język Polski
Cieżkowice
BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH
BUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH I WODOCIĄGOWYCH
związanych z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”
więcej »

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” otrzymała z WFOŚiGW potwierdzenie uzyskania pożyczki inwestycyjnej na budowę przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. Ta forma dofinansowania jest wsparciem dla mieszkańców regionu, gdzie realizowany był projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”. Zaznaczyć należy, iż uzyskane wsparcie finansowe jest jednorazowe i możliwe do wykorzystania jedynie do końca czerwca 2016 r. W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców do skorzystania z dofinansowania do budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych.

1. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” od miesiąca lipca będzie organizować spotkania z mieszkańcami, na których będzie informować o zasadach przystąpienia i funkcjonowania programu budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych. Terminy spotkań z mieszkańcami będą umieszczane na stronie internetowej Spółki www.dorzeczebialej.pl, na stronie internetowej gminy, w której odbywać się będą spotkania oraz poprzez ogłoszenie w kościele parafialnym podczas niedzielnych Mszy św.

2. Co należy zrobić aby przystąpić do programu budowy przyłączy finansowanych ze środków  pożyczki WFOŚiGW. 

- podpisać Umowę partnerstwa inwestycyjnego, która zawiera oświadczenie o dysponowaniu terenem, załącznikiem do Umowy będzie wycinek inwentaryzacji powykonawczej sieci oraz projekt zawierający długość przyłącza (długość tak określona będzie długością szacunkową – ostatecznie zostanie rozliczona po podpisaniu protokołu odbioru) – Umowę wraz z załącznikami przygotowuje Spółka
- Umowa musi być podpisana przez właścicieli działki,
- ostateczny termin podpisania Umowy  - maksymalnie do końca sierpnia 2015 r. – jest uzależniony od terminu spotkań z mieszkańcami.
 
3. Osoby zainteresowane przystąpieniem do programu budowy przyłączy z udziałem środków z pożyczki mogą się również zgłaszać do siedziby Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” na Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00- 15.00, telefon kontaktowy: 14 621 05 62 wew. 153.
« schowaj
Oferta pracy na Skamieniałym Mieście
Oferta pracy na Skamieniałym Mieście
więcej »

Polski Klub Ekologiczny w Krakowie Koło Miejskie w Gliwicach oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice   ogłaszają nabór na stanowiska edukatora (2 osoby – mężczyzna i kobieta)

Praca realizowana będzie głównie w soboty i niedziele w od 10 lipca do 15 października  2015 r. (w sumie 32 dni robocze, po 8 h.), na terenie Rezerwatu „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach. Zatrudnienie odbywać się będzie na podstawie umowy cywilno-prawnej. Osoby zatrudnione zobowiązane będą do prowadzenia edukacji przyrodniczej i działań promocyjnych projektu pt. „Unikalne walory Doliny Rzeki Białej wartością społeczną i ekonomiczną regionu” w/w terenie, rozdawania materiałów promocyjnych w strojach rycerza i czarownicy, dostarczonych w ramach projektu. Osoby zatrudnione będą prowadzić edukację przyrodniczą oraz rozdawać ulotki informacyjne (małe broszury) dot. projektu. Oprócz przedstawiania podstawowych informacji dotyczących walorów  rzeki i Natury 2000, osoby będą mówiły o ciekawostkach faunistycznych doliny rzeki bezpośrednio odnoszących się do regionu Pogórza. Będą zobowiązane do wplatania w treści edukacyjne miejscowych legend związanych z rzeką.

Podania należy składać w siedzibie Centrum i Kultury i Promocji Ciężkowice (ul. Ratusz 1) do dnia 29 czerwca 2015 r., do godziny 16.00 lub w Muzeum Przyrodniczym; ul. 3 Maja 34 w Ciężkowicach (w tym samym terminie). Podanie musi zawierać kontakt telefoniczny i adres kandydata. Po upływie terminu zgłoszeń na stronie www.ciezkowice.pl zostanie ogłoszony termin i miejsce rozmów kwalifikacyjnych.

Podczas rozmów konkursowych wymagana będzie znajomość podstawowych informacji dot. rzeki Białej, Rezerwatu „Skamieniałe Miasto”, legend tego terenu, historii Ciężkowic oraz obszarów Natura 2000.  Ponadto; komunikatywność i otwartość.

