język Polski
Cieżkowice

 

 

obrazek
KRUS: Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
KRUS: Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.
więcej »

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Pożarną i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Ważne terminy: 

31.03.2018 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie

25.05.2018 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu 

15.06.2018 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego 

09.07-27.07.2018 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.

Więcej informacji pod linkiem i na plakacie.

 

« schowaj
LGD: Nabory wniosków
LGD: Nabory wniosków
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała dnia 12 lutego 2018 r. ogłasza nabory wniosków w zakresie:
więcej »

- 1.1.1 „Inwestycje w poprawę standardu i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz związanej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru”.

Pula środków na przedsięwzięcie 1.1.1 w ramach naboru wynosi 1 250 000,00 zł (środki z I kamienia milowego 650 000,00 zł + środki z II kamienia milowego 600 000,00 zł)

Wskaźnik produktu: „Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów i/lub miejsc ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej oraz związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru” – 6 inwestycji

 

- 1.3.1  „Działania edukacyjne i inwestycyjne promujące zrównoważone korzystanie z zasobów środowiska naturalnego, ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym ze szczególnym uwzględnieniem operacji innowacyjnych w ww. zakresie”.

Pula środków na przedsięwzięcie 1.3.1 w ramach naboru wynosi 100 000,00 zł.

Wskaźnik produktu: „Liczba inicjatyw z zakresu ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu – w tym liczba inicjatyw innowacyjnych z ww. zakresu – 2” – 1 sztuka

 

- 2.2.1 "Tworzenie i rozwój centrów przetwórstwa lokalnego".

Pula środków na przedsięwzięcie 2.2.1 w ramach naboru wynosi 400 000,00 zł.

Wskaźnik produktu: "Liczba centrów przetwórstwa lokalnego" - 1 sztuka

 

- 1.1.5 "Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego ( w tym również podniesienie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie przedsiębiorczości); wspierane będą też przedsiębiorstwa społeczne"

Pula środków na przedsięwzięcie 1.1.5 w ramach naboru wynosi 100 000,00 zł

Wskaźnik produktu: "Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego" - 1 sztuka

 

Intensywność pomocy na przedsięwzięcie 1.1.1 oraz 1.3.1 wynosi dla:

- jednostek sektora finansów publicznych (Gminy) – do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych na jaki opiewa wniosek

- podmiotów wykonujących działalność gospodarczą - do 70 % kosztów kwalifikowalnych na jaki opiewa wniosek

- pozostałych podmiotów (np. Stowarzyszenia) – do 100 % kosztów kwalifikowalnych na jaki opiewa wniosek

 

Wsparcie udzielane jest w formie: refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Ogłoszenie naboru: 12 luty 2018 r.

Nabór wniosków: 27 luty 2018 r. - 14 marca 2018 r.

Obowiązująca dokumentacja konkursowa dostępna będzie na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl od dnia 12 lutego 2018 r.

Ponadto pragnę poinformować, że w związku z naborem wniosków, zaplanowane zostało na dzień 15 lutego 2018 r. w godz. od 10:00 do 14:00 szkolenie dla potencjalnych beneficjentów w zakresie prawidłowego przygotowania, realizacji oraz rozliczania wniosków o przyznanie pomocy. 

Szkolenie odbędzie się biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała 

(ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn).

 

Zachęcamy do udziału w szkoleniu.

 

« schowaj
Spotkanie autorskie
Spotkanie autorskie
Spotkanie autorskie z Tadeuszem Markiem Płużańskim 26 lutego 2018 r., godz. 17.00 Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach
więcej »

Spotkanie odbędzie się w ramach Tygodnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach.

Tadeusz Marek Płużański (ur. 21 marca 1971) – polski dziennikarz, historyk i publicysta. Syn prof. Tadeusza Płużańskiego, naukowca, więźnia stalinowskiego, członka TAP. Studiował w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w powojennej historii Polski. Współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Publikuje m.in. w „Biuletynie Informacyjnym” ŚZŻAK, „Najwyższym Czasie!”, „Naszej Polsce”, „Uważam Rze”, „W sieci”, „Do Rzeczy”, „Tygodniku Solidarność”, „Gazecie Polskiej Codziennie” i „Gazecie Polskiej”. Autor wielu publikacji dotyczących historii Polski XX wieku. Pod koniec 2013 został prezesem Fundacji „Łączka”, sprawującą opiekę i działalność wspierającą wobec Kwatery na Łączce. Zasiadł w Radzie Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom. Wszedł w skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków. Prezes Społecznego Trybunału Narodowego, obywatelskiego sądu ds. zbrodni komunistycznych, w imieniu którego 9 lutego 2017 ogłosił infamię Bolesława Bieruta i Stefana Michnika.

