język Polski
Cieżkowice

 

 

Informacja - Nadleśnictwo Gromnik
Informacja - Nadleśnictwo Gromnik
W nawiązaniu do ogłoszenia (znak SA.804.6.2015) z dnia 15.07.2015 r. o sprzedaży wiaty parterowej o konstrukcji stalowej w elementach po wykonanej rozbiórce oraz elementów kanału polowego najazdowego z demontażu Nadleśnictwo Gronik informuje, że termin składania ofert na zakup w/w składników majątkowych upływa w dniu 31.08.2015 r. o godzinie 9.00.
więcej »

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2015 roku o godz 9.15 w świetlicy Nadleśnictwa (pokój nr 11).

« schowaj
Zaproszenie dla małopolskich eksporterów
Zaproszenie dla małopolskich eksporterów
Województwo Małopolskie ma przyjemność zaprosić na spotkania informacyjne zorganizowane dla małopolskich eksporterów w ramach projektu „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów”.
więcej »

Tematyka spotkań będzie dotyczyła m.in.

• Marketingu międzynarodowego - praktyka i współczesne trendy z uwzględnieniem mediów społecznościowych

• Nowej perspektywy finansowej 2014-2020 jako źródła wsparcia eksportu

• Autoprezentacji w kontaktach oficjalnych

• Podatkowego rozliczenia transakcji zagranicznych

• Etykiety w biznesie

 

Spotkania odbywać się będą w godzinach 10:00-13:30 w następujących miastach i terminach:

25.08 - Kraków, Hotel Holiday INN Kraków City Center, ul. Wielopole 4

27.08 - Tarnów, Hotel Bristol, ul. Krakowska 9

03.09 - Wadowice, Młyn Jacka, Jaroszowice 234, Wadowice

04.09 - Chrzanów, Hotel Platan, Rynek 6

16.09 - Kraków, (uwaga inny program spotkania), Hotel Holiday INN Kraków City Center

17.09 - Nowy Sącz, Hotel Beskid, ul. Bolesława Limanowskiego 1

Rejestracja na spotkania odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj

Program spotkań dostępny tutaj

 

Pozostałe informacje:

Bezpłatny udział w spotkaniu.

Ilość miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Brak możliwości uczestnictwa w więcej niż 1 spotkaniu.

Dodatkowych informacji udziela:

 

Dział szkoleń ECDDP, tel. (12) 622 86 12, (12) 622 86 05.

« schowaj
Dożynki Gminne za nami
Dożynki Gminne za nami
W niedzielę 23 sierpnia w Ciężkowicach odbyły się Dożynki Gminne- święto rolników, stanowiące uwieńczenie żniw i prac polowych oraz będące dziękczynieniem za zebrane plony.
więcej »

Jak co roku, uroczystości rozpoczęła dziękczynna Masz Święta w Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach. Po jej zakończeniu barwny korowód przemaszerował do amfiteatru letniego, na dalszą część obrzędów dożynkowych. Starostowie Zofia Zięba i Edward Kuzera, na ręce Pana Zbigniewa Jurkiewicza Burmistrza Gminy Ciężkowice przekazali symboliczny bochen chleba, którym podzielili się ze zgromadzonymi przed sceną amfiteatru gośćmi, mieszkańcami i turystami. 

Bardzo dużą część przybyłych w tym dniu gości stanowili parlamentarzyści i samorządowcy. Wśród nich znaleźli się między innymi Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak Kamysz, posłowie Andrzej Sztorc i Michał Wojtkiewicz oraz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego dr hab. Stanisław Sorys i Radny Sejmiku Małopolskiego Wojciech Skruch.

Obecność Ministra Pracy i Polityki Społecznej była także sposobnością do wręczenia Burmistrzowi Ciężkowic honorowej nagrody „Pro Publico Bono” za działalność na rzecz polityki społecznej.

Dożynki wiążą się z wieloma tradycjami ludowymi i obrzędami kultywowanymi po dzień dzisiejszy. Jednym z nich jest wyplatanie wieńców dożynkowych, które w naszej Gminie prezentuje każde sołectwo oraz same Ciężkowice. Jak co roku odbył się konkurs wieńców dożynkowych. W tym roku zwyciężył wieniec Koła Gospodyń Wiejskich ze Zborowic. Drugie miejsce zajęła Jastrzębia Dolna a trzecie gospodarze tegorocznych Dożynek- Ostrusza.

Uwieńczeniem uroczystości był koncert a następnie zabawa taneczna z zespołem ‘Alfa’.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z Dożynek Gminy Ciężkowice.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji Dożynek a przede wszystkim podziękowania dla sponsorów:
1.     Zakład Mleczarski Mlek Bog, Marek Wołkowicz
2.     Firma BURNAT, Bogoniowice
3.     Firma Rolmięs, Ciężkowice
4.     Firma Kombud, Ciężkowice
5.     Firma Transportowo-Usługowa, Marek Padoł, Kąśna
6.     Firma Handlowo-Usługowa, P. Wójcik, Jastrzębia
7.     Mechanika Pojazdowa u Jacka, Kąśna
8.     Firma „Jedność”, Kąśna Dolna
9.     Firma „Api Steam”, P. Pierz, Pławna
10.  Zakład Betoniarski Spółka Wantuch-Pabian, Zborowice
11.   Firma Handlowa, Jadwiga i Sylwester Szerląg
12.   Zakład Masarski, Władysław Cygan
13.   Zakład Stomatologiczny, Mieczysław Król z żoną
14.   Gospodarstwo rolne w Ostruszy, Edward i Barbara Kuzera
15.   Burmistrz Gminy Ciężkowice, Zbigniew Jurkiewicz
16.   Przewodniczący Rady Gminy, Zdzisław Szczerba
17.   Apteka Centrum u Stachnika, Ciężkowice
18.   Firma Dremix, Grzegorz Trela, Ostrusza
19.   Firma Transportowa, Wiesław Roman, Ostrusza
20.   Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ciężkowicach
21.    Prezes Gminnego Zarządu PSL, P. Jan Baniak
22.    Firma „Wiśniewski” Dachy
23.    Firma Budowlana, Jan, Marek Stanuch, Ciężkowice
24.    MARPOL Sklep, Marian Król
25.    Piekarnia „Anka”, Bogoniowice
26.    Przetwórnia Owocowo-Warzywna, Kąśna Dolna
27.    Państwo Helena i Stanisław Dziodzio, Ostrusza
28.    Państwo Krystyna i Wiesław Rutka, Ostrusza

