Cieżkowice

 

 

UG - zamknięcie urzędu
Spis rolny 2020
Ruszył Rejestr Danych Kontaktowych
Ruszył Rejestr Danych Kontaktowych
W grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.
więcej »

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+). Więcej informacji na poniższej ilusracji lub pod linkiem TUTAJ.

 

« schowaj
ARiMR: Portal IRZplus - Obsługa zgłoszeń przez Internet
ARiMR: Portal IRZplus - Obsługa zgłoszeń przez Internet
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych składanie w formie elektronicznej zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do Systemu IRZ. W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom na przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych.
więcej »

Więcej informacji po adresem TUTAJ

« schowaj
Odwołanie imprez plenerowych
Odwołanie imprez plenerowych
Komunikat W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 marca br. dotyczącą imprez masowych, podjęliśmy decyzję o odwołaniu tegorocznej XIX edycji Pogórzańskiego Jarmarku Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach. Nie odbędą się także pozostałe imprezy plenerowe w sołectwach Gminy Ciężkowice zaplanowane w okresie tegorocznych wakacji.
więcej »

Odwołane zostają Dożynki Gminne w Gminie Ciężkowice planowane na drugą połowę sierpnia br. Zachęcamy do podtrzymania pięknej tradycji dożynkowej poprzez organizowanie parafialnych lub wiejskich Dożynek i ograniczenia ich wyłącznie do wymiaru religijnego.

                                                                                                          Bogdan Krok
                                                                                                          Dyrektor
                                                                                                          Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
   
 

« schowaj
Grunwald - symbol wielkiego zwycięstwa patronem lokalnego sukcesu
Grunwald - symbol wielkiego zwycięstwa patronem lokalnego sukcesu
Grunwald - symbol wielkiego zwycięstwa patronem lokalnego sukcesu Pamięć o wielkim zwycięstwie przed wiekami w lipcowej bitwie pod Grunwaldem jest obecna w Ciężkowicach częściej niż w innych miejscach za sprawą tablicy wmurowanej w najpotężniejszą skałę w ciężkowickim Rezerwacie z okazji 500-nej rocznicy bitwy.
więcej »

Od 110 lat mieszkańcy Ciężkowic oraz goście i przejezdni podróżni  zżyli się z tą nazwą – symbolem. Tę nazwę – symbol przyjęła także Koszykarska Spółdzielnia Pracy, która została założona w Ciężkowicach 70 lat temu. Mocny i wymowny symbol dodawał Członkom Spółdzielni wiary w sukces, która była bardzo potrzebna w początkowym, trudnym dla Spółdzielni okresie jej działalności. Później kojarzyła się już tylko z sukcesem, jaki udało się odnieść tej Spółdzielni w następnych latach działalności.

Pandemia koronawirusa przeszkodziła w przygotowaniu okolicznościowej prezentacji historii i dokonań Spółdzielni w ramach Pogórzańskiego Jarmarku Rękodzielników, jaki corocznie odbywał się w Ciężkowicach w lipcu. W czasie, gdy należało czynić intensywne przygotowania do zamierzonej prezentacji obowiązywały najostrzejsze obostrzenia sanitarne, a ostatecznie impreza w jej dotychczasowym kształcie została w tym roku odwołana.

W tych okolicznościach zachęcamy do zapoznania się z historią Koszykarskiej Spółdzielni Pracy „Grunwald” w Ciężkowicach na stronach internetowej Encyklopedii Ciężkowic pod zakładką INNE – 

http://www.encyklopedia.ciezkowice.pl/pl/haslo,246,00134,inne

Pragniemy bowiem, żeby  fakt powstania Koszykarskiej Spółdzielni Pracy „Grunwald” Ciężkowicach w jesieni roku 1950, a następnie okres blisko 50-letniej działalności nie został zapomniany. Przywołujemy dziś pamięć o ludziach, którzy zakładali tę Spółdzielnię i którzy byli z nią związani w okresie jej działalności, a także o jednym z ginących zawodów, który ma wciąż szansę, żeby się odrodzić, także w Ciężkowicach. 
 

Zachęcamy do lektury.


