język Polski
Cieżkowice

 

 

PŁATNE STAŻE I PRACA DLA MŁODYCH!
PŁATNE STAŻE I PRACA DLA MŁODYCH!
Skorzystaj z płatnych staży i bezpłatnych szkoleń. Rozpocznij pracę! Fundacja PROAKTYWNI oraz Instytut InBIT Sp. z o.o. ogłaszają kolejny nabór do projektu "Młodzi proaktywni". Liczba miejsc w projekcie ograniczona.
więcej »

Zapraszamy mieszkańców Tarnowa, powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego do udziału w projekcie „Młodzi  proaktywni”. Nabór potrwa od 20 lutego do 6 marca  - tylko w tym czasie przyjmowane będą formularze aplikacyjne. Udział w projekcie „Młodzi proaktywni” jest całkowicie BEZPŁATNY.

 
Aplikuj już dziś!!! Co możesz zyskać???? 
Uczestnikom projektu oferujemy:
• udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych
• indywidualne doradztwo zawodowe
• wsparcie ze strony specjalistów zawodowych
• płatny staż zawodowy
• wsparcie ze strony osobistego opiekuna
• zwrot kosztów przejazdu na zajęcia i staże
 
 
Jak aplikować? Wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny na stronie projektu mlodzi.fundacjaproaktywni.pl w dniach od 20 lutego do 6 marca  2017 r. lub pojawić się w biurze Fundacji PROAKTYWNI, przy Krakowskiej 11 a (budynek Krakus III piętro), codziennie w godzinach 14.30-16.30.
 
Nie zwlekaj i zgłoś swój udział! Zrób pierwszy krok w kierunku kariery zawodowej.
 
Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej projektu: mlodzi.fundacjaproaktywni.pl .
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 530 593 998, 530 693 296, e-mail: młodzi.proaktywni@fundacjaproaktywni.pl, oraz w Lokalnym Centrum Aktywności w Tarnowie, ul. Krakowska 11 a.
Udział w projekcie stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji i podjęcie wymarzonej pracy. Większość firm rekrutujących stażystów, stwarza im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu. 
Projekt „Młodzi Proaktywni” jest realizowany przez Fundację PROAKTYWNI w partnerstwie z Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
« schowaj
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne związane z rozbudową i modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej
Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne związane z rozbudową i modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej
Burmistrz Gminy Ciężkowice zaprasza mieszkańców, którzy otrzymali zawiadomienia związane z projektem rozbudowy i modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, na spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami spółki Dorzecze Białej Sp. z o.o., które odbędzie się w dniu 10 marca 2017r. o godz. 17.00 w Muzeum Przyrodniczym im. K. i W. Tomków w Ciężkowicach przy ul. 3-go maja 34.
więcej »
« schowaj
Pestiżowy program NCK
Pestiżowy program NCK
Ciężkowice w prestiżowym programie Narodowego Centrum Kultury! Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice jako jedyna samorządowa placówka z Małopolski, znalazło się wśród beneficjentów programu Narodowego Centrum Kultury pn DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2017.
więcej »

Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Program skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej. W realizacji zadania nasze Centrum Kultury wspomagać będzie wskazany przez NCK animator, który udzieli mu merytorycznego i fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia lokalnej diagnozy społecznej, a w szczególności pomoże przeprowadzić ewaluację projektu.

W naszej Gminie, w ciągu najbliższych trzech miesięcy, odbędzie się w ramach I etapu Projektu - jedenaście konsultacji społecznych. Zakończeniem tego etapu będzie wspólna debata oraz ogłoszenie przez Centrum Kultury regulaminu naboru grantowego, który wyłoni od 3 do 7 najciekawszych inicjatyw. Inicjatywy te będą mogły być sfinansowane i zrealizowane w okresie od lipca do września br. Do konkursu będą mogły przystąpić zarówno grupy formalne jak i też nieformalne, a także osoby fizyczne. Jeżeli z wnioskiem wystąpi np grupa młodzieży, będzie musiała reprezentować ją osoba dorosła. Zakres tematyczny naboru o charakterze konkursu będzie określony wynikiem przeprowadzonej diagnozy.

