język Polski
Cieżkowice

 

 

zmiana ruchu
obrazek
Komunikat Dzielnicowego Komisariatu Policji w Ciężkowicach
Komunikat Dzielnicowego Komisariatu Policji w Ciężkowicach
więcej »

 

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Ciężkowicach, realizując zadania priorytetowe w ramach poprawy bezpieczeństwa wynikających z parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych w rejonie Rynku w miejscowości Ciężkowice z uwagi na wprowadzenie strefy zamieszkania, zwraca się z prośbą do mieszkańców o przekazywanie informacji dotyczących wymienionego zagadnienia pod numer telefonu Komisariatu Policji w Ciężkowicach pod numerem (14) 6510007, bądź bezpośrednio do dzielnicowego st.asp. Jarosław Zięcina, tel. 604 881 230.


 

« schowaj
LGD: Zaproszenie na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej
LGD: Zaproszenie na warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej
W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała przeprowadzi warsztat refleksyjny, który dotyczył będzie realizacji LSR i działalności Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.
więcej »

Warsztat przeprowadzony zostanie w dniu 26 stycznia 2018 r. (tj. piątek) w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn) w godz. od 11:00 do 16:00.

Do udziału w warsztacie Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru LGD Dunajec-Biała.

Ponadto w warsztacie refleksyjnym wezmą udział członkowie Zarządu, Rady Decyzyjnej, Komisji Rewizyjnej, pracownicy biura oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego 

w Krakowie.

Podczas warsztatu podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:

a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

W trakcie warsztatów, w tok dyskusji, wypracowane zostaną wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w bieżącym 2018 roku.

Swoje uczestnictwo prosimy potwierdzić telefonicznie (14 665 37 37)  do dnia 22 stycznia 2018 r.

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl, pod nr tel. 14 665 37 37, 

e-mail: biuro@dunajecbiala.pl

« schowaj
Ciężkowice kolejny rok kwestowały dla WOŚP
Ciężkowice kolejny rok kwestowały dla WOŚP
więcej »

W ostatnią niedzielę, 14 stycznia w Ciężkowicach po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku ciężkowicki sztab liczył 66 wolontariuszy z terenu całej gminy Ciężkowice. Dzięki ich zaangażowaniu udało się zebrać kwotę 15.984,83 zł. Młodzież mimo mrozu od samego rana kwestowała w Ciężkowicach, Jastrzębi, Zborowicach, Pławnej, Bruśniku, obdarzając darczyńców charakterystycznym czerwonym serduszkiem i uśmiechem.
Tradycyjnie już wśród kwestujących znalazł się również Zbigniew Jurkiewicz Burmistrz Gminy Ciężkowice, w swojej puszce zgromadził ponad 800 zł, zajmując tym samym drugie miejsce wśród wolontariuszy, którzy zebrali na tegorocznym finale w Ciężkowicach największą sumę pieniędzy.  Najwięcej w swojej puszce  zgromadził Marcin Kasztelewicz, aż 1012,83 zł, a trzecie miejsce przypadło Jakubowi Gąsiorowi, który zebrał 744,14 zł. Temat tegorocznego 26. Finału WOŚP brzmiał: „Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.

Szef Sztabu WOŚP w Ciężkowicach dziękuje wszystkim wolontariuszom oraz darczyńcom za okazaną pomoc i zaangażowanie w zbiórkę.
 
