język Polski
Cieżkowice

 

 

Podziękowanie
Szkolenie dla trenerów
Szkolenie dla trenerów
więcej »

 

 

 

 

 

 

Szanowni Trenerzy.

Informujemy, iż bezpłatne szkolenie dla trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego oraz pasjonatów piłki możnej w powiecie tarnowskim, prowadzone przez trenerów Mobilnej AMO odbędzie się 14 czerwca 2018 roku w Ciężkowicach

Plan szkolenia:
Część teoretyczna
Dla trenerów i nauczycieli wf o godz. 15:00 (Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach, ul. 3-go Maja 34 salka audiowizualna) – Filary szkolenia dzieci i młodzieży.
Cześć praktyczna
Trening pokazowy U13 o godz. 16:00-17:00 (boisko sportowe, ul. Równa 13 w Ciężkowicach) – doskonalenie gry w ataku pozycyjnym.
Gra selekcyjna dla wyselekcjonowanych zawodników (z treningu pokazowego) U13 17:05-17:35
Gra selekcyjna dla wyselekcjonowanych zawodników U11 17:40-18:10

Na w/w szkolenie nie trzeba się rejestrować
 

Serdecznie zapraszam
Prezes Tarnowskiego Związku Piłki Nożnej
Zbigniew Jurkiewicz


« schowaj
Umowa na budowę parkingów podpisana !!!
Umowa na budowę parkingów podpisana !!!
W dniu 21 maja 2018r. Umowę gwarantujące dofinansowanie projektu pn. „Zintegrowana infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego w mieście Tarnów i subregionie tarnowskim na terenie Gminy Ciężkowice” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 podpisał wicemarszałek dr Stanisław Sorys oraz przedstawiciele Gminy Ciężkowice.
więcej »

Nadmienić należy przy tej okazji, że projekt Gminy Ciężkowice został wybrany do dofinansowania jako jeden z pięciu z subregionu tarnowskiego.

Już w  2019 roku mieszkańcy gminy Cieżkowice będą mogli korzystać z dwóch nowych parkingów Park&Ride. W pobliżu istniejącego węzła Ciężkowice-Rynek (Park&Ride przy na ul. Św. Andrzeja), gdzie podjeżdżają autobusowe linie dowozowe, zaplanowano miejsca postojowe dla 46 samochodów oraz dwa dla osób niepełnosprawnych. Na terenie o powierzchni niemal 2000 m2 przewidziano też zatokę dla dwóch autokarów. 

Z myślą o miłośnikach dwóch kółek na płycie Rynku w Ciężkowicach powstanie także parking Bike&Ride z kilkunastoma miejscami dla jednośladów.

W ramach inwestycji w okolicach stacji kolejowej Ciężkowice-Bogoniowice zaplanowano budowę węzła przesiadkowego wraz z nowoczesnym i przestronnym parkingiem Park&Ride (powierzchnia 3400m2). Na jego terenie przewiduje się budowę 42 miejsc postojowych dla samochodów oraz trzy stanowiska dla niepełnosprawnych. Środki unijne pozwolą także wybudować przystanek przejazdowy dla autobusów, wiatę rowerową, a także toaletę.

Osoby, które zdecydują się skorzystać z parkingów mogą być pewne, że ich pojazdy pozostaną bezpieczne – całość będzie oświetlona i monitorowana. W otoczeniu pojawią się ławki, kosze, a także zielone krzewy..

Budowa parkingu przy ul. Św. Andrzeja możliwa jest dzięki przychylności proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ciężkowicach ks. Jana Zająca, gdzie Parafia użyczyła grunt pod realizację inwestycji.

W przypadku parkingu w Bogoniowicach, wieloletnie starania zaowocowały przychylnością władz PKP i przejęciem przez Gminę  terenów pod budowę zaprojektowanej infrastruktury. Warta podkreślenia jest również dobra współpraca partnerska z Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska w Ciężkowicach, która użycza dostęp do projektowanej inwestycji.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na 3 200 687,12 zł z czego dofinansowanie stanowi kwota  2 720 584,00 zł!!!