« schowaj
„Miód i jego walory lecznicze” – wykład połączony z finisażem wystawy
„Miód i jego walory lecznicze” – wykład połączony z finisażem wystawy
więcej »

 

 

 

 

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice

zaprasza na:

 wykład Alberta Radwana pt. „Miód i jego walory lecznicze” oraz finisaż autorskiej wystawy Roberta Barei, w ramach Programu „Derby Artystyczne”.

24 lutego 2017 r

Ciężkowice – Ratusz

Godz. 17:00

 

ZAPRASZAMY!

  

 
« schowaj
Jubileusz „Młodych Jastrzębian”
Jubileusz „Młodych Jastrzębian”
więcej »

11 lutego w Domu Kultury w Jastrzębi odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone jubileuszowi 10 lecia pracy Zespołu Regionalnego „Młodzi Jastrzębianie” . Była też okazja aby podsumować działalność Zespołu „Pogórzanie” za 2016 rok.
Wśród zaproszonych gości można było zobaczyć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciężkowicach Zdzisława Szczerbę oraz radnych: Zbigniewa Jurkiewicza, Romualda Harafa i Michała Rąpałę. Obecni byli także: Pani Sołtys Jadwiga Haraf i darczyńcy Zespołu: Jan Baniak i Grzegorz Wójcik.

Spotkanie otworzył założyciel i opiekun Zespołu „Młodzi Jastrzębianie” , kierownik Domu Kultury Stanisław Deś, który w formie prezentacji multimedialnej przedstawił 10 lat pracy Zespołu. Następnie Pan Przewodniczący Szczerba odczytał w imieniu Burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza List Gratulacyjny skierowany do członków Zespołu. Czytamy w nim między innymi takie słowa; „ Jesteście źródłem radości satysfakcji dla całej gminnej społeczności”…..„Nadal bądźcie roztańczeni i rozśpiewani, gdyż  w ten sposób jesteście najlepszymi ambasadorami ciężkowickiej ziemi.”

Najbardziej zaangażowani i najdłużej będący w Zespole młodzi ludzie otrzymali  rzeczowe nagrody indywidualne ufundowane przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice.
Specjalne Dyplomy z podziękowaniami trafiły do rąk kierownika Zespołu Stanisława Desia oraz długoletniej choreograf Zespołu: Pani Magdaleny Witkowskiej i obecnego choreografa Janusza Cierlika.
 
We wspomnianej już prezentacji multimedialnej o Zespole zawarte było miedzy innymi: kalendarium corocznych występów, skład Zespołu ( w ciągu tych 10 lat przez Zespół Przewinęło się 188 osób), dyplomy i nagrody, liczne zdjęcia z występów i wyjazdów koncertowych oraz zdjęcia z trzech wyjazdów zagranicznych do: Bułgarii (2010), Słowacji (2012), Serbii (2015).
 
W dalszym ciągu podsumowania pracy Zespołów Regionalnych działających w Domu Kultury przyszedł czas na podsumowanie działalności w 2016 roku Zespołu „Pogórzanie”. 
Podobnie jak przy poprzednim Zespole Kierownik DK Stanisław Deś posłużył się formą prezentacji multimedialnej. Pokaz zdominowały fakty związane z ogromnym sukcesem Zespołu jakim bez wątpienia było nagranie wspólnej płyty o tematyce kolędowej ze znanym Zespołem „Pectus”.  Prezentacja zatytułowana „W drodze na wielką scenę ‘’ zawierała  informacje o pierwszym spotkaniu z liderem zespołu Pectus, wspólne próby i nagrania telewizyjne, wywiady oraz koncert na Torwarze w Warszawie 7 stycznia br.
 
Kolejnym punktem spotkania był Bal Muzyków. Ostatni Bal Muzyków odbył się kilka lat temu. Obecnie powstał klimat aby te tradycję wznowić i kontynuować w następnych latach.
Słowo „Bal” nie jest tutaj żadna przesadą słowną. Proszę sobie wyobrazić ,że do tańca przygrywało aż sześć zespołów po kolei! Rozpoczęli oczywiście „Pogórzanie” a po nich na scenie kolejno zagrały takie zespoły jak: „Ex Time”, „Con Amore”, „Pogórze Folk Band”, „Bobowscy” i  „Libero”.
 