 

Ciężkowice, 24.06.2020 / SZ

« schowaj
Zakończenie roku szkolnego SP nr 1 w Jastrzębi
Zakończenie roku szkolnego SP nr 1 w Jastrzębi
Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi
więcej »

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi przebiegało zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Na wyznaczone godziny, do kilku wejść do szkoły zgłaszali się uczniowie po odebranie świadectw, nagród, dyplomów i wyróżnień. Tam mogli spotkać się ze swoimi wychowawcami, których do tej pory widzieli tylko na lekcjach online. Wszyscy zaopatrzeni w maseczki i jednorazowe rękawiczki czekali na swoją kolej. 
Widok, aczkolwiek smutny, to jednak pełen optymizmu. Po pierwsze, cieszy postawa uczniów i ich rodziców, którzy podeszli z wyrozumiałością co do sposobu organizacji tego wyjątkowego dnia, jakim jest koniec roku szkolnego. A po drugie, co warto zaznaczyć, wszystkim dopisywał dobry humor, radość z zakończenia trudnego etapu w nauce i często wyrażana nadzieja, że może od września wszyscy spotkamy się już na lekcjach w salach lekcyjnych.

Z racji, iż nie można było zorganizować wspólnej, uroczystej akademii, szkoła postanowiła przygotować podsumowanie ostatnich dziesięciu miesięcy pracy i zaprezentowała je na swojej stronie internetowej.  Można tam wysłuchać lub przeczytać przemówienie dyrektora placówki pani Danuty Gargaś, które zwyczajowo jest wygłaszane na zakończenie roku.

Serdecznie zachęcamy do wysłuchania.
 

PRZEMÓWIENIE PANI DYREKTOR DANUTY GARGAŚ

DZIEN EDUKACJI NARODOWEJ I ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS I
DZIEN EDUKACJI NARODOWEJ I ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS I
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
DZIEŃ MISIA
DZIEŃ MISIA
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
  


Mijający rok szkolny był wyjątkowo trudny. Miał na to wpływ długi okres zdalnego nauczania. Jednak, pomimo problemów, wielu uczniów uzyskało bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Szkoła nagrodziła także i tych, wyróżniających się w konkursach plastycznych, językowych, czytelniczych, literackich i sportowych i wielu innych organizowanych jeszcze na terenie placówki, jak i formie online. (Informacje o tych konkursach można także znaleźć na stronach portalu Pogorze24.)
Znaczącym wyróżnieniem jest otrzymanie Nagrody Burmistrza Gminy Ciężkowice Pana Zbigniew Jurkiewicza przez dziewczęcą drużynę piłkarską, która zdobyła V miejsce w Finale Małopolskich Igrzysk Dzieci w Halowej Piłce Nożnej w Nowym Sączu.

  

 W swoisty sposób pożegnali się ze szkołą ósmoklasiści, którzy nagrali swoje podziękowania i pożegnalne przemówienie skierowane do kolegów. Zachęcamy do obejrzenia.


PRZEMÓWIENIE KACPRA GUCWY

PRZEMÓWIENIE MATEUSZA MARTYNY

Już tradycją stało się przyznawanie tytułu „Przyjaciela Szkoły”. Po rozpatrzeniu propozycji kandydatów do tego zaszczytnego tytułu Kapituła zdecydowała, że w roku szkolnym 2019/ 2020 tytuł ten otrzymają następujące osoby:
- Pan Szczepan Słowik – za pomoc przy przygotowaniu i organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych, za uatrakcyjnienie naszych akademii i uroczystości szkolnych.
- Pani Aneta Arabasz-Gucwa – za pomoc rzeczową (pomoce do oddziału przedszkolnego).
- Pani Katarzyna Steczyńska – za zaangażowanie się w życie szkoły, za przygotowywanie na własny koszt strojów i rekwizytów na konkursy szkolne oraz za wszelką aktywność na rzecz szkoły.
- Pani Anna Kita – za ogromne wsparcie i dobre słowa kierowane pod adresem całej szkolnej społeczności, za wiele lat pięknej i owocnej współpracy.
- Pani Barbara Ignaczak- za pomoc przy przeprowadzaniu licznych konkursów oraz za czynny udział w życiu szkoły.
- Pani Dorota Śliwa - za pomoc w przygotowaniu i organizowaniu różnego rodzaju uroczystości szkolnych.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi serdecznie zaprasza do obejrzenia prezentacji przygotowanej na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

https://sway.office.com/My18csNdPneL803J?ref=Link
 

Życzymy wszystkim udanych wakacji.
 