Zachęcamy do składania podań.
 

Ogłoszenie.pdf

« schowaj
'Konfrontacje Muzyczne' rozstrzygnięte
'Konfrontacje Muzyczne' rozstrzygnięte
W niedzielne popołudnie 21 czerwca br w sali Muzeum Przyrodniczego im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach odbyły się pierwsze Konfrontacje Muzyczne. Organizatorami byli: Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice oraz Publiczne Gimnazjum w Ciężkowicach.
więcej »

Konkurs, któremu patronował Burmistrz Ciężkowic skierowany był do mieszkańców gmin: Ciężkowice, Gromnik i Bobowa.
Głównym celem organizatorów konkursu było między innymi propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych muzyki oraz aktywnych i kreatywnych form spędzania czasu wolnego, ujawnianie młodych talentów muzycznych i  rozwijanie wrażliwości na piękno tej dziedziny sztuki. Odzew na zaproszenia w postaci 32 zgłoszeń solistów i czterech zespołów mile zaskoczył organizatorów Konfrontacji Muzycznych. Przesłuchania odbyły się w dwóch kategoriach: wokalnej i  instrumentalnej. Ponadto uczestnicy zostali podzieleni na kilka kategorii wiekowych.

Komisja Artystyczna w składzie: Krzysztof Szczypuła -nauczyciel Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu (właściciel "School of Rock"), nauczyciel Szkoły Muzycznej I stopnia w Domosławicach- Dawid Pliskowski oraz Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Bobowej - Robert Gryzik, miała dużo pracy aby wyłonić najlepszych.

Sala Muzeum Przyrodniczego wypełniona uczestnikami oraz ich rodzinami i przyjaciółmi przez ponad cztery godziny rozbrzmiewała śpiewem i muzyką. Ostatecznie najlepszymi w swoich  kategoriach wiekowych okazali się następujący uczestnicy Konfrontacji Muzycznych.
- Marysia Miłkowska (skrzypce) - kat. klasy I - III szkoła podstawowa (Ciężkowice)
- Magdalena Chudzik (wokal)    - kat. klasy I - VI szkoła podstawowa (Zborowice)
- Mateusz Średniawa  (saksofon)- kat.klasy IV- VI szkoła podstawowa (Ciężkowice)
- Justyna Śmiertka (wokal)        - kat. gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne  (Bruśnik)
- Magdalena Kuropatwa (pianino)- kat.gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne (Ciężkowice)
- Zespół "Black and White"         - kat.zespoły wokalno-instr,  - (Ciężkowice - Gimnazjum)
Ponadto nagrody za "Najlepszy występ Konfrontacji" i "Wyjątkową barwę" otrzymał Mateusz Średniawa. Magdalena Chudzik została także wyróżniona jako "Osobowość sceniczna" a Wiktoria Schabowska otrzymała nagrodę za "Najlepszą własną interpretację".
Laureatom I,II i III miejsc nagrody wręczyli: Burmistrz Zbigniew Jurkiewicz oraz Dyrektor CKiPG Wojciech Sanek.

Uczestnicy Konfrontacji otrzymali oprócz nagród głównych także bony na pizze rodzinną oraz lody. Było to możliwe dzięki hojności ludzi i firm dobrej woli. Organizatorzy składaj tą drogą serdeczne podziękowania dla następujących osób i firm za pomoc finansową i rzeczową przy organizacji I Konfrontacji Muzycznych Ciężkowice 2015.
Są to : Zbigniew Jurkiewicz, Beata Weron-Białas, Wojciech Skruch, Zdzisław Szczerba, Bożena Baniak, KBS o.Ciężkowice, Beata Sopala, Anna Szeliga, Piotr Słowiński, Stanisław Kuropatwa, Bolesław Dziedzina, Państwo Drapała i Szerląg , Marcin Krok, Anna Zwolenik, Andrzej i Szymon Burnat, Mieczysław Król i S-ka, Bożena Popiela, AGD Stępień, Robert Figas, Zajazd "Relax, Alabama ENT, Andrzej Pierz, Krzysztof Szczypuła, ZHU "Piramida", "Karczma Galicja ", Marta Szewczyk i Mieczysław Stachnik. 

