Cieżkowice

 

 

ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE ORAZ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIĘŻKOWICACH
ZMIANA GODZIN PRACY URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE ORAZ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIĘŻKOWICACH
Informuje się, że od dnia 1 lutego 2021 roku Urząd Gminy Ciężkowice oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach będą czynne:
więcej »
 

 

 

 

  • w poniedziałek w godzinach od 7.00 do 17.00,
  • od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Kasa będzie czynna w dniach pracy Urzędu:

  • w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.45 - z przerwą od 13.00 do 13.30,
  • od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.45 - z przerwą od 13.00 do 13.30.

Ponadto informuje się, że Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Ciężkowicach także wydłużył godziny pracy w jednym dniu tygodnia, w związku z czym Bank będzie czynny w poniedziałki również w godzinach od 7.00 do 17.00.

 
« schowaj
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ
NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ
W 2021 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził liczne badania ankietowe gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw i instytucji na terenie województwa małopolskiego. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz.443, ze zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.
więcej »

W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo, z uwagi na sytuację epidemiczną, badania statystyczne w 2021 r. będą realizowane przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie głównie metodą wywiadu telefonicznego.

Tożsamość ankieterów statystycznych można sprawdzić poprzez aplikację na stronie internetowej https://sa.stat.gov.pl/formularz/ lub telefonicznie pod numerami: +48 12 65 63 032, +48 695 256 281, +48 12 41 56 011.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1775 ze zm.), od 1 kwietnia bieżącego roku na terenie całej Polski zostanie przeprowadzony NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ.

Pozyskane w badaniach statystycznych dane są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Urzędu Statystycznego http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2021/index.htm#Jakbadaniasarealizowane

Wykaz badań ankietowych realizowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie w 2021 roku znajduje się tutaj.

 

 

« schowaj
Sprzęt ochronny dla jednostki OSP w Ciężkowicach
Sprzęt ochronny dla jednostki OSP w Ciężkowicach
30 grudnia w sali narad Urzędu Gminy w Ciężkowicach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ochronnego dla jednostki OSP w Ciężkowicach.
więcej »

Jednostkę OSP reprezentowali: Prezes OSP Ciężkowice Leszek Szumiński, Naczelnik OSP Ciężkowice Robert Figas oraz Skarbnik OSP Ciężkowice Jan Marek Stanuch.

Przekazanie nowoczesnego sprzętu ochronnego odbyło się w obecności Pana Stanisława Krawca pełniącego obowiązki Burmistrza Gminy Ciężkowice, Beaty Weron Białas Sekretarz Gminy, Doroty Popieli Skarbnika Gminy. W spotkaniu uczestniczył także Poseł na Sejm RP Piotr Sak.

Gmina Ciężkowice w dniu 25.09.2020 r. złożyła wniosek do Ministra Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Wniosek aplikacyjny obejmował wsparcie finansowe w zakupie 6 kompletów mundurów ochronnych wraz z hełmami strażackimi dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciężkowicach. Po pozytywnej ocenie wniosku aplikacyjnego dnia 19.11.2020 r. podpisano umowę na realizację zadania. Całkowita wartość projektu wyniosła 33 000,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości to 15 000,00 zł, natomiast pozostała kwota 18 000,00 zł to środki OSP Ciężkowice będące wkładem własnym.

Projekt ma na celu zwiększenie komfortu oraz bezpieczeństwa strażaków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Bezpieczeństwo akcji to podstawowy element, który pozwala zminimalizować awarie i ograniczyć sytuacje niebezpieczne, co z kolei pozwala na udzielenie szybkiej i fachowej pomocy ratującej życie.

  

 

« schowaj
KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE DLA GMINY CIĘŻKOWICE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
KOLEJNE ŚRODKI FINANSOWE DLA GMINY CIĘŻKOWICE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W dniu 8 grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W naborze, który zakończył się 30 września br. Gmina Ciężkowice złożyła wnioski na cztery zadania inwestycyjne.
więcej »

Na opublikowanej liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z terenu województwa małopolskiego znalazły się dwa złożone przez Gminę Ciężkowice. Są to:

1)    Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Bruśnik obejmująca głęboką termomodernizację, montaż paneli fotowoltaicznych i budowę oczyszczalni ścieków.
Zakres prac:
-    ocieplenie ścian i stropów styropianem,
-    modernizacja instalacji CO i CWU z wymianą instalacji z rur stalowych oraz wymiana grzejników stalowych na płytowe, montaż liczników ciepła, kotła atmosferycznego na gazowy kondensacyjny,
-    wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
-    montaż 63 szt. paneli fotowoltaicznych.
-    budowa biologicznej oczyszczalni ścieków.
Wartość zaplanowanych prac to kwota 1 780 000 zł. – dofinansowanie 100%
Planowany termin realizacji: kwiecień – listopad 2021 r.