« schowaj
Przedłużamy rekrutację do projektu FIO! Zostało jeszcze kilkanaście wolnych miejsc!
Przedłużamy rekrutację do projektu FIO! Zostało jeszcze kilkanaście wolnych miejsc!
więcej »

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do wtorku 30 czerwca 2020 roku, w budynku ratusza (piątek, poniedziałek, wtorek w godz. od 8.00 do 16.00) lub w budynku Muzeum Przyrodniczego (sobota w godz. od 10.00 do 16.00 i niedziela w godz. od 12.00 do 17.00). Formularze do pobrania pod artykułem, można je również uzupełnić na miejscu w budynku ratusza i Muzeum Przyrodniczego.

 

 
Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice serdecznie zapraszają dzieci i młodzież w wieku 6 – 15 lat mieszkające na terenie gminy Ciężkowice do udziału w projekcie pn. "Wielu ludzi, jedna historia" czyli młode pokolenie na tropie przodków.
W ramach projektu zaplanowano cztery wyjazdy studyjne do lokalnych rzemieślników i rękodzielników, w tym do:
- pasieki pszczelarskiej
- warsztatu garncarskiego
- gospodarstwa, gdzie wypieka się tradycyjny chleb
- pracowni koronczarskiej
Po zakończeniu cyklu wyjazdów studyjnych odbędą się stacjonarne warsztaty cechowe, w ramach których każdy uczestnik odbędzie 20 godz. szkolnych zajęć. Na warsztatach uczestnicy zgłębią swoją wiedzę i umiejętności dotyczące wybranego przez siebie rzemiosła. Zajęcia poprowadzą lokalni rzemieślnicy / rękodzielnicy, którzy mają wieloletnie doświadczenie w prezentowanym cechu rzemieślniczym.
Ponadto w ramach projektu zaplanowano dla uczestników przeprowadzenie gry terenowej podejmującej temat walk partyzanckich na Pogórzu, gra będzie oparta na metodzie questu tj. odkrywania dziedzictwa miejsca poprzez przemierzanie nieoznakowanych szlaków, jej celem jest rozwiązanie zagadek logicznych, historycznych i terenowych, po to by dotrzeć do wyznaczonego miejsca.
W ramach projektu zorganizowana zostanie także dyskusja na wzór „uproszczonej” debaty oksfordzkiej o historii regionu Pogórza z udziałem doświadczonych historyków. Do debaty zostaną zaproszeni uczniowie szkół podstawowych z gm. Ciężkowice.
Na podsumowanie działań projektowych zostanie zorganizowany piknik historyczny „Dawnych Cechów Czar”, w którym udział wezmą członkowie Bractwa Kurkowego w Ciężkowicach i sąsiadujących Bractw będących kontynuatorami tradycji cechowych, a także dzieci uczestniczące w projekcie. Podczas pikniku zostanie przeprowadzony uroczysty pochód członków Bractw w kontuszach i strojach brackich. Na piknik zaprosimy też lokalnych rękodzielników, aby również pokazali swoje prace.
Projekt skierowany jest do 80 osób. Każda osoba zakwalifikowana do projektu uczestniczyć będzie we wszystkich wyjazdach studyjnych, w grze terenowej, w pikniku historycznym oraz w jednych, wybranych, warsztatach. Termin realizacji w/w zajęć: lipiec - listopad 2020 r.
Jeśli chcesz wziąć udział w zajęciach i wyjazdach, wypełnij wraz z rodzicami zgodę na uczestnictwo w projekcie (Zgoda na uczestnictwo w projekcie) i poczekaj na informację, czy zakwalifikowałeś się do projektu. 
 
ZAPRASZAMY!
 
Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 
 
« schowaj
Ogłoszenie: Poszukiwany nowy właściciel dla piesków
Ogłoszenie: Poszukiwany nowy właściciel dla piesków
Na terenie Gminy Ciężkowice w miejscowości Ostrusza znajdują się trzy psy a w miejscowości Jastrzębia jeden pies - gotowe do przekazania do nowego właściciela. Poniższe zdjęcia przedstawiają pieski, które czekają na nowy dom. Więcej informacji w Urzędzie Gminy Ciężkowice oraz pod nr tel. 14 62 85 830
więcej »

 

 

 

Pies w Jastrzębi:

 

Psy w Ostruszy:

 

« schowaj
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Kto może otrzymać pomoc? • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych; • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
więcej »

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

 
« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Wybory prezydenckie 2020
Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Gospodarka odpadami
Powszechny spis rolny 2020
Nieruchomości - ogłoszenia
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
STUDIUM

 

WFOS KRAKÓW
Spacerki po Tarnowie, Zalipiu, Skamieniałym Mieście

Centrum Usług Wspólnych
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.