język Polski
Cieżkowice
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników
Rada Miejska w Ciężkowicach ogłasza nabór kandydatów na ławników sądowych
więcej »

 


Uprzejmie informuję, że Kolegium Sądu Okręgowego w Tarnowie, na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2015 roku ustaliło następujące ilości ławników wybieranych przez Radę Miejską w Ciężkowicach:

 1.     do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie - 1 osoba.
 2.     do orzekania w Sądzie Rejonowym w Tarnowie w sprawach z zakresu prawa pracy – 2 osoby.


Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ustroju sadów powszechnych (Dz. U.  z 2015r  poz. 133, ze  zm.), zwanej dalej ustawą, kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe , zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie  gminy  dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2015r.
 

Zgodnie z art. 158 § 1  ustawy, ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1.     posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych obywatelskich,
 2.     jest nieskazitelnego charakteru,
 3.     ukończył 30 lat,
 4.     jest zatrudniony  lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5.     nie przekroczył 70 lat,
 6.     jest zdolny ,ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7.     posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Art. 159. § 1. Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

Wzór karty zgłoszenia jest dostępny w Urzędzie Gminy Ciężkowic pok. nr 32 lub można pobrać [pobierz doc]  [pobierz pdf]

 
Do karty zgłoszeń kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:  

 1. 2 aktualne fotografie (jak do dowodu osobistego),
 2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 3. oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 5. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 6. podpisy 50 osób popierających kandydata, lub zgłoszenie przez stowarzyszenie (dołącza się aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie potwierdzające wpis)


W związku z tym, zwracam się do uprawnionych podmiotów, o zgłaszanie kandydatów na ławników wybieranych przez Radę Miejską w Ciężkowicach, zgodnie z przepisami w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku, w pok. nr 32 lub w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ciężkowicach, ul. Tysiąclecia 19.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ciężkowicach
/-/ Zdzisław Szczerba

 

« schowaj
II WOJEWÓDZKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH
II WOJEWÓDZKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH
więcej »

 


Nowe wyzwania, trudne problemy, rosnące oczekiwania i zmieniająca się wokół nas rzeczywistość – to wszystko powoduje, że III sektor powinien rozwijać nowe kompetencje, sięgać po nowe metody pracy a czasami również myśleć „po nowemu”. O tym wszystkim będziemy rozmawiać na II Wojewódzkim Forum Inicjatyw Pozarządowych w Krakowie, które dedykujemy tematyce innowacji społecznych.

 

II WOJEWÓDZKIE FORUM INICJATYW POZARZĄDOWYCH
odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2015, w Krakowie.


 

W programie coś dla ciała:

 •    leniwe śniadanie na trawie
 •    wypożyczalnia sprzętu piknikowego
 •    grill pozarządowy

…i dla ducha!

 • gra terenowa „aktywiści”
 • wspólne budowanie „pomnika inicjatywy”
 • pisanie „najdłuższego wniosku świata”
 • strefa wiedzy i inspiracji


Szczegóły znajdziecie w PROGRAMIE – zapoznajcie się z nim, bo warto!

 
Aby  zgłosić chęć uczestnictwa w II Wojewódzkim Forum Inicjatyw Pozarządowych należy uzupełnić i wysłać elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIA, w terminie do dnia 10 czerwca br.

Dla ułatwienia, dla osób spoza Krakowa, oferujemy możliwość skorzystania z noclegu. Jednak ze względu na ograniczoną pulę miejsc noclegowych, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Nie zwracamy kosztów dojazdu.

Uczestników Forum będą gościły:

Barka C. Stefan Batory, Bulwar Czerwieński, Kraków (I dzień Forum)
Szkoła Języków Obcych Mały Rynek, u Podzamcze 26, Kraków (część warsztatów pokonferencyjnych)
Klub Kombinator, O Szkolne 25, Kraków (II dzień Forum)

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie  II Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych.

 
Masz pytania? Dzwoń:
Agnieszka Kałużna +48 601 079 577
Joanna Latko +48 517 490 746
 


DO ZOBACZENIA, LICZYMY NA WASZ AKTYWNY UDZIAŁ!
 

