język Polski
Cieżkowice

 

 

obrazek
LGD: Konkurs fotograficzny pt.: „Piękno Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w obiektywie”
LGD: Konkurs fotograficzny pt.: „Piękno Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w obiektywie”
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt.: "Piękno Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w obiektywie". Konkurs ten ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała (tj. gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn) i ma na celu:
więcej »

- promowanie nowych talentów w sztuce fotografii, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcanie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy,

- zgromadzenie i popularyzację najciekawszych fotografii promujących nieodkryte piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca, tradycje i kulturę, ważne i inspirujące wydarzenia społeczne na terenie gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała,

- aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich.

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu od 1 do 5 zdjęć (włącznie) promujących nieodkryte piękno przyrody i krajobrazu, zabytki, ciekawe miejsca, tradycje i kulturę, ważne i inspirujące wydarzenia społeczne na terenie gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Opisane zdjęcia wraz z formularzem zgłoszeniowym należy złożyć osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub przesłać na adres: Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała, ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
Zdjęcia można składać/nadsyłać od dnia 14.06.2017 r. do dnia 30.06.2017 r. włącznie do godziny 14:00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 03.07.2017 r.
 
Pliki do pobrania:
 
« schowaj
Rozpoczyna się przebudowa drogi wokół Rynku w Ciężkowicach
Rozpoczyna się przebudowa drogi wokół Rynku w Ciężkowicach
Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy już od przyszłego tygodnia rozpoczną się roboty budowlane na Rynku w Ciężkowicach. W ramach przebudowy w pierwszej kolejności zostanie. zerwana stara nawierzchnia asfaltowa, a następnie wymieniona podbudowa, wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na jezdniach, wykonanie nowa nawierzchnia z kostki granitowej w miejscach parkowania autobusów (strona zachodnia) i samochodów (strona wschodnia).
więcej »

Zostanie również wymieniona stara nieszczelna kanalizacja opadowa (burzowa), a na skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja zostanie wykonany tak zwany “azyl dla pieszych” czyli rodzaj podłużnej wysepki, którego celem będzie zapewnienie bezpiecznego przejścia pieszym oraz lepsze ukierunkowanie ruchu pojazdów.

W związku z realizacją robót budowlanych będą okresowe utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu pieszego i kołowego, których nie sposób jest uniknąć mając na względzie zaplanowany do realizacji zakres prac. Dlatego też prosimy, aby zwracać szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie, które będzie ulegało zmianom wraz z postępem zrealizowanych prac,  jak również  prosimy o zachowanie ostrożności przy poruszaniu się w sąsiedztwie prowadzonych robót.

Za te i inne niedogodności wynikające z prowadzonej przebudowy już dziś wszystkich przepraszamy i jednocześnie prosimy w tym względzie o daleko posuniętą wyrozumiałość. 

Zadanie to realizowane jest pod nazwą “Przebudowa drogi wewnętrznej w obrębie działki nr 754/4 w Ciężkowicach“ i jest współfinansowane ze środków europejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zakończenie realizacji przebudowy planowane jest na przełomie III i IV kwartału 2017 roku.

« schowaj
Noc Świętojańska w Siekierczynie
Noc Świętojańska w Siekierczynie
więcej »

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice oraz Sołectwo Wsi Siekierczyna 

zaprasza na

Noc Świętojańską w Siekierczynie
25 czerwca 2017
Godz. 16:30

Wiata przy Domu Ludowym w Siekierczynie

« schowaj
Koncert klezmerski
Koncert klezmerski
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice Oraz Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie zaprasza na koncert Yiddish Tango Olga Avigail z zespołem Tango Attack
więcej »

 

Yiddish Tango

Polskie i żydowskie tanga przedwojennej Warszawy, perły tanga argentyńskiego w nowoczesnych aranżacjach.

18 czerwca,  godz. 16.00
 Ratusz w Ciężkowicach - sala teatralna

(występ zakończy się około godz. 17.20 aby uczestnicy wydarzenia mogli swobodnie dotrzeć na koncert w Dworku Paderewskiego)

Skład:

Olga Avigail – wokal
Hadrian Tabęcki – fortepian
Grzegorz Bożewicz – bandoneon
Piotr Malicki – gitara

Koncert ukazuje fenomen przedwojennego tanga, jako owoc splotu pierwiastków słowiańskich i żydowskich. Na koncercie pojawią się tanga z Warszawy lat 30-¬stych w językach polskim, jidisz i hebrajskim. Znakomita większość tang została napisana przez polskich twórców żydowskiego pochodzenia. Dzięki temu dochodziło do twórczej wymiany między polskojęzyczną kulturą popularną Warszawy i jej odpowiednikiem w języku jidisz, która miała swój rozbudowany obieg rozrywkowy. Na koncercie pojawią się również klasyczne tanga z lat 30-stych z Buenos Aires, stolicy tanga i źródła inspiracji dla polskich twórców tanga.

