Cieżkowice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach jest jednostką organizacyjną Gminy Ciężkowice, której zadaniem statutowym jest pomoc osobom i rodziną, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu ich problemów, z którymi nie są w stanie poradzić sobie, wykorzystując własne siły i środki. 

Pomoc ta, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest świadczona w formie finansowej, rzeczowej lub w postaci pracy socjalnej, realizowanej w środowisku lokalnym, przez wyspecjalizowaną kadrę Ośrodka.

a) Struktura organizacyjna GOPS: [link]

b) Rejestr zbiorów danych osobowych [link] (prowadzony na podstawie:  art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719)

 

2. Strona BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [link]

 

3. Kontakt i godziny urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice 

Kontakt telefoniczny: 14 6285839

 

Godziny urzędowania:

- poniedziałek 7.00 - 15.00 

- wtorek 7.00 - 15.00 

- środa 7.00 - 15.00 

- czwartek 7.00 - 15.00 

- piątek  - dzień wewnętrzny

 

4. Elektroniczna obsługa klienta - złóż elektroniczny wniosek o świadczenie poprzez:

a) program Empatia [link]

b) EPUAP [link]

c) stronę internetową Twojego banku

 

5. Aktualności na stronie www Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [link]

 

 

6. Ogłoszenia

 

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 01.07.2020 r. drogą elektroniczną a od 01.08.2020 r. również w wersji papierowej można składać następujące wnioski:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (termin składania do 31 października 2020 r.)

  2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (termin składania do 30 listopada 2020 r.)

  3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry starty (termin składania do 30 listopada 2020 r.)

 

Jednocześnie tutejszy Ośrodek informuje, że obecnie nie składamy wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (świadczenie przyznane do 31 maja 2021 r.). Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2021 r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczna od 1 lutego 2021 r.

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny do wniosku dołączają odpowiednio:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;

2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłaconego podatku

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:

a) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły wyższej,

e) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia,

f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.

Ilekroć w postępowaniach w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych jest wymagane potwierdzenie następujących okoliczności:

1) uczęszczanie dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły wyższej,

2) wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w tym dochodów, o których mowa w ust. 4 pkt 1,

3) wielkość gospodarstwa rolnego,

4) nieponoszenie opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

5) termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy, oraz okresy zatrudnienia,

6) niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia rodzinnego przedkłada zaświadczenie albo oświadczenie.

 

 


 

Kontakt
Facebook
Wybory 2021
Zarządzanie kryzysowe
Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Koronawirus
Gospodarka odpadami
Nieruchomości - ogłoszenia
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
STUDIUM

 

WFOS KRAKÓW
Spacerki po Tarnowie, Zalipiu, Skamieniałym Mieście

Centrum Usług Wspólnych
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.