Cieżkowice

Zapytania ofertowe

 

Zaproszenie Nr. 1

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę 2 sztuk kolumn (głośników) aktywnych wg specyfikacji, zgodnie z pkt 1 zapytania ofertowego z dnia 03.02.2017 r.

Miejsce składania ofert: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach, 33-190 Ciężkowice, ul. Rynek 1 - forma pisemna lub e-mailem na adres: oferta.granty@interia.pl 

Termin składania ofert: 17. 02. 2017 r. do godz. 14:00 włącznie


Treść zaproszenia: [pobierz]
Formularz oferty: [pobierz]

 


 Zaproszenie Nr. 2

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę 150 sztuk koszulek bawełnianych z nadrukiem wg specyfikacji, zgodnie z pkt 1 zapytania ofertowego z dnia 03.02.2017r.

Miejsce składania ofert: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach, 33-190 Ciężkowice, ul. Rynek 1 - forma pisemna lub e-mailem na adres: oferta.granty@interia.pl 

Termin składania ofert: 17. 02. 2017 r. do godz. 14:00 włącznie

Treść zaproszenia: [pobierz]
Formularz oferty: [pobierz]

 


 Zaproszenie Nr. 3

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach zaprasza do złożenia oferty na poprowadzenie (konferansjerka) trzech imprez o charakterze sportowo – rozrywkowym.

Miejsce składania ofert: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach, 33-190 Ciężkowice, ul. Rynek 1 - forma pisemna lub e-mailem na adres: oferta.granty@interia.pl 

Termin składania ofert: 17. 02. 2017 r. do godz. 14:00 włącznie


Treść zaproszenia: [pobierz]
Formularz oferty: [pobierz]

 


 Zaproszenie Nr. 4

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi animacji polegającej na zapewnieniu 3 animatorów zabaw podczas pikniku sportowo - rekreacyjnego

Miejsce składania ofert: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach, 33-190 Ciężkowice, ul. Rynek 1 - forma pisemna lub e-mailem na adres: oferta.granty@interia.pl 

Termin składania ofert: 17. 02. 2017 r. do godz. 14:00 włącznie

Treść zaproszenia: [pobierz]
Formularz oferty: [pobierz] 


Zaproszenie Nr. 5

Gmina Ciężkowice zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert pn. "Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej na potrzeby termomodernizacji budynków użyteczności publicznej".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (2 gez. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD) na budynkach użyteczności publicznej:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowicach,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Bruśniku,

- Budynek wielofunkcyjny w Kąśnej Górnej,

- Publiczne Przedszkole w Zborowicach.

Pozostałe szczegóły w załączonym pliku.

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Gminy w Ciężkowicach, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice, pokój nr 26 lub drogą elektroniczną na adres d.ziecina@ciezkowice.pl w terminie do dnia 27.04.2017 roku, godz 15.00.

Kontakt pod numerem telefonu: (14) 628 58 40.

Treść zaproszenia oraz formularz oferty: [pobierz]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

 


Zaproszenie Nr. 6

Burmistrz Gminy Ciężkowice zaprasza do złożenia oferty na ,,Likwidację barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Ciężkowice”

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zabiegów likwidacji Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Ciężkowice.
1. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia określonego wykonawca zobowiązany jest:
1) Wykonać zabieg agrotechniczny ręczny (ręczne koszenie kosą ręczną, sierpem szwajcarskim, itp.): na pow. 2 ha w obrębie Bogoniowice (łęgi nad rzeką Białą) i na pow. 0,14 w obrębie Bogoniowice (stacja energetyczna) 
2) Wykonać zabieg chemiczny ręczny (strzykawkowy) oraz wykopywanie ręczne lub ucinanie poniżej szyjki korzeniowej (zabiegi wykonywane na brzegach cieków lub zbiorników wodnych): na pow. 1,01 ha w obrębie Jastrzębia ( wzdłuż potoku Słonianka), oraz na pow. 0,99 ha w obrębie Bogoniowice (stacja energetyczna) .
3) Wykonać zabieg chemiczny ręczny (ręczne opryskiwanie opryskiwaczem plecakowym): na pow. 2 ha w obrębie Bogoniowice (łęgi nad rzeką białą)
4) Zakup materiałów- proponowana przez Zamawiającego (mieszanka Rundap Ultra 360 SL+ Mieszanka Chikara 25 WG): na pow.3 ha
 
Termin złożenia oferty upływa w dniu: 04.05.2017 o godzinie 13.00
Ofertę należy, złożyć pisemnie w sekretariacie pok. Nr 26 Urzędu Gminy Ciężkowice, u. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice, za pomocą faxu nr (14) 62 85 830 lub poczty elektronicznej na adres: ug@ciezkowice.pl 
Oferty przekazane faksem lub drogą elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej.
 
 
Termin realizacji zamówienia: nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, w 3 etapach (3 zabiegi w 2017r.) w uzależnionych od fazy rozwoju rośliny w okresie wegetacyjnym, miesiącach: maj, czerwiec/lipiec, sierpień/wrzesień, a zakończenie całości robót nastąpi w terminie do 31.10.2017 r.
 
Treść zaproszenia [pobierz]
Formularz ofertowy [pobierz]

 

Zaproszenie Nr. 7

Gmina Ciężkowice zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert pn.REMONT BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KIPSZNEJ

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu, dołączyć należy również wypełniony wykaz cen i umieścić w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu (np. koperta). Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Ciężkowice ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice pok. 26 (sekretariat) do dnia 21.06.2017 r. godz. 15:00.

Treść zapytania [pobierz]

 Formularz ofertowy [pobierz]


 

Zaproszenie Nr. 8

Gmina Ciężkowice zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Ciężkowice w okresie zimy 2017/2018"

Opis przedmiotu zamówienia

1. W zakres prac wchodzi odśnieżanie - przywracanie przejezdności następujących odcinków gminnych dróg wewnętrznych określonych w niżej wymienionym obwodzie:

e) obwód piąty (15km)

Odśnieżanie według stawek za 1 kilometr wykonania usługi na odcinkach dróg wskazanych przez sołtysów miejscowości: Bruśnik, Falkowa.

2. Zakres usług dotyczący zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zapytania obejmuje:

- usuwanie śniegu z całej szerokości dróg i skrzyżowań (aby nie powodować ich zwężenia);

- zapewnienie ciągłej przejezdności dróg;

Szczegółowa treść zapytania [pobierz]

Formularz oferty [pobierz]

 

 


 

Zaproszenie nr 9.

             

 


 

Zaproszenie nr 10.

              

 


 

Zaproszenie nr 11.

              

 


 

Zaproszenie nr 12.

               

 


 

Zaproszenie nr 13.

             

 


 

Zaproszenie nr 14.

             

 


 

Zaproszenie nr 15.

               

 


 

Zaproszenie nr 16.

              

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach
WFOS KRAKÓW
Zrównoważony rozwój..
Nieruchomości - ogłoszenia

 

Śmieci
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
STUDIUM
Sportowy turniej
Spacerki po Tarnowie, Zalipiu, Skamieniałym Mieście

Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.