« schowaj
Warsztaty kulinarne
Warsztaty kulinarne
Warsztaty kulinarne – smacznie i „dziko” W dniu 8 lutego w Muzeum Przyrodniczym odbyły się Warsztaty Kulinarne z zakresu potraw regionalnych wysokiej jakości, przygotowanych na bazie produktów regionalnych, których organizatorem była Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała.
więcej »

Warsztaty odbyły się w ramach IV edycji konkursu kulinarnego „Dzikie Smaki” – „Schab z dzika po myśliwsku”.
Tematem warsztatów i pokazu była „ Dziczyzna w nowoczesnym wydaniu”. Materiał szkoleniowym stanowił dzik, a element kulinarny zastosowany to szynka z dzika. Kucharz zaznajomił uczestników z tajnikami przygotowywania dziczyzny. Ciekawym aspektem pokazu było połączenie staropolskiej kuchni w nowoczesnym wydaniu i aranżacji potraw na talerzu.  Szkolenie odbyło się w dwóch turach i cieszyło się dużym uznaniem uczestników, uczniów, nauczycieli oraz osób z lokalnego środowiska.
Dodatkową atrakcją warsztatów była prezentacja multimedialna dotycząca hodowli winorośli oraz enoturystyki regionu, którą poprowadził Marek Zwolenik.
Warsztaty kulinarne przeprowadzili profesjonalni kucharze z firmy Hendi, którzy przy tej okazji zaprezentowali nowoczesny sprzęt gastronomiczny w postaci pieca konwekcyjno-parowego, noży do trybowania mięsa oraz nowoczesnej zastawy stołowej.


 

 

« schowaj
Ferie z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
Ferie z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice zaprasza do uczestnictwa w zajęciach organizowanych w czasie Ferii Zimowych.
więcej »

W programie:
 - zajęcia plastyczne
 - zajęcia teatralne
 - warsztaty tańca regionalnego
 - gry i zabawy w Pracowni Orange
 - turnieje tenisa stołowego
 - zwiedzanie Muzeów
 - wypiek tradycyjnych Prołzioków12 - 16 lutego - I tydzień ferii

12.02., Poniedziałek
godz. 10.00 - 12.00 - Gramy w planszówki - Pracownia Orange godz. 14.00 - 16.00 - zajęcia teatralne – Ratusz Ciężkowice
godz. 12.00 – 13.00 – Otwarte zajęcia taneczne – Dom Kultury w Jastrzębi

13.02., Wtorek
godz. 10.00 - bezpłatne zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego z przewodnikiem 

14.02., Środa
godz. 10.00 - 12.00 - zajęcia plastyczne - Ratusz Ciężkowice
godz. 10.00 - 13.00 - Z wizytą u Babci i Dziadka - Bezpłatne zwiedzanie Izby Regionalnej ‘Grociarnia’ w Jastrzębi 

15.02., Czwartek
godz. 10.00 - 12.00 - gramy w planszówki - Pracownia Orange
godz. 12.00 - 18.00 - rozgrywki tenisa stołowego – Dom Kultury w Jastrzębi
godz. 12.00 – 14.00 – zajęcia plastyczne – Dom Kultury w Jastrzębi
 

19 - 23 lutego - II tydzień ferii


19.02., Poniedziałek
godz. 14.00 - 16.00 - zajęcia teatralne – Ratusz Ciężkowice
godz. 12.00 – 13.00 – Otwarte zajęcia taneczne – Dom Kultury w Jastrzębi

20.02., Wtorek
godz. 10.00 - bezpłatne zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego z przewodnikiem

21.02., Środa
godz.10.00 - 13.00 - Z wizytą u Babci i Dziadka - wypiek tradycyjnych Prołzioków – Grociarnia w Jastrzębi
godz. 10.00 - 12.00 - zajęcia plastyczne – Ratusz Ciężkowice

22.02., Czwartek
godz. 12.00 - 18.00 - rozgrywki tenisa stołowego – Dom Kultury w Jastrzębi
godz. 12.00 – 14.00 - zajęcia plastyczne – Dom Kultury w Jastrzębi

« schowaj
Opłatek w Bruśniku
Opłatek w Bruśniku
więcej »