2)    Przebudowa istniejącego boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bruśnik poprzez wymianę urazogennej nawierzchni asfaltowej na boisko z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną, zagospodarowanie terenu poprzez budowę ciągów komunikacyjnych, ogrodzenia oraz miejsc parkingowych.
Zakres prac:
a)  przebudowa boiska asfaltowego - 690 m2 ,
b)  zagospodarowanie terenu:
- budowa ogrodzenia,
- budowa 10 miejsc parkingowych, w tym 2 dla niepełnosprawnych,
- budowa chodnika, montaż małej architektury,
- nasadzenia zieleni (30 szt.).
Wartość zaplanowanych prac to kwota 900 000 zł. – dofinansowanie 100%
Planowany termin realizacji: kwiecień - listopad 2022 r.

Gmina Ciężkowice w obecnym naborze otrzymała dofinansowanie w łącznej kwocie 2 680 000 zł.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w czerwcu br. Gmina Ciężkowice otrzymała wparcie w wysokości 3 392 360 zł, co razem daje kwotę 6 072 360 zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.
 

« schowaj
Konsul Generalny Węgier w Ciężkowicach
Konsul Generalny Węgier w Ciężkowicach
2 grudnia br Konsul Generalny Węgier w Krakowie Tibor Gerencsér złożył wizytę w Ciężkowicach.
więcej »

Węgierskiego dyplomatę gościła Sekretarz Gminy Ciężkowice Beata Weron-Białas w towarzystwie Przewodniczącego Rady Gminy Michała Koralika oraz wiceprzewodniczącego Rady Marcina Szymczyka.

Po wizycie w Urzędzie Gminy i wymianie kurtuazyjnych pamiątek z przedstawicielami samorządu Konsul odwiedził pobliski cmentarz nr 136 w Zborowicach z okresu pierwszej wojny światowej na którym spoczywa 455 żołnierzy Honwedu armii austro-węgierskiej.

  

« schowaj
Podsumowanie działań projektowych
Podsumowanie działań projektowych
"Wielu ludzi, jedna historia" czyli młode pokolenie na tropie przodków to projekt realizowany przez Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, od kwietnia do listopada 2020 roku, w ramach którego przeprowadzono zajęcia edukacyjne i kulturalne oraz wyjazdy dla osiemdziesięciorga dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ciężkowice.
więcej »

Dofinansowanie bogatej oferty działań warsztatowych, wyjazdów edukacyjnych i spotkań integracyjnych pozyskano z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Priorytet 2 Aktywne Społeczeństwo, Kierunek działania 1. Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych.
Uczestnicy projektu wzięli udział w wyjazdach studyjnych do czterech lokalnych rzemieślników i rękodzielników oraz stacjonarnych warsztatach cechowych, w ramach których każdy uczestnik odbył 20 godz. szkolnych zajęć. Na warsztatach uczestnicy zgłębiali swoją wiedzę i umiejętności dotyczące wybranego przez siebie rzemiosła. Po wyjazdach i warsztatach stacjonarnych, kolejnym elementem projektu była gra terenowa, podejmująca temat walk partyzanckich na Pogórzu oparta na metodzie questu oraz konkurs historyczny skierowany do Szkół Podstawowych z terenu gminy Ciężkowice. W ramach projektu wydana została również publikacja pt. „Pośród galicyjskich małomieszczan w Ciężkowicach” autorstwa Łukasza Kossackiego-Lytwyna.