ORGANIZATORZY:
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska, Federacja Małopolska Pozarządowa
 

« schowaj
Rodzinne Wędrówki do Bacówki
Rodzinne Wędrówki do Bacówki
więcej »

‘Wędrówki do Bacówki’- pod takim hasłem zorganizowany został pierwszy w tym roku marsz rodzinny, któremu przewodził Zbigniew Jurkiewicz Burmistrz Gminy Ciężkowice. W niedzielne popołudnie grupa spacerowiczów wyruszyła spod wiaty ogniskowej w Jastrzębi (k. Uroczyska Jamna), by w malowniczych okolicznościach przyrody, dotrzeć do Bacówki na Jamnej. Spacerowali wszyscy- rodziny ze swoimi najmłodszymi pociechami, seniorzy, sportowcy narzucający spore tempo, ale też i amatorzy spokojnych niedzielnych spacerów. Na miejscu, w Bacówce, czekał na wszystkich poczęstunek i sporo atrakcji Festynu Rodzinnego, zorganizowanego przez właścicieli tego urokliwego miejsca.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej z marszu i festynu.

« schowaj
25 lat Centrum Paderewskiego
25 lat Centrum Paderewskiego
Jubileusz 25-lecia Centrum Paderewskiego - Brodski Beatles Show 24 maja 2015 r. Kompleks dworsko-parkowy I. J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.
więcej »

Centrum Paderewskiego Tarnów-Kąśna Dolna powstało w 1990 roku na bazie Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego. Towarzystwo przez szereg lat nawiązywało do świetnych tradycji muzycznych miasta. Od 1976 roku, czyli od momentu, kiedy Towarzystwo rozpoczęło swoją działalność, stało się znaczącym organizatorem życia kulturalnego Tarnowa. Organizowało koncerty muzyki kameralnej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki dawnej. Podjęło się również organizacji imprez ogólnopolskich. Jego działalność została szybko zauważona przez media, a to pomogło mu rozpocząć próby stworzenia ośrodka kultury, któremu patronowałby I. J. Paderewski. Takim miejscem była Kąśna Dolna, w której pianista mieszkał przez 5 lat na przełomie XIX i XX wieku. W 1990 roku Towarzystwo przekształciło się w Centrum Paderewskiego Tarnów-Kąśna Dolna. Instytucja kontynuuje cele Towarzystwa. Dwór mieści sale koncertowe oraz pomieszczenia muzealne – pokojom przywrócono wygląd, jaki posiadały za czasów Paderewskiego. W salach muzealnych znajdują się eksponaty z Muzeum Narodowego w Warszawie. Na bazie dawnej oficyny  dworskiej udało się zbudować Dom Pracy Twórczej, funkcjonujący na zasadach hotelu. W bezpośrednim sąsiedztwie Dworku znajduje się Stodoła – zaadaptowana na Letnią Salę Koncertową na 350 miejsc, która posiada znakomitą naturalną akustykę oraz wyjątkowy klimat. Obiekty położone są w 16 ha zabytkowym parku krajobrazowym ze stawem oraz aleją lipową. Ze względu na znakomitą aurę i doskonałe warunki do pracy artystycznej oraz działalności koncertowej – kompleks dworsko-parkowy w Kąśnej Dolnej uważany jest za jedno z ciekawszych miejsc koncertowych Polski południowej.

25-lecie instytucji podkreśli obecność artysty, który był z nią związany niemalże od początku działalności i wielokrotnie prezentował się melomanom w Kąśnej Dolnej, między innymi podczas festiwali Bravo Maestro, których był współtwórcą, a przez kilka edycji także dyrektorem artystycznym. Tym razem podczas uroczystego koncertu zaprezentuje się w wyjątkowo atrakcyjnym programie "Brodski Beatles Show", w którym znajdą się najbardziej znane i lubiane utwory legendarnej brytyjskiej grupy The Beatles w opracowaniach na skrzypce i band jazzowy. Artyście towarzyszyć będzie Umbri Jazz Band złożony z młodych włoskich muzyków – studentów i absolwentów Konserwatorium Muzycznego w Perugii.

 

« schowaj
Turniej o Puchar Orlika w Zborowicach
Turniej o Puchar Orlika w Zborowicach
więcej »

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

wszystkich sympatyków piłki nożnej na
 
Turniej o Puchar Orlika w Zborowicach,
 
 który odbędzie się dnia 17 maja 2015 r. o godz. 13.00.
 
Swój udział potwierdziły wszystkie jednostki OSP działające na terenie gminy Ciężkowice.