Zabawa trwała do białego rana no bo któż jak nie muzycy właśnie potrafią korzystać z uroków dobrej tanecznej muzyki w wykonaniu znakomitych  zespołów.
 
(B.K) 
 
 
« schowaj
Prelekcja
Prelekcja
Zapraszamy na prelekcję pt. "Przyrodnicy przedwojennego Lwowa na cmentarzu Łyczakowskim"
więcej »

17 lutego 2017r.

godz. 17.00

Muzeum Przyrodnicze

 

Prelegenci: dr Sławomir Dorocki  oraz mgr Paweł Brzegowy

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

« schowaj
Bezpłatne badanie kamerą termowizyjną
Bezpłatne badanie kamerą termowizyjną
W ramach realizacji, przez Gminę Cieżkowice, projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” będą prowadzone badania budynków kamerą termowizyjną dla zainteresowanych mieszkańców gminy. Każdy budynek emituje ciepło, które bezpowrotnie ucieka do atmosfery. W naszym interesie jest, aby takie zjawisko minimalizować, ponieważ wtedy zużyjemy mniej energii na ogrzewanie i jednocześnie obniżymy nasze rachunki. Nawet przy użyciu do budowy jak najlepszych materiałów, może okazać się, że przez błędy wykonawcze, izolacja nie jest do końca skuteczna. Przyczyną takiego stanu są mostki termiczne występujące w określonych miejscach konstrukcji. Warto więc przeprowadzić badanie kamerą termowizyjną, które pokaże miejsca, gdzie ciepło „ucieka” z domu. Badania będzie przeprowadzał, w terminie od 28 lutego do 12 marca 2017 r., Przemysław Kapałka - Ekodoradca zatrudniony w Urzędzie Gminy Ciężkowice, posiadający odpowiednie przeszkolenie, Zachęcamy do zgłoszenia się do Ekodoradcy w celu ustalenia terminu badania.
więcej »

 

« schowaj
Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych
Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych
Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.
więcej »

Jednocześnie przypominamy mieszkańcom Małopolski, że audyty energetyczne budynków - będące warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na wymianę nieekologicznego pieca - są całkowicie bezpłatne dla mieszkańców, ponieważ będą finansowane przez Urząd Marszałkowski ze środków Unii Europejskiej.

Firmy proponują także po okresie trwałości projektu (czas, kiedy projekt jest monitorowany) modyfikację nowych pieców tak, aby znów można było w nich spalać np. śmieci.

Dlatego przypominamy, że w okresie trwałości projektu, który wynosi 5 lat, gminy, a co za tym idzie mieszkańcy, będą kontrolowani. Efektem każdej modyfikacji pieców będzie konieczność zwrotu dotacji. UWAGA! wymienione ze środków unijnych piece mogą być kontrolowane także po odbiorze technicznym i rozliczeniu dofinansowania.

Przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) w celu przeprowadzenia wspomnianego audytu i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat. Nieuczciwe firmy wyceniają swoją "usługę" na ok. 150 zł.

Informujemy, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy wybrani przez Urząd Marszałkowski, którzy wkrótce rozpoczną przeprowadzanie ocen energetycznych będą posiadali ze sobą stosowny identyfikator nadany przez Gminę. Ponadto, informacje o rozpoczęciu audytów pojawią się na stronach internetowych Gmin, które przystąpiły do programu.

Lista firm, którym Urząd Marszałkowski zleci przeprowadzenie audytów będzie dostępna także na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich: 

- w Krakowie, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 06 16 / 26 / 36 / 46 / 56 / 66 / 76 / 86

- w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, tel. (12) 616 03 91 / 92 / 93

- w Tarnowie, ul. Wałowa 37, tel. (12) 616 03 61 / 62 / 63

- w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, tel. (12) 616 03 81 / 82 / 83

- w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, tel. (12) 616 03 71 / 72 / 73

Wszystkie punkty są czynne w godz.: pon. 8:00 – 18:00 oraz wt.-pt. 8:00 – 16:00.

 
« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Rewitalizacja
Nieruchomości - ogłoszenia
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
WKU Tarnów
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.