Cieżkowice

 

 

JAK PRZETRWAĆ UPAŁY?
JAK PRZETRWAĆ UPAŁY?
więcej »

 

« schowaj
ARiMR: Ruszają kolejne formy wsparcia dla rolników
ARiMR: Ruszają kolejne formy wsparcia dla rolników
Na przełomie maja i czerwca rozpoczną się kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy dla rolników z budżetu PROW 2014-2020. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyznawać premie dla młodych rolników, wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw oraz na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.
więcej »

Nie jesteś ubezpieczony w KRUS? Nic nie szkodzi

W tegorocznym naborze zniesiono wymóg podlegania ubezpieczeniu w KRUS przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw. Kolejną istotną zmianą jest złagodzenie wymogu dotyczącego struktury własnościowej gospodarstwa rolnego w okresie docelowym. Wprowadzono również kryterium dochodowości lub przychodowości; podwyższono górny próg wyjściowy wielkości ekonomicznej do poziomu poniżej 13 tys. euro, przy zachowaniu wymogu osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej w okresie docelowym do co najmniej 10 tys. euro 

i – w każdym przypadku – o minimum 20 proc., w stosunku do wartości wyjściowej, utrzymując ten poziom co najmniej przez 5 lat od otrzymania pierwszej raty pomocy.

Premia może być przyznana osobom, które są m.in. posiadaczami gospodarstwa rolnego, obejmującego co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, położonych na terytorium Polski, których wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro. Pomocą objęte będą gospodarstwa, w których rolnicy prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych, w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb. Przez działalność zarobkową rozumie się uzyskiwanie co najmniej 25 proc. wszystkich dochodów z rolnictwa lub co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów. 

Na restrukturyzację można otrzymać 60 tys. zł premii w dwóch ratach. Najpierw 48 tys. zł, a następnie – po realizacji założeń biznesplanu składanego wraz z wnioskiem – 12 tys. zł. Dofinansowanie przeznaczone jest na działalność rolniczą w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, z czego 80 proc. na inwestycje w środki trwałe, np. budowę nowych budynków gospodarskich. Beneficjent ma 3 lata na realizację biznesplanu i powinien prowadzić działalność rolniczą objętą wnioskiem przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Wnioski o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw można składać od 31 maja do 29 czerwca br. 

Wyższe premie dla młodych rolników

Oddziały regionalne ARiMR od 31 maja do 29 czerwca br. będą przyjmować wnioski od młodych rolników chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 40 lat, posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpoczęli w nim działalność rolniczą maksymalnie 2 lata przed dniem złożenia wniosku. Wnioskodawcy muszą również posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić je w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

W tegorocznym naborze podwyższono kwotę premii do 150 tys. zł. Jednym z podstawowych warunków jej przyznania jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej przynajmniej 13 tys. euro i nie przekraczającej 150 tys. euro. Premia wypłacana będzie w dwóch ratach – najpierw 120 tys. zł, a następnie – po realizacji biznesplanu – 30 tys. zł. Pomoc przeznaczona jest na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie – co najmniej 70 proc. tej kwoty powinna być zainwestowana w środki trwałe, np. maszyny i urządzenia rolnicze.

Rolniku – posadź las i weź dofinansowanie

1 czerwca br. rusza nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. Pomoc skierowana jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw (wyłącznie w zakresie wsparcie na zalesienie). Wnioski będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca br.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość zależy od rodzaju sadzonek, gruntu, nachylenia terenu oraz wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. W kolejnych latach do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać – przez 5 lat – premię pielęgnacyjną oraz premię zalesieniową – przez 12 lat. 

Szczegółowe informacje 

• W Punktach Informacyjnych w Biurach Powiatowych ARiMR 

• na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR

 
« schowaj
Folklor zbliża ludzi!
Folklor zbliża ludzi!
Wiadomo od dawna, że większość uroczystości, imprez, festynów, byłaby uboga, gdyby nie pojawiały się na nich zespoły ludowe. To właśnie muzyka ludowa jest nam najbliższa, za sprawą bezpośredniego przekazu naszych ojców a także jej kontynuatorów – Zespołów Folklorystycznych i Grup Śpiewaczych. W tę rolę od 13 lat wpisuje się Zespół Folklorystyczny „Mali Jastrzębianie”. Mimo, że po pierwszym składzie zespołu nie ma już śladu (zostały zdjęcia, nagrody…) ich następcy – dzieci w wieku od 4 do 14 lat, poprzez zajęcia choreograficzne, naukę pieśni, obrzędów, gwary i tradycji, pokazują swoim rówieśnikom, jak dobrze spożytkować wolny czas.
więcej »

Opracowane programy taneczne i obrzędowe, są prezentowane na scenach miast i wsi. Dodatkowym bodźcem do działania stają się Konkursy i Przeglądy. "Mali Jastrzębianie" w dniach 8 i 9 czerwca, uczestniczyli w 30. Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Regionu Krakowskiego pn. „Krakowiaczek”, organizowanego w Łoniowej. Przygotowany przez nich program „Po majówce przy kapliczce” spodobał się Komisji Artystycznej i przyznano mu I miejsce, a także Nominację zespołu na 43. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który organizowany jest  w dniach 15 i 16 czerwca w Rabce, a jego kolejnym etapem (w przypadku uzyskania nominacji) udział w  Międzynarodowym  Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu.