Na podsumowanie działań projektowych zorganizowany został piknik historyczny „Dawnych Cechów Czar”, w którym udział wzięli członkowie Bractwa Kurkowego w Ciężkowicach i sąsiadujących Bractw, będących kontynuatorami tradycji cechowych, a także dzieci uczestniczące w projekcie. Przed samym spotkaniem, ulicami Ciężkowic odbył się przemarsz Bractw Kurkowych w kontuszach i strojach brackich oraz grupy rekonstrukcyjnej. Spotkanie zostało zorganizowane na placu Amfiteatru letniego w Ciężkowicach. Namioty i niezbędny sprzęt nagłośnieniowy zapewnił Partner - Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. Przedstawiciele ciężkowickiego Bractwa Kurkowego oraz grupa rekonstrukcyjna przeprowadzili dla dzieci i młodzieży pokazy sztuk wali oraz białej broni. Dodatkowo przedstawiciel Bractwa Kurkowego przeprowadził krótki wykład o tradycjach brackich a także charakterystycznych, barwnych kontuszach. W czasie organizacji pikniku zaplanowany był poczęstunek w formie grilla, niestety zakaz konsumpcji w miejscach publicznych uniemożliwił jego organizację. Fundusze przeznaczone na organizację poczęstunku posłużyły do przygotowania dla każdego z uczestników paczki ze słodyczami i napojami, które zostały rozdane podczas spotkania. Dodatkowo każdy uczestnik projektu otrzymał pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za zaangażowanie i udział w projekcie.

Wszystkie wydarzenia organizowane w ramach projektu były realizowane w sposób możliwie najbardziej przystępny dla uczestników z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem wprowadzanych w czasie trwania epidemii obostrzeń oraz reżimu sanitarnego. Z tego miejsca Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach składa serdeczne podziękowania dla uczestników projektu i ich rodziców, za zaufanie jakim obdarzyli nas przede wszystkim w czasie organizacji wyjazdów i warsztatów. Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by wspólnie spędzany czas był dla nas przede wszystkim bezpieczny ale i ciekawy i miły. Dziękujemy!
 

  


„Wielu ludzi, jedna historia” czyli młode pokolenie na tropie przodków – to projekt realizowany przez Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach.

Projekt realizowany jest z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1.Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

« schowaj
Narodowy Program Szczepień
Narodowy Program Szczepień
Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.
więcej »

Szczegóły na temat terminów szczepień poszczególnych grup wiekowych mieszkańców znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

 

Punkt szczepień w gminie Ciężkowice:

CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW SP. Z O.O

Placówka w Ciężkowicach

33-190 Ciężkowice ul. Zdrowa 1

Mieszkańcy gminy Ciężkowice mogą telefonować pod numer tel.  14 65 10 009

Dobrowolne i darmowe szczepienia ruszają po 25 stycznia. Będą one poprzedzone kwalifikacją lekarską i wypełnieniem  specjalnego kwestionariusza z pytaniami dotyczącymi m.in. przebytych chorób. 

W Ciężkowicach można się będzie zaszczepić w czwartki w godzinach od 12:00 do 19:30. Po szczepieniu pacjent będzie musiał odczekać 15 minut, by upewnić się, że nie wystąpiła żadna gwałtowna reakcja organizmu (np. wstrząs anafilaktyczny).

Szczepionka będzie podawana w dwóch dawkach. W zależności od jej rodzaju termin drugiego szczepienia będzie wyznaczany po 21 lub po 28 dniach od daty pierwszego szczepienia. 

Gmina Ciężkowice oferuje transport do punktów szczepień. Oferta skierowana jest zarówno dla osób w podeszłym wieku, jak i z niepełnosprawnością. Ponadto przewidziano także możliwość transportu osób zdrowych w przypadku znacznego oddalenia punku szczepienia od miejsca zamieszkania.

Zgłoszenia osób chętnych do transportu do punktów szczepień przyjmujemy pod numerem telefonu 14 6285849

 
« schowaj
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Burmistrz Gminy Ciężkowice ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych i dotacji w referacie Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji
więcej »

Treść zarządzenia w załączeniu (tutaj) oraz na BIP (tutaj).

 

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Wybory 2021
Zarządzanie kryzysowe
Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Koronawirus
Gospodarka odpadami
Nieruchomości - ogłoszenia
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
STUDIUM

 

WFOS KRAKÓW
Spacerki po Tarnowie, Zalipiu, Skamieniałym Mieście

Centrum Usług Wspólnych
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.