Cieżkowice

 

 

Wizyta Wicewojewody Małopolskiego w Ciężkowicach
Wizyta Wicewojewody Małopolskiego w Ciężkowicach
więcej »

 

W dniu 17 lipca br. w Ciężkowicach gościł Wicewojewoda Małopolski – Zbigniew Starzec. Głównym celem wizyty było wręczenie odznaczenia – Medalu Złotego za Długoletnią Służbę –  nadanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach – pani Małgorzacie Maniak. Aktu wręczenia dokonano podczas sesji Rady Miejskiej w Ciężkowicach, w której Wojewoda uczestniczył. Burmistrz Gminy – Zbigniew Jurkiewicz oraz radni mieli możliwość przeprowadzenia merytorycznej rozmowy, na tematy trudne dla naszej gminy. Między innymi dyskutowano o szacowaniu szkód i usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, możliwościach rozwiązania problemu regulacji cieków wodnych, a tym samym przeciwdziałania powodzi, potrzebie zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Wojewoda, z pełną otwartością na współpracę, zadeklarował pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów samorządu gminnego. Pozytywnie odniósł się również do zaproszenia na kolejne wizyty i spotkania, które miałyby nastąpić w niedalekiej przyszłości.

 

« schowaj
PKRUS: Apel do rolników o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw
PKRUS: Apel do rolników o zachowanie bezpieczeństwa podczas żniw
więcej »

 Pod [tym] linkiem znajduje się apel Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pani Aleksandry Hadzik do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych żniw.

« schowaj
Warsztaty wieńca dożynkowego w ramach projektu 'Nasze Pogórze, Nasze Tradycje'
Warsztaty wieńca dożynkowego w ramach projektu 'Nasze Pogórze, Nasze Tradycje'
więcej »

Rozpoczęła się ostatnia edycja warsztatów wykonywania tradycyjnych wieńców dożynkowych w ramach projektu „Nasze Pogórze, Nasze Tradycje”. Podczas cyklu spotkań instruktażowych panie z Kół Gospodyń Wiejskich dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i uczą pod okiem instruktora. Zajęcia odbywać się będą w najbliższych tygodniach w siedzibach Kół Gospodyń Wiejskich w Ciężkowicach i Bruśniku, a efekty części z prac zobaczymy w sierpniu. 
Więcej informacji; Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. 

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego"
 
 
 
  
« schowaj
START 'Wakacji w teatrze'
START 'Wakacji w teatrze'
więcej »
Już niedługo rozpoczną się "Wakacje w teatrze"  - projekt aktywnego spędzenia wolnego czasu przez grupę 15 dzieci i młodzieży, które uczestnicząc w warsztatach artystycznych w ciężkowickim Ratuszu, napiszą scenariusz i przygotują pod okiem instruktora własne przedstawienie teatralne. Część przedstawienia zostanie przygotowana na scenie teatralnej, a część zostanie sfilmowana w plenerze na terenie rezerwatu Skamieniałe Miasto. Kolejnym krokiem będzie montaż nagranego materiału filmowego, tak aby był  integralną częścią końcowego spektaklu. Zajęcia zaczną się od 15 lipca br., będzie to 35 godzin warsztatów teatralnych i filmowych. W trakcie działań projektowych  uczestnicy projektu wyjadą  na wybrany  spektakl do Tarnowa  aby poznać klimat profesjonalnego teatru. Zaproszą też, na koniec swojej pracy, do miejscowego parku na kilkugodzinne warsztaty animacyjno-teatralne grupę ok. 50 swoich rówieśników, aby wspólnie z nimi zabawić się w działania teatru ulicznego i improwizacji. Końcowe przedstawienie będące podsumowaniem  efektów pracy w projekcie "Wakacje w teatrze" odbędzie się w sali teatralnej ciężkowickiego Ratusza. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. 
 
 
„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”
 
 
 
« schowaj
Już 15 lipca ruszają zapisy na warsztaty dla seniorów!
Już 15 lipca ruszają zapisy na warsztaty dla seniorów!
więcej »

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice zaprasza seniorów powyżej 50. roku życia do udziału w projekcie pt. "Ćwicz, śpiewaj, ucz się - żyj".

 

 

 

W ramach projektu realizowane będą  3 bloki warsztatowe (rodzaj warsztatów do wyboru przez uczestników):

  • psychologiczne,
  • śpiewu chóralnego,
  • rehabilitacyjne
Wszyscy uczestnicy projektu wezmą także udział w wyjazdowym wydarzeniu kulturalnym  – wyjazd na wybraną sztukę do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Zajęcia potrwają od 15 sierpnia do 31 października 2019 roku. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
Formularz zgłoszeniowy oraz informacje dotyczące projektu dostępne są w siedzibie Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy) należy składać osobiście w biurze Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, ul. Rynek 1 (RATUSZ), 33-190 Ciężkowice w okresie od 15 lipca do 02 sierpnia 2019 r.
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - pobierz
„Dofinansowano ze środków Fundacji BGK”
« schowaj
XVIII Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników
XVIII Pogórzański Jarmark Artystów i Rękodzielników
Burmistrz Gminy Ciężkowice oraz Fundacja Społeczna ‘PROGRES’ zapraszają do wzięcia udziału w XVIII Pogórzańskim Jarmarku Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach
więcej »


14 lipca 2019 r. – najbliższa niedziela
Amfiteatr letni w Ciężkowicach, start godz. 15.00

W programie:
– stoiska wystawców z regionu;
– warsztaty rękodzielnicze;
– występy zespołów folklorystycznych;
– pokazy zespołów tanecznych
- gwiazda wieczoru KAPELA CIUPAGA (godz.18.00)
– zabawa taneczna z zespołem AKORD
 

Zapraszamy!