Koncert jest współfinansowany  przez Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie

« schowaj
Dofinansowanie dla kultury ludowej w Gminie Ciężkowice
Dofinansowanie dla kultury ludowej w Gminie Ciężkowice
więcej »
Projekt pod tytułem "Nasze Pogórze, Nasze Tradycje" to kolejna dofinansowana inicjatywa, w której uczestniczy Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice.  
To duży projekt partnerski, którego działania rozpisane są na trzy lata i obejmą Gminy Ciężkowice i Pleśna.
Liderem wniosku jest Stowarzyszenie Grupa Odrolnika  z Rzuchowej w  Gminie Pleśna, partnerami są Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna oraz Centrum Kultury Promocji Gminy Ciężkowice. 
Niebagatelną kwotę łączną w wysokości 492 584,30 zł pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Oś 6-Dziedzictwo regionalne -Działanie 6.1 "Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3
"Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego"
W przypadku Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice pozyskana dotacja wynosi 121959,20 zł - co wraz kwotą udziału własnego (52 040,79) złotych daje nam kwotę 173999,99 zł.
Zakres zadań projektu, które będą realizowane  przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice to: 
- Cykl zajęć (warsztatów) choreograficznych dla zespołu Mali Jastrzębianie,
- Kurenda – Wyjazdy edukacyjno-warsztatowe Zespołu Ludowego Pogórzanie do szkół na terenie Gminy Ciężkowice i Pleśna,
- opracowanie publikacji albumowej "Nasz Region - Nasza Tradycja",
- Zakup profesjonalnych instrumentów dla kapeli Młodzi Jastrzębianie,
- Zakup strojów dla kapeli Młodzi Jastrzębianie,
- Digitalizacja i promocja archiwalnych nagrań kapeli Pogórzanie,
- cykl spotkań instruktażowych dotyczących technik wykonania tradycyjnych wieńców dożynkowych,
- promocja na portalach społecznościowych.
Ze względu na dużą liczbę i szeroki zakres projektów aktualnie realizowanych przez Centrum Kultury w Ciężkowicach, początek realizacji większości działań wyżej opisanego przedsięwzięcia przewidziano na początek kolejnego roku. 
 
   
« schowaj
Dzień dziecka na powietrzu
Dzień dziecka na powietrzu
więcej »

W niedzielne słoneczne popołudnie 4 czerwca na terenie Letniego Amfiteatru w Ciężkowicach miał miejsce "Dzień dziecka z czystym powietrzem". Była to impreza zorganizowana przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice  z funduszy projektu pod nazwą" Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa Małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze". Program ten realizowany jest przy wparciu programu LIFE Unii Europejskiej. W ramach atrakcji proponowanych dla dzieci i ich rodziców były gry, konkursy i zabawy z animatorami. Każde dziecko mogło otrzymać soczek, wodę, słodycze oraz smakowite pachnące jabłka. Aby jednak zachować edukacyjny proekologiczny charakter imprezy  były oczywiście konkursy o tematyce ekologicznej na poważnie i wesoło. Ponadto można było wziąć udział w warsztatach wikliniarskich i podziwiać barwne pokazy baniek mydlanych. Wszystkie dmuchane zjeżdżalnie oferowały bezpłatny dostęp do swoich kolorowych atrakcji.
W ramach pokazów artystycznych wystąpiły uczennice Publicznego Gimnazjum w Ciężkowicach  - Sandra Kwaśny, Wiktoria Schabowska, Dominika Myśliwiec), Grupa Taneczna Kaczupino ze Zborowic i Zespół Taneczny VOIX -  działające pod patronatem Centrum Kultury. 
Na szczególne uznanie zasługuje  młodzież z Grupy Teatralnej "Synapsy" działającej przy Centrum Kultury w Ciężkowicach.
Grupa ta  z własnej inicjatywy prowadziła cały szereg zabaw i konkursów na swoim stoisku. Młodzi ludzie malowali twarze i włosy, prowadzili bezpłatną loterię z nagrodami. Ogłoszony został także werdykt konkursu fotograficznego Kreatywne Synapsy o tematyce "Uroki bycia dzieckiem". I miejsce zdobyła Aneta Adamczyk, II miejsce Maria Kwaśna, III miejsce Gabriela Bednarz. Wyróżnienia otrzymali: Joanna Dziubaczka, Konrad Florek, Damian Kloc. Wszystkie nagrody ufundowano dzięki ofiarności przedsiębiorców i handlowców z terenu miasta Ciężkowice, którzy bardzo życzliwie i sympatycznie odpowiedzieli na prośbę o wsparcie Synapsowej grupy.
I w ten oto sposób organizatorom tegorocznego Dnia dziecka  udało się połączyć przyjemne z pożytecznym a rozrywkę z edukacją. Aura okazała się dla wszystkich łaskawa gdyż zapowiadane na ten dzień w regionie burze szerokim łukiem omijały Ciężkowicką oazę dziecięcej zabawy i rozrywki. (B.K)

« schowaj
Akcja honorowego krwiodawstwa
Akcja honorowego krwiodawstwa
Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. w godz. od 8:00 do 12:00 (rejestracja do godz. 11:00) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, odbędzie się XXII Akcja honorowego krwiodawstwa.
więcej »

Do oddania krwi zaprasza się osoby zdrowe w wieku od 18 do 65 lat. W dniu poprzedzającym oddanie krwi nie należy spożywać alkoholu i tłustych posiłków. 

Organizator prosi o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

« schowaj
UWAGA - Ćwiczenia Renegate!
UWAGA - Ćwiczenia Renegate!
Urząd Gminy Ciężkowice informuje, że w dniach 6 - 8 czerwiec 2017 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczeń nadany zostanie sygnał alarmowy (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.
więcej »

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty - oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.

Apelujemy do mieszkańców o nietraktowanie nadawanych sygnałów jako rzeczywistego zagrożenia.

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Rewitalizacja
Nieruchomości - ogłoszenia
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
WKU Tarnów
Powietrze
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.