język Polski
Cieżkowice

 

 

obrazek
GUS: Rewitalizacja w gminach
GUS: Rewitalizacja w gminach
Od 18 listopada 2015 r. obowiązują przepisy ustawy o rewitalizacji - aktu prawnego, który systemowo porządkuje zagadnienia związane z tym tematem, podkreślając jednocześnie jak ważnym elementem lokalnego rozwoju jest proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów najbardziej zdegradowanych w gminach i miastach. Istotną pomocą dla ministerstw, władz samorządowych, środowisk naukowych i mieszkańców, niezbędną w ocenie zakresu i skali działań rewitalizacyjnych podejmowanych w gminach będzie kompleksowa informacja, opracowana na podstawie danych statystycznych uzyskanych w badaniu Rewitalizacja w gminie, do udziału w którym chcemy Państwa zaprosić.
więcej »

Badanie to, prowadzone na formularzu REW, jest elementem pracy badawczej pt. „Dane statystyczne z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin” realizowanej wśród wszystkich gmin w ramach projektu  „Statystyka dla polityki spójności. Wsparcie systemu monitorowania polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-­2020 oraz programowania i monitorowania polityki spójności po 2020 roku” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Obejmuje ono bilans działalności gmin w latach 2015 i 2016, przy czym główny nacisk położony jest na działania realizowane w 2016 r. – w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy o rewitalizacji. Formularz REW, poza częścią ankietową oraz wyjaśnieniami pojęć z zakresu rewitalizacji, zawiera rozdział z wykazem wskaźników statystycznych, które mogą stanowić przydatną informację w diagnozie i ocenie procesów rewitalizacji i w dużej mierze są dostępne na poziomie gmin w publicznych bazach danych. Mamy nadzieję, że to zestawienie będzie nie tylko częścią badania, ale stanie się przydatnym narzędziem i podpowiedzią w konstruowanych przez Państwa miernikach oceny działań rewitalizacyjnych.

 

Formularz REW będzie dostępny w wersji elektronicznej na Portalu Sprawozdawczym GUS w okresie od 22 maja do 16 czerwca 2017 r. [LINK]

« schowaj
LGD: Spotkania konsultacyjne
LGD: Spotkania konsultacyjne
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje, że zaplanowane zostały spotkania konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD Dunajec-Biała oraz potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem dotacji na realizację zadań w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:
więcej »

 

 

- rozwijania działalności gospodarczej,

- tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego,

- nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,

- inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Spotkania konsultacyjne w ww. zakresie odbędą się 26.05.2017 r. (tj. piątek) oraz  01.06.2017 r. (tj. czwartek)  i trwać będą od 10:00 do 15:00 w  biurze LGD Dunajec-Biała, ulica Browarki 7, 32-840 Zakliczyn (budynek OSP, II piętro).

Więcej informacji o spotkaniach udziela biuro LGD Dunajec-Biała: tel. 14 665 37 37, 

e-mail:biuro@dunajecbiala.pl

 
« schowaj
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Krok po kroku – na aktywację młodych w Ciężkowicach czas w tym roku”
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Krok po kroku – na aktywację młodych w Ciężkowicach czas w tym roku”
więcej »

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Fundacja Społeczna Progres oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice serdecznie zapraszają dzieci i młodzież w wieku 6 – 15 lat mieszkające na terenie gminy Ciężkowice do udziału w projekcie pn. „Krok po kroku – na aktywację młodych w Ciężkowicach czas w tym roku”.


Zaplanowane zajęcia i wyjazdy dla uczestników projektu to:
 
