Cieżkowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

Strona BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej    [link]

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że każdy piątek jest w naszym Ośrodku dniem wewnętrznym, co oznacza  że w tym dniu nie przyjmujemy stron.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DOWÓZ POSIŁKÓW ZE STOŁÓWEK SZKOLNYCH link BIP

 

wyniki konkursu na dowóz posiłków

 

 

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 500+ ORAZ O ZASIŁEK RODZINNY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach informuje, że wnioski na okres zasiłkowy 2018/2019 można składać w następujących terminach:

  1. wnioski 500+ od dnia 2018-08-01 do 2018-10-31 ( w wersji elektronicznej od 2018-07-01)
  2. wnioski o zasiłki rodzinne od dnia 2018-08-01 do 2018-11-30 (w wersji elektronicznej od 2018-07-01)
  3. wniosek dobry start od dnia 2018-08-01 do 2018-11-30 (w wersji elektronicznej od 2018-07-11)

 

poniżej link do strony z której można pobrać aktualne wzory wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________

 RODZINO WSPIERAJĄCA- ZGŁOŚ SIĘ!
Pomoc pod hasłem: „Pomocna rodzina”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach informuje, że Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r. umożliwia nową formę pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Są to rodziny wspierające.
Rodzina wspierająca ściśle współpracuje z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.
Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna
Zadaniem rodziny wspierającej jest pomoc w zakresie:
Opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom, pomoc w  nauce.
Prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie, dom, racjonalnego dysponowania budżetem.
Kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.
Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej gdy:
Istnieje problem alkoholowy
Nie ma stałego źródła utrzymania
Występują problemy opiekuńczo- wychowawcze z własnymi dziećmi
Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
Występują zaburzenia lub choroba psychiczna
 
 
Zapraszamy do współpracy rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności

Kontakt: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach,
               ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice,
               tel. 14 6510213

 

 

 

  

 

 

 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach jest jednostką organizacyjną Gminy Ciężkowice, której zadaniem statutowym jest pomoc osobom i rodziną, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu ich problemów, z którymi nie są w stanie poradzić sobie, wykorzystując własne siły i środki! 
Pomoc ta, zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej jest świadczona w formie finansowej, rzeczowej lub w postaci pracy socjalnej, realizowanej w środowisku lokalnym, przez wyspecjalizowaną kadrę Ośrodka.

       GOPS w Ciężkowicach wykonuje również zlecone Gminie zadania, wynikające z Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych oraz Ustawy o Pomocy Osobom Uprawnionym do alimentów. 

          Struktura organizacyjna  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach.
         
          Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w GOPS, prowadzony na podstawie:

  •      art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135
         z późn. zm.)
  •     Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
        administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Wyborywybory do Europarlamentu 2019
Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej w 2019 r
Zrównoważony rozwój..
Nieruchomości - ogłoszenia

 

Rewitalizacja
Śmieci
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
Sportowy turniej
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.