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

« schowaj
WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA GMINY CIĘŻKOWICE
WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA GMINY CIĘŻKOWICE
Podjęcie uchwał w sprawie wotum zaufania i absolutorium podczas jednej sesji to efekt ubiegłorocznych zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Nowelizacja ta wprowadziła kolejne narzędzie oceny organu wykonawczego, jakim jest raport o stanie gminy. VII sesja Rady Miejskiej w Ciężkowicach, zwołana na dzień 26 czerwca br. poświęcona została tym zagadnieniom. Po raz pierwszy, Burmistrz Gminy Ciężkowice – Zbigniew Jurkiewicz przedstawił wielostronicowy Raport o stanie Gminy Ciężkowice w roku 2018. Zawarto w nim dane o niemal wszystkich obszarach aktywności samorządu od inwestycji, po sprawy społeczne, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady. Raport ten, wraz z czternastoma załącznikami, pod koniec maja został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, aby wszyscy mieszkańcy gminy mieli możliwość zapoznać się z jego treścią.
więcej »

Po krótkiej debacie nad raportem Rada Miejska w Ciężkowicach jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu wotum zaufania dla Burmistrza.

Kolejnym punktem sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok z informacją o stanie mienia komunalnego, ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. 

Budżet Gminy Ciężkowice na 2018 r. zakładał dochody w kwocie 50 838 642,70 zł., których poziom wykonania wyniósł 98,54%. Wydatki zaplanowane w kwocie 55 277 912,31 zł. zostały zrealizowane na poziomie 92,12 %

W przeliczeniu na 1 mieszkańca dochody wynosiły 4 393,33 zł, natomiast wydatki  4 465,47 zł.

W ubiegłym roku na terenie gminy Ciężkowice zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę ponad 6,3 mln zł, z czego środki zewnętrzne pozyskane przez Gminę wynoszą ponad 3,4 mln zł. 

Przed podjęciem uchwał odczytano stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Rewizyjnej. Uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, a także uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Ciężkowice radni podjęli jednogłośnie.

 

« schowaj
Nowoczesne parkingi w Gminie Ciężkowice
Nowoczesne parkingi w Gminie Ciężkowice
W dniu 19.06.2019r. odbył się końcowy odbiór techniczny inwestycji pn. „BUDOWA PARKINGÓW W MIEJSCOWOŚCIACH CIĘŻKOWICE I BOGONIOWICE W GMINIE CIĘŻKOWICE” Inwestycja została zrealizowana w dwóch częściach : Część I- Budowa parkingu Park&Ride i Bike&Ride w rejonie węzła przesiadkowego Rynek w miejscowości Ciężkowice. Część II- Budowa węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej SKA wraz z parkingiem Park&Ride w miejscowości Bogoniowice. Przy tym węźle przesiadkowym i parkingu oprócz budynku z sanitariatami będzie funkcjonowała stacja ładowania samochodów elektrycznych oraz automat obsługujący Małopolską Kartę Aglomeracyjną.
więcej »

Karta MKA i Aplikacja mobilna iMKA służą jako nośniki biletów i uprawnień do usług oferowanych przez instytucje i organizatorów współpracujących w ramach MKA. Obecnie w ramach MKA można będzie  kupować bilety komunikacyjne oraz rezerwować miejsca parkingowe oferowane przez:

- Szybką Kolej Aglomeracyjną,

- Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,

- Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie – Tarnowski Organizator Komunalny

- Park&Ride w Tarnowie

Dodatkowo poprzez Aplikację iMKA można kupić bilety na wydarzenia kulturalne organizowane przez instytucje, które udostępnią pulę biletów w systemie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej.

Po zakończeniu czynnościach związanych z odbiorami wynikającymi z przepisów prawa budowlanego (straż, sanepid, nadzór budowlany) infrastruktura socjalna zostanie udostępniona do  użytkowania.

Wartość zrealizowanych robót budowlanych stanowi kwota  3 043 212,20 zł. Zadanie jest współfinansowane ze środków europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 a wielkość wsparcia stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania.(B.K)

 
  

 

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej w 2019 r
Zrównoważony rozwój..
Nieruchomości - ogłoszenia

 

Rewitalizacja
Śmieci
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
Sportowy turniej
Wybory ławników
Spacerki po Tarnowie, Zalipiu, Skamieniałym Mieście
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.