Stanisław Deś

« schowaj
Szczurowa dla nas!
Szczurowa dla nas!
Podczas 37. Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych w Szczurowej, 24 maja 2019 roku, gminę Ciężkowice reprezentowała Kobieca Grupa Śpiewacza „Pogórzanki” oraz solista – Stanisław Haraf z Jastrzębi.
więcej »

Kobieca Grupa Śpiewacza, założona przed 19 laty, przez kierownika Domu Kultury w Jastrzębi, w konkursie w Szczurowej brała udział  13 razy, otrzymując:  Wyróżnienie, pięciokrotnie III miejsce, dwukrotnie II miejsce oraz dwukrotnie I miejsce. W tym roku Panie powtórzyły sukces z 2005 oraz 2006 roku, stając po raz trzeci na najwyższym podium! konkurując z 31 Grupami Śpiewaczymi z 8 powiatów.

Solista – Stanisław Haraf (członek Męskiej Grupy Śpiewaczej – Pogórzanie) w kategorii Śpiewak Ludowy (śpiew solo), rywalizował z 20 solistami, zdobywając I miejsce. Otrzymał też kwalifikacje do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych, Drużbów i Starostów Weselnych „Sabałowe Bajania”, które odbędą się w Bukowinie Tatrzańskiej w sierpniu 2019 roku. Jest to już trzeci z rzędu solista Męskiej Grupy Śpiewaczej Pogórzanie z Jastrzębi, której w tym roku minęło 20 lat działalności wygrywający konkurs Regionalny i kwalifikowany do Bukowiny.


                                Stanisław Deś

« schowaj
"Wakacje w teatrze"
"Wakacje w teatrze"
więcej »
Miło nam poinformować, że projekt przygotowany przez Bractwo Kurkowe  z Ciężkowic  został pozytywnie rozpatrzony przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
"Wakacje w teatrze"  to projekt aktywnego spędzenia wolnego czasu przez grupę 15 dzieci   i młodzieży, które uczestnicząc w warsztatach artystycznych w ciężkowickim Ratuszu, na bazie miejscowych legend napiszą scenariusz i przygotują pod okiem instruktora własne  przedstawienie teatralne. Część przedstawienia zostanie przygotowana na scenie sali teatralnej Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice w ratuszu a część zostanie sfilmowana w plenerze na terenie rezerwatu Skamieniałe Miasto. Kolejnym krokiem będzie montaż nagranego materiału filmowego tak aby był  integralną częścią prezentowanego końcowego spektaklu. Zajęcia zaczynają się od 15 lipca br i będzie to 35 godzin warsztatów. Warsztaty nie będą miały charakteru półkolonii a ich termin w części dotyczącej nagrań w plenerze będzie zależny od warunków pogodowych. W trakcie działań projektowych  uczestnicy projektu wyjadą  na wybrany  spektakl do Tarnowa  aby poznać klimat profesjonalnego teatru. Zaproszą też na koniec swojej pracy  do miejscowego parku na jednodniowe czterogodzinne warsztaty animacyjno teatralne grupę ok. 50 swoich rówieśnikowi aby wspólnie z nimi zabawić się w działania teatru ulicznego i improwizacji, wspólnie wykonać kilka postaci z legend w formie przenośnych kukieł  a w trakcie "szalonego pochodu baśniowych postaci" przez  Ciężkowice z finałem na Rynku, zaprosić pozostałych mieszkańców  na swoje końcowe przedstawienie. Najpiękniejsze prace z tych warsztatów zostaną nagrodzone słodkimi nagrodami. Końcowe przedstawienie będące podsumowaniem  efektów pracy w projekcie "Wakacje w teatrze" odbędzie się następnego dnia w sali teatralnej ciężkowickiego Ratusza. Kwota dotacji to 8.500 zł.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, które pod koniec czerwca ogłosi nabór dzieci i młodzieży do udziału w tym działaniu. (B.K) 
 
„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”
« schowaj
Centrum Produktu Lokalnego zaprasza na Dzień Otwarty Ogrodu
Centrum Produktu Lokalnego zaprasza na Dzień Otwarty Ogrodu
więcej »

6 czerwca 2019 roku zapraszamy na wydarzenie w ramach Święta Ogrodów, które odbędzie się w Ogrodach przy Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej !!! Czeka na Was naprawdę bogaty i atrakcyjny program. Wydarzenie jest częścią 14 edycji Święta Ogrodów, który potrwa od 31.05 do 16.06.2019 i jednocześnie jednym z nielicznych odbywających się poza Krakowem !!!

« schowaj
KRUS: Bezpłatna rehabilitacja lecznicza
KRUS: Bezpłatna rehabilitacja lecznicza
Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników w: Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu, Świnoujściu i Kołobrzegu.
więcej »

Podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi:

– wniosek , sporządzony przez lekarze prowadzącego leczenie wraz z aktualnymi badaniami lekarskimi,

– orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy wydane w postępowaniu orzeczniczym.

Druki wniosków dostępne są w siedzibach KRUS lub na stronie: www.krus.gov.pl

Wniosek składa się w oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez NFZ.

Więcej informacji pod numerem telefonu (14)621-59-87 wew. 126

 
« schowaj
Harmonogram zbiórki odpadów BIO
Harmonogram zbiórki odpadów BIO
więcej »

Harmonogram zbiórki odpadów BIO jest dostępny pod linkiem [POBIERZ]

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Wyborywybory do Europarlamentu 2019
Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej w 2019 r
Zrównoważony rozwój..
Nieruchomości - ogłoszenia

 

Rewitalizacja
Śmieci
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
Sportowy turniej
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.