Cieżkowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach jest jednostką organizacyjną Gminy Ciężkowice, której zadaniem statutowym jest pomoc osobom i rodziną, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu ich problemów, z którymi nie są w stanie poradzić sobie, wykorzystując własne siły i środki. 

Pomoc ta, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest świadczona w formie finansowej, rzeczowej lub w postaci pracy socjalnej, realizowanej w środowisku lokalnym, przez wyspecjalizowaną kadrę Ośrodka.

a) Struktura organizacyjna GOPS: [link]

b) Rejestr zbiorów danych osobowych [link] (prowadzony na podstawie:  art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

2. Strona BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [link]

 

3. Kontakt i godziny urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice 

Kontakt telefoniczny: 14 6285839

 

Godziny urzędowania:

- poniedziałek 7.00 - 15.00 

- wtorek 7.00 - 15.00 

- środa 7.00 - 15.00 

- czwartek 7.00 - 15.00 

- piątek  - dzień wewnętrzny

 

4. Elektroniczna obsługa klienta - złóż elektroniczny wniosek o świadczenie poprzez:

a) program Empatia [link]

b) EPUAP [link]

c) stronę internetową Twojego banku

 

5. Aktualności na stronie www Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [link]

 

 

6. Ogłoszenia

RODZINO WSPIERAJĄCA- ZGŁOŚ SIĘ! Pomoc pod hasłem: „Pomocna rodzina”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach informuje, że Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011r. umożliwia nową formę pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Są to rodziny wspierające.

Rodzina wspierająca ściśle współpracuje z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci. 

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciężkowicach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa. 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej to praca społeczna

Zadaniem rodziny wspierającej jest pomoc w zakresie:

Opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom, pomoc w  nauce.

Prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie, dom, racjonalnego dysponowania budżetem.

Kształtowanie i wypełnianie ról społecznych. 

Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej gdy:

Istnieje problem alkoholowy

Nie ma stałego źródła utrzymania

Występują problemy opiekuńczo- wychowawcze z własnymi dziećmi

Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską

Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji

Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

Występują zaburzenia lub choroba psychiczna

  

Zapraszamy do współpracy rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności

 

 

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Wybory prezydenckie 2020
Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Gospodarka odpadami
Nieruchomości - ogłoszenia
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
STUDIUM

 

WFOS KRAKÓW
Badania GUS
Spacerki po Tarnowie, Zalipiu, Skamieniałym Mieście

Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.