  

« schowaj
Konkurs Przyrodniczy 'Drzewa i krzewy Polski'
Konkurs Przyrodniczy 'Drzewa i krzewy Polski'
III Międzygminny Konkurs Przyrodniczy „Drzewa i krzewy Polski” dla szkół podstawowych zorganizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paleśnicy i Nadleśnictwo Gromnik przy współudziale Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach odbył się 16 czerwca 2015r. Honorowy patronat nad konkursem sprawował Wicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński.
więcej »

W przyrodniczej rywalizacji, ze  znajomości gatunków drzew i krzewów naszych lasów oraz rozpoznawania przygotowanych okazów, uczestniczyło 14 szkół: Ciężkowice, Faściszowa, Filipowice, Gromnik, Gwoździec, Jastrzębia, Kąśna Dolna, Paleśnica, Ryglice, Stróże, Tuchów, Wróblowice, Zakliczyn, Zborowice. Szkoły reprezentowane były przez 28 uczniów klas IV – VI.
W etapie międzygminnym szkoły, tradycyjnie już, rywalizowały o najlepszy wynik: uczniowie pisali test sprawdzający wiadomości, rozpoznawali gatunki drzew i krzewów na przygotowanej prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem sprzętu informatycznego ze szkoły w Paleśnicy,  rozpoznawali gatunki drzew i krzewów na podstawie przygotowanych zbiorów botanicznych. O końcowym  rezultacie i miejscu  poszczególnych szkół zdecydowały indywidualne wyniki uczniów oraz efekty  pracy zespołowej. Poziom zmagań był bardzo wyrównany, uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością materiału przewidzianego regulaminem konkursu i niewielką różnicą punktów rozstrzygnęła się rywalizacja  o zwycięstwo w konkursie:

Kategoria: Najlepszy zespół reprezentujący szkołę.
1 miejsce: Szkoła Podstawowa w Paleśnicy reprezentowana przez Kingę Fularę i Konrada Rudnickiego – drużyna uzyskała 151 pkt
2 miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Faściszowej reprezentowana przez  Jakuba Tabisia i Mateusza Myszora – drużyna uzyskała 147 pkt  
3 miejsce: Szkoła Podstawowa w Filipowicach reprezentowana przez  Weronikę Teper i Oliwię Osuch – drużyna uzyskała 145  pkt

Kategoria: Najlepszy uczestnik konkursu.                                                                               
1 miejsce: Jakub Tabiś  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Faściszowej  - 45 pkt na 50pkt max                      
2  miejsce : Weronika Sówka – Szkoła Podstawowa w Gromniku  – 44 pkt                                                                    
3 miejsce : Weronika Teper  – Szkoła Podstawowa w Filipowicach – 43 pkt ; o trzecie miejsce przeprowadzono dogrywkę ponieważ 4 uczestników w teście uzyskało ten sam wynik. Dogrywka wyłoniła ostatecznie laureata 3 miejsca.

Nadleśnictwo Gromnik ufundowało atrakcyjne nagrody dla uczniów:  laserową drukarkę, głośniki, słuchawki i wiele innych gadżetów, każdy uczestnik konkursu otrzymał sadzonkę drzewka i pamiątkowy dyplom. Nie zapomniano też o poczęstunku dla wszystkich uczestników, opiekunów i zaproszonych gości. Nagrody w konkursie  wręczali: Wicestarosta Tarnowski  Pan Zbigniew Karciński, Pan Grzegorz Wojtanowski zastępca Nadleśniczego,  Burmistrz Ciężkowic Pan Zbigniew Jurkiewicz, Burmistrz Zakliczyna Pan Dawid Chrobak, Wójt Gromnika Pan Bogdan Stasz, Dyrektor ZSP w Paleśnicy Pan Sylwester Gostek i   Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach Pan Wojciech Sanek. Wiele starań w przygotowanie i organizację konkursu włożył,  reprezentujący  Nadleśnictwo  Gromnik, mgr inż. Marek Malinowski, który przewodniczył Komisji Konkursowej. Zespół Szkół  w Paleśnicy przygotował część konkursową, a  nad jej przebiegiem czuwały nauczycielki: Krystyna Michałek i Anna Moj - szkolny koordynator konkursu.