27 stycznia miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym, które jak co roku zorganizowało w swojej Świetlicy Koło Gospodyń Wiejskich w Bruśniku we współpracy z KGW w Falkowej.
Nie zabrakło niespodzianek kulinarnych a w pamięci zapadł mi szczególnie smak i zapach "kiszonego!" czerwonego barszczyku z uszkami oraz niesamowitych rurek z kremem. 
Ale nie samym chlebem człowiek żyje ….! Część artystyczna zawsze była mocną stroną tych spotkań ale to co zobaczyłem zachwyciło mnie na długo. Piękny i dynamiczny oraz  zaskakująco oryginalny  koncert starych kolęd i pastorałek Grupy Śpiewaczej z Falkowej to także zasługa Kapeli Krzysztofa Bulandy, która towarzyszyła paniom podczas występu. Kapela nagrała ostatnio właśnie płytę ze starymi i zapomnianymi kolędami i pastorałkami i efekt ich pracy słychać było podczas występu rozśpiewanej grupy z Falkowej.
Jako druga wystąpiła grupa kolędnicza z Bruśnika. Panie tak się poprzebierały, że nie można było ich wprost rozpoznać ale dały popis jak zwykle nietuzinkowy. Godne podziwu jest szczególnie to, że wszystkie role zarówno męskie jak i żeńskie grają tam kobiety. Pani Zosia Bania w roli Żyda i duet Haliny Rojek i Ireny Połeć w roli Dziadów rozbawił do łez. Brawo! Brawo!
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Zbigniew Jurkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Szczerba, ks Mariusz Żaba oraz Sołtys i Prezes OSP w jednej osobie - Monika Żaba, przewodniczące obu kół czyli Bogumiła Stec i Kuropatwa Zofia.

(B.K)   
 
  
« schowaj
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W CIĘŻKOWICACH CZYNNY TRZY RAZY W TYGODNIU
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W CIĘŻKOWICACH CZYNNY TRZY RAZY W TYGODNIU
Od stycznia 2018 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Ciężkowicach czynny jest trzy razy w tygodniu. Bezpłatną poradę można uzyskać w budynku Ratusza, w poniedziałki, czwartki i piątki (z wyjątkiem dni świątecznych), w godzinach od 8.00 do 12.00. W roku bieżącym porad udzielają radcy prawni - mec. Zofia Banach, mec. Izabella Piotrowska-Mruk oraz mec. Olgierd Januszek.
więcej »

 


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej działa na mocy porozumienia zawartego przez Gminę Cieżkowice z Powiatem Tarnowskim. Zgodnie z ustawą, z tego typu porad mogą korzystać osoby niezamożne (którym w okresie ostatnich 12 miesięcy zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej), osoby młode do 26. roku życia, seniorzy, którzy ukończyli 65. rok życia, kombatanci, weterani, posiadacze Karty Dużej Rodziny, ofiary klęsk żywiołowych oraz kobiety ciężarne. Osoby te, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, muszą wykazać odpowiednio swoje uprawnienie poprzez złożenie właściwych oświadczeń lub dokumentów (np. decyzja o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej, dowód osobisty, Karta Dużej Rodziny, legitymacja weterana, dokument potwierdzający ciążę).


Pomoc prawna polega na udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach, przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego, pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet ciężarnych jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje wszystkich spraw. Osoba uprawniona nie uzyska porady w zakresie spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego, a także spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Wyłączeniem objęta jest także pomoc w sporządzaniu pism procesowych w  toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym lub sądowo-administracyjnym.
Ustawa nie zakłada rejonizacji, co oznacza, że po poradę, każdy uprawniony, może się udać do dowolnego punktu na terenie całego kraju.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2030) [pobierz]
Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tarnowskiego 2018 [pobierz]
 

« schowaj
Nowe zasady składania wniosków w ARiMR
Nowe zasady składania wniosków w ARiMR
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (rozporządzenie UE nr 809/2014), od 2018 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie składane są w formie elektronicznej na udostępnionym przez ARiMR formularzu geoprzestrzennym wniosku o przyznanie pomocy. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl
więcej »

Rolnicy składają wnioski za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego wniosku 

o przyznanie pomocy w terminie od 15 marca do 15 maja 2018 r. 

 

Aplikacja eWniosekPlus prowadzi rolnika przez cały proces składania wniosku. Wypełnianie wniosku rozpoczyna się od wyrysowania upraw na działkach referencyjnych (ewidencyjnych) spersonalizowanych na podstawie wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 

lub na dodanych nowych działkach referencyjnych. Po wyrysowaniu uprawy rolnik zaznacza płatność, o którą ubiega się do danej uprawy. Może dodać niezbędne załączniki, a pozostałe dane we wniosku wypełniane są automatycznie przez aplikację.

Więcej informacji o zasadach składania wniosków znajduje sie TUTAJ.
« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Rewitalizacja
Śmieci
Nieruchomości - ogłoszenia
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
WKU Tarnów
Kącik  Przedsiębiorcy
Powietrze
FIO
Fundacja Społeczna PROGRES
WFOŚ
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.