- warsztaty dziennikarskie i multimedialne, w trakcie których uczestnicy tworzyć będą wybrany  materiał dziennikarski lub kampanię społeczną, przygotują promocyjną publikację lub inny wybrany przez siebie materiał dotyczący kultury regionu i najbliższego otoczenia, materiał ten zostanie opracowany i wydany (50 godz.)
- warsztaty rękodzielnicze (w tym z użyciem materiałów wtórnych) np. tworzenie biżuterii, zawieszek lub innych wybranych przez uczestników elementów rękodzieła (50 godz.)
- warsztaty przedsiębiorczości połączone z testami predyspozycji zawodowych i prowadzeniem własnych firm na symulatorze – w ramach tych warsztatów grupy dzieci opracują swoje własne pomysły na firmę, na każdy z pomysłów będzie można oddać głos w otwartym głosowaniu, a autorzy najlepszej koncepcji firmy mogą liczyć na atrakcyjne nagrody (50 godz.)
- warsztaty kuchni regionalnej – uczestnicy poznają smaki tradycyjnej kuchni, przygotowane potrawy będą konsumowane w czasie zajęć, ale dzieci będą mogły pochwalić się swoimi kulinarnymi osiągnięciami w trakcie podsumowania projektu, kiedy to przygotują stoisko z specjałami regionalnymi (50 godz.)
- warsztaty językowe nastawione na praktyczną naukę języka, lekcje plenerowe, konwersacje odbyte w realnych sytuacjach (50 godz.)
- wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
- wyjazd edukacyjny do Kopalni Złota i Średniowiecznego Parku Techniki w Złotym Stoku
- spotkanie integracyjne podsumowujące projekt, w trakcie którego dzieci wystawią swoje prace, pokażą osiągnięcia, spotkają się i wspólnie ocenią działania.
 
Projekt skierowany jest do 100 osób. Każda osoba zakwalifikowana do projektu uczestniczyć będzie w jednych, wybranych w formularzu: Zgoda na uczestnictwo w projekcie, warsztatach. Termin realizacji w/w zajęć: czerwiec – wrzesień 2017 r.
 
Chcesz wziąć udział w zajęciach i wyjazdach? Wypełnij wraz z rodzicami zgodę na uczestnictwo w projekcie (Formularz zgody na uczestnictwo w projekcie) i poczekaj na informację, czy zakwalifikowałeś się do projektu. Formularz zgody na uczestnictwo w projekcie oraz informacje dotyczące projektu dostępne są w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, na stronach internetowych www.ciezkowice.pl i www.fundacjaprogres.pl oraz na profilach facebook Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice i Gminy Ciężkowice.
 
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w biurze Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice w okresie od 29.05.2017 r. do 09.06.2017 r. w godzinach od 10.00 do 18:00.  
 
Projekt „Krok po kroku – na aktywację młodych w Ciężkowicach czas w tym roku” realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej. 
 
 
ZAPRASZAMY!
 
Pobierz Formularz zgody na uczestnictwo w projekcie - doc / PDF
Pobierz Regulamin uczestnictwa w projekcie - doc / PDF
 
 
« schowaj
Sportowy Turniej Miast i Gmin
Sportowy Turniej Miast i Gmin
Od 26 maja do 1 czerwca odbędzie się kolejna edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin, połączonego z IX Tygodniem Sportu dla Wszystkich.
więcej »

 

XXIII Sportowy Turniej Miast i Gmin

Od 26 maja do 1 czerwca odbędzie się kolejna edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin, połączonego z IX Tygodniem Sportu dla Wszystkich. Do ogólnopolskiej rywalizacji przystępuje miasto i gmina Ciężkowice, które konkurować będzie w kategorii miast do 15 tysiecy mieszkańców. Na turniej składają się zawody i imprezy rekreacyjne odbywajace się na terenie gminy a także test Coopera, który zostanie przeprowadzony przez kilku wolontariuszy wśród lokalnej społeczności. Startujące w STMiG miasta rywalizują o nagrody pieniężne przeznaczone na zakup sprzętu sportowego. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stornie Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich www.federacja.com.pl

 

 

« schowaj
Zasłużony dla Kultury Polskiej
Zasłużony dla Kultury Polskiej
W minioną niedzielę- 21 maja 2017 roku, na zakończenie Jubileuszowego- 35 Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka w Szczurowej, odznaką ‘Zasłużony dla Kultury Polskiej’ uhonorowano cztery osoby z powiatu krakowskiego, brzeskiego i tarnowskiego, związane z wieloletnią pracą w Zespołach Folklorystycznych. Wśród nagrodzonych znalazł się Pan Antoni Hołda – wieloletni kierownik muzyczny kapeli „Pogórzanie” z Jastrzębi.
więcej »