« schowaj
Ciężkowicka Majówka za nami!
Ciężkowicka Majówka za nami!
Przy pięknej słonecznej pogodzie Amfiteatr Letni w Ciężkowicach w niedzielne popołudnie 3 maja zapełnił się uczestnikami i wykonawcami imprezy pod nazwą "Scena Młodych ". W programie były występy młodzieży z terenu Gminy Ciężkowice oraz uczestników zajęć muzycznych prowadzonych przez Centrum Kultury. Podziwialiśmy zaskakująco dojrzałe wykonania znanych i popularnych piosenek polskich i zagranicznych wykonawców . Mieliśmy także okazję posłuchać ciekawych wykonań znanych utworów muzyki klasycznej.
więcej »

Na scenie wystąpiły między innymi dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach ćwiczące śpiew pod kierunkiem Pani Małgorzaty Miłkowskiej oraz grupa uzdolnionych wokalnie dziewcząt z Gimnazjum w Ciężkowicach, które pracują pod kierunkiem Pana Artura Hołdy.

Drugą grupę wykonawców stanowili uczestnicy warsztatów muzycznych prowadzonych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. Uczennice i uczniowie Panów: Szczepana Słowika (gitara), Tomasza Tabaszewskiego (pianino) i Wojciecha Witka (skrzypce) w brawurowy sposób udowodnili swoje talenty muzyczne wykonując znane instrumentalne "klasyki".

Zgromadzone na widowni rodziny młodych wykonawców licznymi brawami nagrodziły młodych artystów za ich występy.

Po uczniowskich popisach przyszedł czas na koncert w wykonaniu grupy muzycznej w skład której weszli nauczyciele i instruktorzy muzyki. Wszystkim widzom zapewne na długo pozostanie w pamięci dynamiczne wykonanie "Tańca węgierskiego" Johannesa Brahmsa.

Zabawa "Pod gwiazdami" zakończyła ten pełen emocji i artystycznych wrażeń dzień majówkowy w Ciężkowicach.

« schowaj
Ostatni miesiąc BEZPŁATNYCH porad i szkoleń dla NGO’s!
Ostatni miesiąc BEZPŁATNYCH porad i szkoleń dla NGO’s!
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych zapraszają do korzystania z czerwcowej oferty bezpłatnych szkoleń i porad dla małopolskich organizacji pozarządowych.
więcej »

 


Szkolenia realizowane są w:

 • Nowych Sączu (Subregion Sądecki)
 • Tarnowie (Subregion Tarnowski)
 • Oświęcimiu i  Olkuszu (Subregion Małopolska Zachodnia)
 • Nowym Targu (Subregion Podhalański)

Szczegółowe harmonogramy szkoleń w każdym z subregionów oraz formularze zapisów znajdą Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:

Zachęcamy do szybkiego podejmowania decyzji i wysyłania zgłoszeń na wybrane szkolenia. Ilość miejsc szkoleniowych jest ograniczona. W razie nadmiernej ilości chętnych, o przyjęciu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń!
 

Szkolenia, seminaria i konsultacja organizowane są przez regionalne Centra Organizacji Pozarządowych (COP) powołane przez Województwo Małopolskie w ramach projektu „Model współpracy – współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST – NGO w Małopolsce”, realizowanego w partnerstwie z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych. Dzięki temu, że projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wszystkie usługi oferowane w ramach COP są bezpłatne.
 

« schowaj
KONFRONTACJE MUZYCZNE W CIĘŻKOWICACH
KONFRONTACJE MUZYCZNE W CIĘŻKOWICACH
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice oraz Publiczne Gimnazjum Ciężkowice zapraszają do wzięcia udziału w konkursie muzycznym- "Konfrontacje Muzyczne"
więcej »

Konkurs ma na celu propagowanie wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych muzyki oraz aktywnych i kreatywnych form spędzania czasu wolnego oraz popularyzowanie śpiewu i gry na instrumentach.

Aby wziąć udział w konkursie należy do 15 czerwca 2015r. wypełnić i wysłać kartę zgłoszeniową na adres: Muzeum Przyrodnicze im. K. i W. Tomków  ul. 3-go Maja 34,   33-190 Ciężkowice.

Szczegóły konkursu w REGULAMINIE.

Do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Encyklopedia Ciężkowic
Zarządzanie kryzysowe
Monitoring powodziowy
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Nowoczesna administracja
Strategia
Obywatel_gov_pl
Wybory Prezydenta RP
wybory-izbarolnicza
Europejski Tydzień Sportu
WKU Tarnów
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.