www.fundusze.malopolska.pl/konkurs lub dowolnego obiektu biorącego udział w konkursie pobierz karnet. W każdym odwiedzanym miejscu przybij na nim pieczątkę. Odpowiedz na pytanie konkursowe: Za co lubisz Małopolskę? Za zdobycie minimum 10 pieczątek i udzielenie odpowiedzi czeka na Ciebie nagroda gwarantowana – zestaw gadżetów przydatnych w podróży.
Dodatkowo masz szansę wygrać bardzo atrakcyjne nagrody: APPLE IPAD AIR 2, TABLET LENOVO YOGA 2 ORAZ SMARTWATCH SONNY SW2! Zdobędą je Ci, którzy oprócz zebranego kompletu min. 10 pieczątek udzielą najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie: Za co lubisz Małopolskę?

Wypełniony karnet należy dostarczyć :

·        Mailem (skan) na adres fundusze@umwm.pl

·        Pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi

ul. Wielicka 72 a

30-552 Kraków

·        Osobiście do jednego z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce

Konkurs trwa do 30 września 2015 r.

 

regulamin konkursu.pdf

karnet.pdf

 

« schowaj
Zawiadomienie ws. przyłączeń kanalizacyjnych
Zawiadomienie ws. przyłączeń kanalizacyjnych
Zawiadamiamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399), obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku poprzez przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.
więcej »

 Wszystkie nieruchomości należące do mieszkańców są obecnie w zasięgu sieci, dlatego posiadacie Państwo możliwość bezpośredniego przyłączenia się do niej. W tym przypadku, skoro dostęp do sieci jest powszechny i technicznie możliwy, odpada zatem możliwość zastąpienia przyłącza poprzez wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości lub przydomową oczyszczalnię ścieków. To zaś wskazuje, iż dyspozycja art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez nakaz przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest w zasadzie obligatoryjnym i jedynym rozwiązaniem dostępnym dla mieszkańców.

Brak przyłączenia do sieci i odpowiedniego odprowadzania ścieków spowoduje konsekwencje karne wynikające z art. 10 ust. 2 wspomnianego aktu prawnego, zgodnie z którym: „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, podlega karze grzywny”.

Gmina Tuchów wspólnie ze Spółką Komunalną Dorzecze Białej sp. z o.o. wspomaga mieszkańców w realizacji przyłączy poprzez dofinansowanie budowy odcinków od sieci głównej do budynku. Dzięki takiemu partnerstwu inwestycyjnemu, mieszkańcy posiadają możliwość uzyskania podłączenia własnych nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, korzystając z dofinansowania budowy. Tym samym, w razie wykonania przyłączy na podstawie umowy, o której będzie mowa w dalszej części pisma, mieszkańcy poniosą zdecydowanie niższe koszty związane z realizacją robót.

Warunkiem koniecznym do otrzymania rzeczonego dofinansowania jest podpisanie umowy udziału w programie. Termin podpisania umowy to 29 sierpnia 2015 r. (sobota) w godz. 8:00-14:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Ciężkowicach.

Jednocześnie informuje, iż Umowy na budowę przyłączy z dofinansowaniem zewnętrznym można podpisywać w Spółce Komunalnej „Dorzecze Białej” na Stacji Uzdatniania Wody w Lubaszowej od poniedziałku do piątku od 7.00-15.00.

Osoby, które nie zdecydują się na podpisanie umowy partnerstwa inwestycyjnego, będą zobowiązane do sfinansowania wykonania przyłącza w całości z własnych środków.

Brak podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie do końca 2015 r. będzie groziło karami grzywny opisanymi powyżej.

Dlatego też, uprasza się mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w programie poprzez zawieranie umów partnerstwa inwestycyjnego, który pozwoli na utrzymanie czystości i porządku w gminach poprzez zapewnienie odprowadzania ścieków z każdej nieruchomości, a nadto pozwoli zaoszczędzić mieszkańcom środki ekonomiczne związane z realizacją przyłącza.

« schowaj
BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
,,LIKWIDACJA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO NA TERENIE MAŁOPOLSKI"
więcej »

Urząd Gminy Ciężkowice informuje, iż planuje przystąpić do programu priorytetowego ,,Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego”. W związku z tym informujemy, o możliwości zgłoszenia występowania ,,Barszczu Sosnowskiego” na terenie naszej gminy. Informację proszę zgłaszać  do Urzędu Gminy Ciężkowice, ul.Tysiąclecia 19, pok.30 lub telefonicznie pod nr. tel. (14) 62-85-830.

 

 

 

 

 
      

                 

 

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Pogórzański Jarmark
Zarządzanie kryzysowe
Monitoring powodziowy
Nowoczesna administracja
Strategia
Obywatel_gov_pl
Wybory - referendum 2015
wybory parlamentarne 2015
WKU Tarnów
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.