Uczniowie oraz ich opiekunowie  bardzo pozytywnie  wyrażali  się o konkursie, ciekawa okazała się dla uczniów tematyka i jego forma, a dodatkową atrakcję stanowiło miejsce jego przeprowadzenia – sale ekspozycyjne Muzeum Przyrodniczego i ich przyrodnicza atmosfera.

   

« schowaj
Festiwalowa relacja
Festiwalowa relacja
XII edycja Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej ‘O Bogu Granie’ już za nami. W niedzielne popołudnie w amfiteatrze letnim w Ciężkowicach zagościli muzycy i artyści, którzy ewangelizują poprzez swoją twórczość.
więcej »

Wystąpił zespół kleryków z WSD z Tarnowa- Genezareth, raper Kolah, który przedstawił swoje świadectwo wiary, zespół Kerem, który prowadził wieczór uwabienia oraz zakończył Festiwal swoim koncertem. Piękna pogoda, bogactwo oferty a przede wszystkim ciekawe występy i różnorodne zabawy stworzyły miłą atmosferę spotkania.
Ważnym elementem imprezy była scena amfiteatru, ozdobiona kolorami Światowych Dni Młodzieży. Symbolizowała ona czas przygotowania do przyszłorocznych uroczystości. Tuż przed rozpoczęciem Festiwalu, odbyło się szkolenie animatorów dekanalnych oraz Uroczysta Msza Święta. To nie pierwsze spotkanie animatorów i na pewno nie ostatnie, tym razem jednak bardzo  wyjątkowe, bo dzięki wspólnej zabawie na Festiwalu, mogliśmy poczuć przedsmak atmosfery jaka towarzyszy wspólnej modlitwie podczas ŚDM.

 

  

« schowaj
I edycja KONFRONTACJI MUZYCZNYCH
I edycja KONFRONTACJI MUZYCZNYCH
Pragnąc propagować wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych muzykę, aktywne i kreatywne formy spędzania czasu wolnego, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice oraz Publiczne Gimnazjum w Ciężkowicach zapraszają na konkurs "Konfrontacje Muzyczne" 21 czerwca (niedziela) godz. 14.00 Amfiteatr letni w Ciężkowicach
więcej »

 

 

 

 

HARMONOGRAM  PRZESŁUCHAŃ:

KATEGORIA I – klasy I-III szkoła podstawowa – instrumentalna – soliści  (14:00 – 14:30)

 1. Wiktoria Turska
 2. Kinga Średniawa
 3. Marysia Miłkowska
 4. Fabian Hołda
 5. Alicja Turska

KATEGORIA II – klasy I-VI szkoła podstawowa - wokalna – soliści (14:30 – 15:20)

 1. Wiktoria Kucharczyk
 2. Magdalena Tabaszewska
 3. Wiktoria Schabowska
 4. Wiktoria Majcher
 5. Eliza Trela
 6. Sandra Kwaśny
 7. Laura Karpińska
 8. Ewelina Maraś
 9. Magdalena Chudzik

KATEGORIA III – klasy IV-VI szkoła podstawowa – instrumentalna - soliści (15:20 – 15:50)

 1. Andżelika Bajorek
 2. Maria Kwaśna
 3. Marcin Kasztelewicz
 4. Wojciech Brończyk
 5. Małgorzata Giemza
 6. Mateusz Średniawa

KATEGORIA IV – zespoły wokalno – instrumentalne (15:50 – 16:10)

 1. „Ciężkowickie Smyki”
 2. Zespół wokalny z ZSP w Bruśniku
 3. Zespół wokalno - instrumentalny działający przy DK w Jastrzębi
 4. Zespół Black and White z PG w Ciężkowicach

KATEGORIA V – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne – wokalna – soliści (16:10 – 16:30)

 1. Justyna Śmietka
 2. Katarzyna Bednarz
 3. Natalia Kucharska
 4. Aneta Smoleńska

KATEGORIA VI – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne –  instrumentalna – soliści (16:30 – 16:50)

 1. Patryk Schabowski
 2. Monika Schabowska
 3. Natalia Rudnik
 4. Magdalena Kuropatwa

 

« schowaj
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników
Rada Miejska w Ciężkowicach ogłasza nabór kandydatów na ławników sądowych
więcej »

 


Uprzejmie informuję, że Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie, na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2015 roku ustaliło następujące ilości ławników wybieranych przez Radę Miejską w Ciężkowicach:

 1.     do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie - 1 osoba.
 2.     do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy – 2 osoby.


Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ustroju sadów powszechnych (Dz. U.  z 2015r  poz. 133, ze  zm.), zwanej dalej ustawą, kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe , zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie  gminy  dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2015r.
 

Zgodnie z art. 158 § 1  ustawy, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1.     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych obywatelskich,
 2.     jest nieskazitelnego charakteru,
 3.     ukończył 30 lat,
 4.     jest zatrudniony  lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5.     nie przekroczył 70 lat,
 6.     jest zdolny ,ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7.     posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Art. 159. § 1. Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

Wzór karty zgłoszenia jest dostępny w Urzędzie Gminy Ciężkowic pok. nr 32 lub można pobrać [pobierz doc]  [pobierz pdf]

 
Do karty zgłoszeń kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:  

 1. 2 aktualne fotografie (jak do dowodu osobistego),
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 3. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 5. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 6. podpisy 50 osób popierających kandydata, lub zgłoszenie przez stowarzyszenie (dołącza się aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis)


W związku z tym, zwracam się do uprawnionych podmiotów, o zgłaszanie kandydatów na ławników wybieranych przez Radę Miejską w Ciężkowicach, zgodnie z przepisami w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku, w pok. nr 32 lub w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ciężkowicach, ul. Tysiąclecia 19.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach
/-/ Zdzisław Szczerba

 

« schowaj
II WOJEWÓDZKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH
II WOJEWÓDZKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH
więcej »

 


Nowe wyzwania, trudne problemy, rosnące oczekiwania i zmieniająca się wokół nas rzeczywistość – to wszystko powoduje, że III sektor powinien rozwijać nowe kompetencje, sięgać po nowe metody pracy a czasami również myśleć „po nowemu”. O tym wszystkim będziemy rozmawiać na II Wojewódzkim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Krakowie, które dedykujemy tematyce innowacji społecznych.

 

II WOJEWÓDZKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH
odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2015, w Krakowie.


 

W programie coś dla ciała:

 •    leniwe śniadanie na trawie
 •    wypożyczalnia sprzętu piknikowego
 •    grill pozarządowy

…i dla ducha!

 • gra terenowa „aktywiści”
 • wspólne budowanie „pomnika inicjatywy”
 • pisanie „najdłuższego wniosku świata”
 • strefa wiedzy i inspiracji


Szczegóły znajdziecie w PROGRAMIE – zapoznajcie się z nim, bo warto!

 
Aby  zgłosić chęć uczestnictwa w II Wojewódzkim Forum Inicjatyw Pozarządowych należy uzupełnić i wysłać elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIA, w terminie do dnia 10 czerwca br.

Dla ułatwienia, dla osób spoza Krakowa, oferujemy możliwość skorzystania z noclegu. Jednak ze względu na ograniczoną pulę miejsc noclegowych, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Nie zwracamy kosztów dojazdu.

Uczestników Forum będą gościły:

Barka C. Stefan Batory, Bulwar Czerwieński, Kraków (I dzień Forum)
Szkoła Języków Obcych Mały Rynek, u Podzamcze 26, Kraków (część warsztatów pokonferencyjnych)
Klub Kombinator, O Szkolne 25, Kraków (II dzień Forum)

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie  II Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych.

 
Masz pytania? Dzwoń:
Agnieszka Kałużna +48 601 079 577
Joanna Latko +48 517 490 746
 


DO ZOBACZENIA, LICZYMY NA WASZ AKTYWNY UDZIAŁ!
 

ORGANIZATORZY:
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, Federacja Małopolska Pozarządowa
 

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Pogórzański Jarmark
Encyklopedia Ciężkowic
Zarządzanie kryzysowe
Monitoring powodziowy
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Nowoczesna administracja
Strategia
Obywatel_gov_pl
Wybory - referendum 2015
WKU Tarnów
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.