Jak podkreślił w Liście Gratulacyjnym, wnioskodawca – Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu Pan Antoni Malczak:

”Honorowa odznaka Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznawana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wybitnym, szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie artystycznej oraz ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. Z okazji otrzymania tego odznaczenia proszę przyjąć serdeczne gratulacje oraz wyrazy wielkiego uznania dla Pana dorobku. Od lat kieruje się Pan przesłaniem Władysława Orkana, dbając o zachowanie tradycji regionu Pogórza Ciężkowickiego, która jest Pana godnością i dumą. Utrwala Pan ją w archaicznych nutach ludowych przez lata wygrywanych na różnych instrumentach”.

Jest to już druga taka nagroda w posiadaniu członków zespołu „Pogórzanie” i jednocześnie trzecia wśród pracowników Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice.

W tym roku w Szczurowej na scenie pojawiło się ponad siedmiuset wykonawców w różnych kategoriach konkursowych. Dom Kultury w Jastrzębi reprezentowali: Kobieca Grupa Śpiewacza, Zespół Folklorystyczny - „Młodzi Jastrzębianie” oraz solista–Stanisław Oślizło. Nasze panie konkurowały z ponad trzydziestoma grupami śpiewaczymi z 7 powiatów. W kategorii Młodzieżowych Zespołów prezentujących folklor autentyczny, Młodzi Jastrzębianie zajęli II miejsce (pierwszego miejsca nie przyznano). Solista - Stanisław Oślizło, wywalczył I miejsce, a tym samym udział w „Sabałowych Bajaniach” w Bukowinie Tatrzańskiej w sierpniu tego roku.

« schowaj
Rodzinne wędkowanie
Rodzinne wędkowanie
Koło wędkarskie nr 15 w Ciężkowicach, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice oraz Centrum Paderewskiego zapraszają na RODZINNE WĘDKOWANIE
więcej »

28 maja 2017 r. (niedziela)
Staw przy dworku I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
Rozpoczęcie o godz. 14.00


Zapraszamy całe rodziny z młodymi wędkarzami do wspólnej zabawy w Dworku I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Wędkowanie, grillowanie i pamiątkowe nagrody dla wszystkich uczestników.
 

Z A P R A S Z A M Y !

« schowaj
LGD: Wnioski o przyznanie pomocy
LGD: Wnioski o przyznanie pomocy
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:
więcej »

 

 

 

 

 

a) rozwijania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej 

z sektorem czasu wolnego
- termin składania wniosków: od 01.06.2017 r. do 20.06.2017 r.
- limit dostępnych środków w ramach naboru: 100 000,00 zł
b) rozwijania działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego
- termin składania wniosków: od 01.06.2017 r. do 20.06.2017 r.
- limit dostępnych środków w ramach naboru: 100 000,00 zł
c) tworzenia i rozwoju centrów przetwórstwa lokalnego
- termin składania wniosków: od 01.06.2017 r. do 20.06.2017 r.
- limit dostępnych środków w ramach naboru: 400 000,00 zł
d) nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej
- termin składania wniosków: od 01.06.2017 r. do 20.06.2017 r.
- limit dostępnych środków w ramach naboru: 650 000,00 zł
e) inicjatywy w zakresie ochrony środowiska ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu
- termin składania wniosków: od 01.06.2017 r. do 20.06.2017 r.
- limit dostępnych środków w ramach naboru: 100 000,00 zł
 
Wszelkie  niezbędne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub  pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00.
 

 

« schowaj
Poszukiwani właściciele dla psów
Poszukiwani właściciele dla psów
Poszukuje osoby dobrego serca, która przygarnie i zaopiekuje się psem rasy mieszanej. Spokojny, towarzyski. Będzie wiernym przyjacielem. Szczegółowych informacji udzielamy w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach w godzinach od 7.00 do 15.00, pod numerem telefonu (14) 6285830
więcej »

 

 

 

 

PIES 1

 

 

 

PIES 2

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Rewitalizacja
Nieruchomości - ogłoszenia
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
WKU Tarnów
Powietrze
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.