Cieżkowice

 

 

UG - zamknięcie urzędu
Spis rolny 2020
LGD: Informacja o terminie spotkań
LGD: Informacja o terminie spotkań
Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała Spotkania informacyjne (konsultacyjne) dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. W związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy na operacje w następujących zakresach: – rozwijanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego. – podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego. – podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego. – rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy.
więcej »

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

GMINA WOJNICZ – 8.10.2020 od 9.00-11.00 (Urząd Miasta i Gminy Wojnicz ul. Rynek 1)

GMINA PLEŚNA – 8.10.2020 od 13.00-15.00 (Centrum Kultury w Pleśnej, Pleśna 240)

GMINA ZAKLICZYN – 9.10.2020 od 9.00 – 11.00 (Biuro LGD Dunajec-Biała (ul. Browarki 7, Zakliczyn)

GMINA CIĘŻKOWICE – 9.10.2020 od 13.00 – 15.00 ( Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach ul. 3-go Maja34)

« schowaj
Likwidacja barszczu Sosnowskiego
Likwidacja barszczu Sosnowskiego
Urząd Gminy Ciężkowice informuje, że w dniu 9 września 2020r. zostało zakończone zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Ciężkowice” w miejscowościach Jastrzębia, Ciężkowice oraz Bogoniowice. Zadanie zostało zrealizowane w dniach od 1 lipca 2020r. do dnia 9 września 2020r.
więcej »

Więcej informacji na stronie: https://www.wfos.krakow.pl 

« schowaj
Marsz śladami Batalionu Barbara
Marsz śladami Batalionu Barbara
Komitet Organizacyjny zaprasza na „Marsz Śladami Batalionu Barbara po Ziemi Jastrzębskiej”
więcej »

4 października 2020 r., zbiórka o godzinie 13.30
koniec Łazów, przy szlabanie na Rosulec (mapa)
 
Informacje szczegółowe pod telefonem: 885 419 121
 
Marsz przejdzie trasą w kierunku Budzynia (około 1,5 godziy) i zakończy na Polu biwakowym w Jastrzębi.
Zainteresowanych prosimy o przygotowanie odpowiedniego obuwia i odzieży.
 

Legenda: Miejsce zbiórki zostało oznaczone czerwoną kropką

« schowaj
Odwołanie imprez plenerowych
Odwołanie imprez plenerowych
Komunikat W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 marca br. dotyczącą imprez masowych, podjęliśmy decyzję o odwołaniu tegorocznej XIX edycji Pogórzańskiego Jarmarku Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach. Nie odbędą się także pozostałe imprezy plenerowe w sołectwach Gminy Ciężkowice zaplanowane w okresie tegorocznych wakacji.
więcej »

Odwołane zostają Dożynki Gminne w Gminie Ciężkowice planowane na drugą połowę sierpnia br. Zachęcamy do podtrzymania pięknej tradycji dożynkowej poprzez organizowanie parafialnych lub wiejskich Dożynek i ograniczenia ich wyłącznie do wymiaru religijnego.

                                                                                                          Bogdan Krok
                                                                                                          Dyrektor
                                                                                                          Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
   
 

« schowaj
Grunwald - symbol wielkiego zwycięstwa patronem lokalnego sukcesu
Grunwald - symbol wielkiego zwycięstwa patronem lokalnego sukcesu
Grunwald - symbol wielkiego zwycięstwa patronem lokalnego sukcesu Pamięć o wielkim zwycięstwie przed wiekami w lipcowej bitwie pod Grunwaldem jest obecna w Ciężkowicach częściej niż w innych miejscach za sprawą tablicy wmurowanej w najpotężniejszą skałę w ciężkowickim Rezerwacie z okazji 500-nej rocznicy bitwy.
więcej »

Od 110 lat mieszkańcy Ciężkowic oraz goście i przejezdni podróżni  zżyli się z tą nazwą – symbolem. Tę nazwę – symbol przyjęła także Koszykarska Spółdzielnia Pracy, która została założona w Ciężkowicach 70 lat temu. Mocny i wymowny symbol dodawał Członkom Spółdzielni wiary w sukces, która była bardzo potrzebna w początkowym, trudnym dla Spółdzielni okresie jej działalności. Później kojarzyła się już tylko z sukcesem, jaki udało się odnieść tej Spółdzielni w następnych latach działalności.