« schowaj
Noc Świętojańska
Noc Świętojańska
Społeczność Wsi Siekierczyna, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice oraz Sołectwo Wsi Siekierczyna zapraszają na „NOC ŚWIĘTOJAŃSKĄ w SIEKIERCZYNIE”
więcej »

23 czerwca - SOBOTA
Start o godzinie 17.00

Wiata przy Domu ludowym w Siekierczynie


W programie:
- KONKURS na najpiękniejszy wianek
- Występ uczniów Szkoły Podstawowej w Siekierczynie
- Zespół Mali Jastrzębianie
- Soliści z terenu Gminy Ciężkowice
- Konkursy i animacje z nagrodami
- Zabawa taneczna z Zespołem TAKT


Zgłoszenia do konkursu na najpiękniejszy wianek będą przyjmowane od godziny 17.00 do 18.00 - Konkurs pod patronatem Burmistrza Gminy Ciężkowice oraz Sołtysa Wsi Siekierczyna.


 

« schowaj
Wędkowanie za nami!
Wędkowanie za nami!
Tradycyjnie już, na stawie przy Dworku Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, odbyło się spotkanie młodych wędkarzy.
więcej »

„Rodzinne wędkowanie” przyciągnęło całe rodziny, które podejmowały wspólne próby złowienia jak największego okazu wędkarskiego. Tegoroczna edycja imprezy cieszyła się zainteresowaniem ponad stu sześćdziesięciu małych uczestników.

Na zakończenie dostali oni pamiątkowe dyplomy i odznaki wędkarskie w formie magnesów, a podczas trwania zabawy- słodkie przekąski i smaczną grillowaną kiełbasę.

‘Rodzinne Wędkowanie’ zorganizowało Koło wędkarskie nr 15 w Ciężkowicach, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice przy wsparciu Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.


 

 

« schowaj
WYKŁAD UTW
WYKŁAD UTW
Zapraszamy na kolejny wykład w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku 14 czerwca 2018 r., godz. 17.00 Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach
więcej »

Temat:
„Człowiek w czasie i przestrzeni kosmosu – zasady antropiczne”.

wykładowca: dr Bogusław Wójcik

« schowaj
Zapisz się na teatralną półkolonię w Ciężkowicach
Zapisz się na teatralną półkolonię w Ciężkowicach
więcej »

 

 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie jeśli chcecie przeżyć niesamowite chwile tworząc własne przedstawienie w ciężkowickim Ratuszu. Będziemy mieli 14 dni na to aby napisać scenariusz, nauczyć się ról, zrobić dekoracje. Pomogą nam fajni ludzie od tańca,improwizacji teatralnej,charakteryzacji, plastyki, reżyserii, muzyki, którzy przyjadą do Ciężkowic.Cały projekt trwać będzie od 2 do 14 lipca w godzinach od 9.00 do 15.00 codziennie. W każde południe będzie czas na oddech i poczęstunek "małym co nie co". Jeśli macie wiek pomiędzy 12 a 18 lat i lubicie ciekawie spędzić czas to przybywajcie do Ratusza osobiście lub przysyłajcie rodziców bo wypełnić trzeba dwa proste formularze. Ilość miejsc jest niestety ograniczona do 20 osób. No to kochani raz.....raz bo dzionek krótki ! Hasło: "Baśniowe harce ..."

 

 

 

 

 

« schowaj
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA
więcej »

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Ciężkowice reprezentowany przez Burmistrza Gminy Ciężkowice, z siedzibą w Ciężkowicach (33-190) ul. Tysiąclecia 19 tel. 14 6285822, adres e-mail: ug@ciezkowice.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych  - Pana Stanisława Jaremko, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: e-mail: inspektor@ciezkowice.pl,  tel.696932115
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Ciężkowice w celu:
  a)    realizacji zadań określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e RODO,
  b)    wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa i instrukcji kancelaryjnej. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do realizacji zadania. Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Urząd Gminy Ciężkowice. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  a)    dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,
  b)    operatorzy pocztowi i kurierzy,
  c)    banki w zakresie realizacji płatności,
  d)    podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi,
  e)    organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.
   
« schowaj
Uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG
Uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG
Urząd Gminy Ciężkowice informuje, że 19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ustawa z dnia 15 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (art. 61 ust. 1) dała przedsiębiorcom 2 lata od czasu wejścia w życie przepisów na uzupełnienie niezbędnych danych. Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa zatem 19 maja 2018 r. Niewykonanie tego obowiązku będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem przedsiębiorcy przez system CEIDG.
więcej »

Komunikat CEIDG (www.firma.gov.pl) z dnia 17.05.2018 r. :

Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?

1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.

2. Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.

3. Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa." 

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe

 

Wybory Samorządowe 2018
Rewitalizacja
Śmieci
Nieruchomości - ogłoszenia
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
WKU Tarnów
Kącik Przedsiębiorcy
FIO
Fundacja Społeczna PROGRES
WFOŚ
Powietrze Ciężkowice
Sportowy turniej
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.