« schowaj
I Regionalny Przegląd Grup Kolędniczych
I Regionalny Przegląd Grup Kolędniczych
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, Dom Kultury w Jastrzębi, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jastrzębi serdecznie zapraszają na
więcej »

I Regionalny Przegląd Grup Kolędniczych
O DIAMENTOWĄ KOBYŁKĘ


20 stycznia 2018, godz.14:00
sala widowiskowa Domu Kultury w JastrzębiPATRONAT HONOROWY nad wydarzeniem objął Zbigniew Jurkiewicz Burmistrz Gminy Ciężkowice


W PROGRAMIE
- prezentacje konkursowe dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych grup kolędniczych:
Z GWIAZDĄ (Zalasowiocki) z Zalasowej
SZCZODROKI z Turzy
KOLĘDNICY Z GWIAZDĄ z Jastrzębi
HERODY (Lubeckie Szkuty) z Lubczy
Z GWIAZDĄ (Zalasowioki ) z Zalasowej
HERODY (Lubcoki) z Zalasowej
DROBY z Rzepiennika Suchego

- gościnne występy:
Laureaci V Przeglądu Kolęd i Pastorałek Gminy Ciężkowice
MALI BOROWIANIE z Borowej
Dziecięca Grupa Kolędnicza Z GWIAZDĄ z Ptaszkowej
Dorosła Grupa Kolędnicza TRZEJ KRÓLOWIE z Ptaszkowej
Laureat 36. Przeglądu Grup Kolędniczych O LIPNICKĄ GWIAZDĘ w Lipnicy Murowanej – Grupa Kolędnicza z Gwoźdzca
Zespół Regionalny POGÓRZANIE z Jastrzębi

« schowaj
Bieg Pamięci
Bieg Pamięci
I Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych: Niezłomni – Niezwyciężeni 4 marca 2018 roku w niedzielę w Ciężkowicach tuż przy budynku naszej szkoły rozpocznie się bieg poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ciężkowicki bieg został nazwany "Niezłomni - Niezwyciężeni - pamięci Danuty Siedzikówny ps. Inka". Co roku będziemy przybliżać młodemu pokoleniu nową, wybraną postać Żołnierza Niezłomnego.
więcej »

Nad biegiem objęli honorowy patronat Instytut Pamięci Narodowej, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Burmistrz Ciężkowic Zbigniew Jurkiewicz. Bieg organizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach, Centrum Kultury i Promocji w Ciężkowicach – Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach oraz Kępa Sport.

Inicjator biegu dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego Józef Parys powiedział:

„W roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę organizując bieg poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych – Żołnierzy Niezłomnych chcemy przybliżyć młodzieży sylwetkę tych bohaterów walki o suwerenność, którzy po 1945 roku w obliczu drugiej sowieckiej okupacji nie złożyli broni i bardzo często walczyli do ostatniej kuli, do pojmania przez sowieckich lub ich kolaborujących komunistycznych współpracowników. Przez kilkadziesiąt lat bohaterowie walk 1944-1963 byli wymazywani z narodowej pamięci. My chcemy ich przywrócić pamięci ogółu w tym szczególnie młodzieży i oddać im hołd.”
 


Program:
– Biuro zawodów – od 9:00 – 11:30
– Start Biegów Dzieci: 11:00
– Start Biegu Głównego: 12:00

Dystanse:
Bieg Główny
– Dystans: ok 10 km
– Start o godzinie: 12:00
– Limit czasowy: 90 minut
– Trasa oznakowana co 1 km, na czas trwania biegu ruch drogowy zostanie ograniczony, obowiązuje ruch prawostronny)
– Pomiar czasu: elektroniczny

Klasyfikacja OPEN – Kobiety / Mężczyźni
Prowadzone będą kategorie wiekowe:
M-1 16 – 29 lat            K-1 16 – 29 lat
M-2 30 – 39 lat            K-2 30 – 39 lat
M-3 40 – 49 lat            K-3 40 – 49 lat
M-4 50 – 59 lat            K-4 50 – 59 lat
M-5 60 lat  +

Dodatkowa klasyfikacja: Najmłodszy, Najstarszy i najstarsza uczestnik/-czka biegu

Zobacz regulamin biegu
Zapisu można dokonać na stronie Kępa Sport

« schowaj
Wieczór kolęd
Wieczór kolęd
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice zaprasza na WIECZÓR KOLĘD – wspólne śpiewanie w ciężkowickim Ratuszu
więcej »

12 stycznia 2017r. (piątek) godz. 17.30
Ciężkowice – Ratusz


Na scenie wystąpią: dzieci i młodzież z Gminy Ciężkowice, uczestnicy warsztatów muzycznych prowadzonych przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, szkolne zespoły muzyczne oraz laureaci Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek „Kolędowania Czar”, którzy zachęcać będą do wspólnego kolędowania.