Pandemia koronawirusa przeszkodziła w przygotowaniu okolicznościowej prezentacji historii i dokonań Spółdzielni w ramach Pogórzańskiego Jarmarku Rękodzielników, jaki corocznie odbywał się w Ciężkowicach w lipcu. W czasie, gdy należało czynić intensywne przygotowania do zamierzonej prezentacji obowiązywały najostrzejsze obostrzenia sanitarne, a ostatecznie impreza w jej dotychczasowym kształcie została w tym roku odwołana.

W tych okolicznościach zachęcamy do zapoznania się z historią Koszykarskiej Spółdzielni Pracy „Grunwald” w Ciężkowicach na stronach internetowej Encyklopedii Ciężkowic pod zakładką INNE – 

http://www.encyklopedia.ciezkowice.pl/pl/haslo,246,00134,inne

Pragniemy bowiem, żeby  fakt powstania Koszykarskiej Spółdzielni Pracy „Grunwald” Ciężkowicach w jesieni roku 1950, a następnie okres blisko 50-letniej działalności nie został zapomniany. Przywołujemy dziś pamięć o ludziach, którzy zakładali tę Spółdzielnię i którzy byli z nią związani w okresie jej działalności, a także o jednym z ginących zawodów, który ma wciąż szansę, żeby się odrodzić, także w Ciężkowicach. 
 

Zachęcamy do lektury.


 

Ciężkowice, 24.06.2020 / SZ

« schowaj
Zakończenie roku szkolnego SP nr 1 w Jastrzębi
Zakończenie roku szkolnego SP nr 1 w Jastrzębi
Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi
więcej »

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi przebiegało zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Na wyznaczone godziny, do kilku wejść do szkoły zgłaszali się uczniowie po odebranie świadectw, nagród, dyplomów i wyróżnień. Tam mogli spotkać się ze swoimi wychowawcami, których do tej pory widzieli tylko na lekcjach online. Wszyscy zaopatrzeni w maseczki i jednorazowe rękawiczki czekali na swoją kolej. 
Widok, aczkolwiek smutny, to jednak pełen optymizmu. Po pierwsze, cieszy postawa uczniów i ich rodziców, którzy podeszli z wyrozumiałością co do sposobu organizacji tego wyjątkowego dnia, jakim jest koniec roku szkolnego. A po drugie, co warto zaznaczyć, wszystkim dopisywał dobry humor, radość z zakończenia trudnego etapu w nauce i często wyrażana nadzieja, że może od września wszyscy spotkamy się już na lekcjach w salach lekcyjnych.

Z racji, iż nie można było zorganizować wspólnej, uroczystej akademii, szkoła postanowiła przygotować podsumowanie ostatnich dziesięciu miesięcy pracy i zaprezentowała je na swojej stronie internetowej.  Można tam wysłuchać lub przeczytać przemówienie dyrektora placówki pani Danuty Gargaś, które zwyczajowo jest wygłaszane na zakończenie roku.

Serdecznie zachęcamy do wysłuchania.
 

PRZEMÓWIENIE PANI DYREKTOR DANUTY GARGAŚ

DZIEN EDUKACJI NARODOWEJ I ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS I
DZIEN EDUKACJI NARODOWEJ I ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS I
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
DZIEŃ MISIA
DZIEŃ MISIA
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
  


Mijający rok szkolny był wyjątkowo trudny. Miał na to wpływ długi okres zdalnego nauczania. Jednak, pomimo problemów, wielu uczniów uzyskało bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Szkoła nagrodziła także i tych, wyróżniających się w konkursach plastycznych, językowych, czytelniczych, literackich i sportowych i wielu innych organizowanych jeszcze na terenie placówki, jak i formie online. (Informacje o tych konkursach można także znaleźć na stronach portalu Pogorze24.)
Znaczącym wyróżnieniem jest otrzymanie Nagrody Burmistrza Gminy Ciężkowice Pana Zbigniew Jurkiewicza przez dziewczęcą drużynę piłkarską, która zdobyła V miejsce w Finale Małopolskich Igrzysk Dzieci w Halowej Piłce Nożnej w Nowym Sączu.

