Cieżkowice

Zapytania ofertowe

 

Zaproszenie Nr. 1

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę 2 sztuk kolumn (głośników) aktywnych wg specyfikacji, zgodnie z pkt 1 zapytania ofertowego z dnia 03.02.2017 r.

Miejsce składania ofert: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach, 33-190 Ciężkowice, ul. Rynek 1 - forma pisemna lub e-mailem na adres: oferta.granty@interia.pl 

Termin składania ofert: 17. 02. 2017 r. do godz. 14:00 włącznie


Treść zaproszenia: [pobierz]
Formularz oferty: [pobierz]

 


 Zaproszenie Nr. 2

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę 150 sztuk koszulek bawełnianych z nadrukiem wg specyfikacji, zgodnie z pkt 1 zapytania ofertowego z dnia 03.02.2017r.

Miejsce składania ofert: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach, 33-190 Ciężkowice, ul. Rynek 1 - forma pisemna lub e-mailem na adres: oferta.granty@interia.pl 

Termin składania ofert: 17. 02. 2017 r. do godz. 14:00 włącznie

Treść zaproszenia: [pobierz]
Formularz oferty: [pobierz]

 


 Zaproszenie Nr. 3

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach zaprasza do złożenia oferty na poprowadzenie (konferansjerka) trzech imprez o charakterze sportowo – rozrywkowym.

Miejsce składania ofert: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach, 33-190 Ciężkowice, ul. Rynek 1 - forma pisemna lub e-mailem na adres: oferta.granty@interia.pl 

Termin składania ofert: 17. 02. 2017 r. do godz. 14:00 włącznie


Treść zaproszenia: [pobierz]
Formularz oferty: [pobierz]

 


 Zaproszenie Nr. 4

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi animacji polegającej na zapewnieniu 3 animatorów zabaw podczas pikniku sportowo - rekreacyjnego

Miejsce składania ofert: Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Pogórze” w Ciężkowicach, 33-190 Ciężkowice, ul. Rynek 1 - forma pisemna lub e-mailem na adres: oferta.granty@interia.pl 

Termin składania ofert: 17. 02. 2017 r. do godz. 14:00 włącznie

Treść zaproszenia: [pobierz]
Formularz oferty: [pobierz] 


Zaproszenie Nr. 5

Gmina Ciężkowice zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert pn. "Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej na potrzeby termomodernizacji budynków użyteczności publicznej".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (2 gez. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD) na budynkach użyteczności publicznej:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Zborowicach,

- Ochotnicza Straż Pożarna w Bruśniku,

- Budynek wielofunkcyjny w Kąśnej Górnej,

- Publiczne Przedszkole w Zborowicach.

Pozostałe szczegóły w załączonym pliku.

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Gminy w Ciężkowicach, ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice, pokój nr 26 lub drogą elektroniczną na adres d.ziecina@ciezkowice.pl w terminie do dnia 27.04.2017 roku, godz 15.00.

Kontakt pod numerem telefonu: (14) 628 58 40.

Treść zaproszenia oraz formularz oferty: [pobierz]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

 


Zaproszenie Nr. 6

Burmistrz Gminy Ciężkowice zaprasza do złożenia oferty na ,,Likwidację barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Ciężkowice”

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zabiegów likwidacji Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Ciężkowice.
1. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia określonego wykonawca zobowiązany jest:
1) Wykonać zabieg agrotechniczny ręczny (ręczne koszenie kosą ręczną, sierpem szwajcarskim, itp.): na pow. 2 ha w obrębie Bogoniowice (łęgi nad rzeką Białą) i na pow. 0,14 w obrębie Bogoniowice (stacja energetyczna) 
2) Wykonać zabieg chemiczny ręczny (strzykawkowy) oraz wykopywanie ręczne lub ucinanie poniżej szyjki korzeniowej (zabiegi wykonywane na brzegach cieków lub zbiorników wodnych): na pow. 1,01 ha w obrębie Jastrzębia ( wzdłuż potoku Słonianka), oraz na pow. 0,99 ha w obrębie Bogoniowice (stacja energetyczna) .
3) Wykonać zabieg chemiczny ręczny (ręczne opryskiwanie opryskiwaczem plecakowym): na pow. 2 ha w obrębie Bogoniowice (łęgi nad rzeką białą)
4) Zakup materiałów- proponowana przez Zamawiającego (mieszanka Rundap Ultra 360 SL+ Mieszanka Chikara 25 WG): na pow.3 ha
 
Termin złożenia oferty upływa w dniu: 04.05.2017 o godzinie 13.00
Ofertę należy, złożyć pisemnie w sekretariacie pok. Nr 26 Urzędu Gminy Ciężkowice, u. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice, za pomocą faxu nr (14) 62 85 830 lub poczty elektronicznej na adres: ug@ciezkowice.pl 
Oferty przekazane faksem lub drogą elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić w formie pisemnej.
 
 
Termin realizacji zamówienia: nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, w 3 etapach (3 zabiegi w 2017r.) w uzależnionych od fazy rozwoju rośliny w okresie wegetacyjnym, miesiącach: maj, czerwiec/lipiec, sierpień/wrzesień, a zakończenie całości robót nastąpi w terminie do 31.10.2017 r.
 
Treść zaproszenia [pobierz]
Formularz ofertowy [pobierz]

 

Zaproszenie Nr. 7

Gmina Ciężkowice zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert pn.REMONT BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KIPSZNEJ

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu, dołączyć należy również wypełniony wykaz cen i umieścić w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu (np. koperta). Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Ciężkowice ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice pok. 26 (sekretariat) do dnia 21.06.2017 r. godz. 15:00.

Treść zapytania [pobierz]

 Formularz ofertowy [pobierz]


 

Zaproszenie Nr. 8

Gmina Ciężkowice zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Ciężkowice w okresie zimy 2017/2018"

Opis przedmiotu zamówienia

1. W zakres prac wchodzi odśnieżanie - przywracanie przejezdności następujących odcinków gminnych dróg wewnętrznych określonych w niżej wymienionym obwodzie:

e) obwód piąty (15km)

Odśnieżanie według stawek za 1 kilometr wykonania usługi na odcinkach dróg wskazanych przez sołtysów miejscowości: Bruśnik, Falkowa.

2. Zakres usług dotyczący zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zapytania obejmuje:

- usuwanie śniegu z całej szerokości dróg i skrzyżowań (aby nie powodować ich zwężenia);

- zapewnienie ciągłej przejezdności dróg;

Szczegółowa treść zapytania [pobierz]

Formularz oferty [pobierz]

 

 


 

Zaproszenie nr 9.

             

 


 

Zaproszenie nr 10.

              

 


 

Zaproszenie nr 11.

              

 


 

Zaproszenie nr 12.

               

 


 

Zaproszenie nr 13.

             

 


 

Zaproszenie nr 14.

             

 


 

Zaproszenie nr 15.

               

 


 

Zaproszenie nr 16.

              

nabór kandydata ekodoradca

Kontakt
Facebook
Wybory 2021
NSP2021
Zarządzanie kryzysowe
Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Koronawirus
Gospodarka odpadami
Nieruchomości - ogłoszenia
Obywatel_gov_pl
WFOS KRAKÓW

 

Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.