 

Zapraszamy!

« schowaj
JEDNOSTKI OSP GMINY CIĘŻKOWICE Z NOWYM SPRZĘTEM RATOWNICZYM !!!
JEDNOSTKI OSP GMINY CIĘŻKOWICE Z NOWYM SPRZĘTEM RATOWNICZYM !!!
W piątek 29.12.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Ciężkowice miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Ciężkowice. Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Burmistrz Gminy Ciężkowice Pan Zbigniew Jurkiewicz.
więcej »

 W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Zarządów wszystkich jednostek OSP oraz Prezes Gminnego Zarządu  Ochotniczych Straży Pożarnych Pan Augustyn Włudyka.

Wartość zakupionego sprzętu wyniosła ponad 36 tys. zł. Zakup został  współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo  Sprawiedliwości. 

Jednostki będące w KSRG (OSP Ciężkowice, OSP Zborowice)  otrzymały plecaki medyczne PSP R-1 z kompletnym wyposażeniem w m in.  w deskę ortopedyczną Iron Duck, szyny Kramera, opatrunki WATER GEL (oparzenia), jak również w nowoczesne defibrylatory LIFE Pak 1000 służące min do przywracania akcji serca i monitorowania parametrów życiowych.  Będąca w fazie ubiegania się o włączenie do KSRG jednostka OSP Jastrzębia otrzymała plecak medyczny PSP R-1 z kompletnym wyposażeniem.

Pozostałe jednostki otrzymały torby medyczne OSP R1 z wyposażeniem.

To istotne wsparcie naszych jednostek, gdyż strażacy którzy będąc wyposażonymi  w profesionalny sprzęt ratowniczy będą mogli udzielać pomocy na wysokim poziomie  przyczyniając się do poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy.

To już kolejna dotacja z której skorzystały jednostki OSP naszej  gminy. Począwszy od 2009 roku w ramach programu Województwa Małopolskiego „Małopolskie Remizy” zostały poddane remontowi wszystkie remizy (2009 OSP Ciężkowice, 2010 OSP Jastrzębia, 2011 OSP Falkowa, 2012 OSP Kipszna, 2013 OSP Ciężkowice, 2014 OSP Bruśnik, 2015 OSP Zborowice, 2016 OSP Ciężkowice, 2017 OSP Kipszna). Ze środków  pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich skorzystały OSP Ciężkowice, Jastrzębia, Kipszna i Falkowa).  Ponadto, Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Bezpieczny Strażak”współfinansował zakup kompletnego umundurowania  (chełm, stój bojowy, rękawice, kominiarka, buty) dla wszystkich jednostek.

Już planowane są kolejne remonty dla których przygotowywana jest stosowna dokumentacja, by z ogłoszeniem konkursów już w nowym roku, skutecznie aplikować o kolejne dotacje.

  

« schowaj
LGD: Spotkania konsultacyjne
LGD: Spotkania konsultacyjne
Szanowni Państwo, w związku z planowanym przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie: - rozwijania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego, - podejmowania działalności gospodarczej, - budowy lub modernizacji obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, - ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu, - tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych,
więcej »

w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania do udziału w spotkaniu informacyjnym otwartym dla potencjalnych wnioskodawców.

Spotkania zostaną przeprowadzone w każdej gminie z obszaru LGD Dunajec-Biała zgodnie z harmonogramem.

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Rewitalizacja
Śmieci
Nieruchomości - ogłoszenia
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
WKU Tarnów
Kącik  Przedsiębiorcy
Powietrze
FIO
Fundacja Społeczna PROGRES
WFOŚ
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.