  

 W swoisty sposób pożegnali się ze szkołą ósmoklasiści, którzy nagrali swoje podziękowania i pożegnalne przemówienie skierowane do kolegów. Zachęcamy do obejrzenia.


PRZEMÓWIENIE KACPRA GUCWY

PRZEMÓWIENIE MATEUSZA MARTYNY

Już tradycją stało się przyznawanie tytułu „Przyjaciela Szkoły”. Po rozpatrzeniu propozycji kandydatów do tego zaszczytnego tytułu Kapituła zdecydowała, że w roku szkolnym 2019/ 2020 tytuł ten otrzymają następujące osoby:
- Pan Szczepan Słowik – za pomoc przy przygotowaniu i organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych, za uatrakcyjnienie naszych akademii i uroczystości szkolnych.
- Pani Aneta Arabasz-Gucwa – za pomoc rzeczową (pomoce do oddziału przedszkolnego).
- Pani Katarzyna Steczyńska – za zaangażowanie się w życie szkoły, za przygotowywanie na własny koszt strojów i rekwizytów na konkursy szkolne oraz za wszelką aktywność na rzecz szkoły.
- Pani Anna Kita – za ogromne wsparcie i dobre słowa kierowane pod adresem całej szkolnej społeczności, za wiele lat pięknej i owocnej współpracy.
- Pani Barbara Ignaczak- za pomoc przy przeprowadzaniu licznych konkursów oraz za czynny udział w życiu szkoły.
- Pani Dorota Śliwa - za pomoc w przygotowaniu i organizowaniu różnego rodzaju uroczystości szkolnych.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi serdecznie zaprasza do obejrzenia prezentacji przygotowanej na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

https://sway.office.com/My18csNdPneL803J?ref=Link
 

Życzymy wszystkim udanych wakacji.
 

« schowaj
LGD: Prośba o uczestnictwo w ankiecie
LGD: Prośba o uczestnictwo w ankiecie
Szanowni Państwo, Zwracamy się z uprzejma prośbą o odpowiedź na pytania ankiety dotyczącej działalności Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała wśród Wnioskodawców. państwa opinie są dla nas cenną informacją i posłużą polepszeniu sposobów komunikacji miedzy Wnioskodawcami, a pracownikami biura LGD.
więcej »

 

 

 

 

Ankieta znajduje się pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1gq9bwBMTbGrG08gz0VhVBBZQ0hL1wNwAa1N0LOc-yaM/viewform?edit_requested=true


Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety!

LGD Dunajec Biała

« schowaj
Zebranie miejskie w Ciężkowicach
Zebranie miejskie w Ciężkowicach
więcej »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOŁTYS CIĘŻKOWIC 

ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW CIĘŻKOWIC

NA ZEBRANIE MIEJSKIE

 

 

27 WRZEŚNIA 2020 r.(niedziela)

 o godz.1015

 

W URZĘDZIE GMINY CIĘŻKOWICE

 

TEMATYKA ZEBRANIA:

 

1.      PODZIAŁ BUDŻETU SOŁECTWA NA ROK 2021.

2.      SPRAWY BIEŻĄCE

 

                                                                         

Sołtys Ciężkowic

Mieczysław Kapałka

 

 

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Gospodarka odpadami
Powszechny spis rolny 2020
Nieruchomości - ogłoszenia
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
STUDIUM

 

WFOS KRAKÓW
Spacerki po Tarnowie, Zalipiu, Skamieniałym Mieście

Centrum Usług Wspólnych
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.