język Polski
Cieżkowice

 

 

KSOW1
LGD: Nabór wniosków
LGD: Nabór wniosków
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:
więcej »

a) podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego

- termin składania wniosków: od 24.08.2018 r. do 07.09.2018 r.

- limit dostępnych środków w ramach naboru: 150 000,00 zł

b) podejmowanie działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego  przez osoby z grup defaworyzowanych

- termin składania wniosków: od 24.08.2018 r. do 07.09.2018 r.

- limit dostępnych środków w ramach naboru: 50 000,00 zł

Wszelkie  niezbędne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub  pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00 bądź pod adresem e-mail: biuro@dunajecbiala.pl 

 

« schowaj
LGD: Pomoc na operacje grantowe
LGD: Pomoc na operacje grantowe
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Białadziałająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje grantowe w zakresie:
więcej »
a) rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
- termin składania wniosków: od 17.08.2018 r. do 31.08.2018 r.
- wskaźnik produktu: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 4 szt.
- limit dostępnych środków w ramach naboru: 100 000,00 zł
- maksymalna kwota pomocy na jedno zadanie: 50 000,00 zł
- minimalna kwota pomocy na jedno zadania: 5 000,00 zł
- intensywność pomocy: do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania
- forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych zadania
- zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: powstanie nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
- limit dla jednostek sektora finansów publicznych: suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt
- limit pomocy na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł (dotyczy wszystkich zadań realizowanych w ramach projektów grantowych  realizowanych przez LGD).
 
b) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także 
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i/lub promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
- termin składania wniosków: od 17.08.2018 r. do 31.08.2018 r.
- wskaźnik produktu: liczba wydarzeń promujących aktywny tryb życia – 15 szt.
- limit dostępnych środków w ramach naboru: 200 000,00 zł
- maksymalna kwota pomocy na jedno zadanie: 50 000,00 zł
- minimalna kwota pomocy na jedno zadania: 5 000,00 zł
- intensywność pomocy: do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania
- forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych zadania
- zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: wydarzenia promujące aktywny tryb życia
- limit dla jednostek sektora finansów publicznych: suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt
- limit pomocy na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł (dotyczy wszystkich zadań realizowanych w ramach projektów grantowych  realizowanych przez LGD).
 
Wszelkie  niezbędne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub  pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00 bądź pod adresem e-mail: biuro@dunajecbiala.pl 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 

 

« schowaj
Podróż po wiedzę dzieci z Gminy Ciężkowice
Podróż po wiedzę dzieci z Gminy Ciężkowice
więcej »

1 sierpnia został zrealizowany kolejny punkt harmonogramu w projekcie pn. „Oryginalnie regionalnie! – Ciężkowicki Uniwersytet Małego Obywatela” - wyjazd edukacyjno-integracyjny do Sandomierza oraz zamku Krzyżtopór w Ujeździe. 90 dzieci i młodzieży, uczestników projektu, miało okazję zwiedzić wszystkie najważniejsze zabytki i atrakcje turystyczne Sandomierza, poznać historię powstania miasta oraz jego dzieje, a także przespacerować się urokliwymi uliczkami miasta, które w znanym serialu, swoim rowerem przemierza Ojciec Mateusz. Uczestnicy wyjazdu już na parkingu spotkali się z przewodnikami. Panie w ciekawy i przystępny sposób zapoznały uczestników z miastem, wskazały największe atrakcje Sandomierza oraz opowiedziały wiele interesujących historii o jego losach. Młodzi ludzie spotkali się także z prawdziwym sandomierskim rycerzem, który w zabawny sposób zapoznał wszystkich z pojęciem rycerskości oraz, z pomocą samych uczestników, zainscenizował jak potoczyły się losy pięknej Haliny Krępianki. Na warsztatach z rycerzem, uczestnicy mogli przymierzyć piękne dworskie stroje, a także elementy zbroi i rycerskiego wyposażenia. Po takiej dawce wiedzy i rozrywki, utrudzeni wycieczkowicze chętnie posili się smacznym obiadem. Po krótkiej przerwie, grupa pojechała do Ujazdu, gdzie wraz z przewodnikami zwiedziła ruiny imponującego zamku Krzyżtopór. Budowla, nawet w ruinie, zrobiła na uczestnikach ogromne wrażenie, spotęgowane dodatkowo niesamowitymi opowieściami o czasach jej świetności. Na koniec zwiedzania, pod zamkowym murem, czekała na wszystkich jeszcze jedna atrakcja, warsztaty rekonstrukcyjno - historyczne, a na nich lekcja strzelania z łuku.
Na uczestników projektu, pod koniec sierpnia czeka jeszcze jeden wyjazd, a w listopadzie wspólne świętowanie odzyskania niepodległości. 

"Oryginalnie regionalnie! – Ciężkowicki Uniwersytet Małego Obywatela " – to projekt realizowany przez Fundację Społeczną Progres w partnerstwie z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. Projekt realizowany jest z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1 Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych.

   

« schowaj
Kolejne miliony dla Gminy Ciężkowice
Kolejne miliony dla Gminy Ciężkowice
Burmistrz Gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz w tych dniach otrzymał pismo z Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego informujące go, że decyzją z dnia 31 lipca 2018 roku; złożony przez Gminę Ciężkowice projekt nr RPMP.06.02.00-12-0098/18 po poddaniu ocenie formalnej, finansowej i merytorycznej - otrzymał 100% możliwych punktów i został wybrany do sfinansowania w maksymalnej kwocie 17 286 952,44 zł !!!!
więcej »

 

Projekt dotyczy budowy Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej  w Ciężkowicach,  które składać się będzie z: 

a) nowego budynku o pow. użytkowej: 1300 metrów kwadratowych połączonego łącznikiem napowietrznym z istniejącym Muzeum Przyrodniczym., 
b) przyrodniczo -edukacyjnej ścieżki w koronach drzew o długości około  1000 m w Lesie Rakutowa (ta część inwestycji będzie wsparta wkładem finansowym Województwa Małopolskiego - czyli Gmina Ciężkowice uzyska tą infrastrukturę bez partycypacji finansowej).
c) szlaku nietoperzowego o długości  około 1500 metrów łączącego siedzibę MCEE ze ścieżką w koronach drzew (wzdłuż drogi - ścieżki będą budowane "latarnie edukacyjne" - elementy infrastruktury informacyjnej z bogatymi zdobieniami rzeźbiarskimi i architektonicznymi).
W budynku głównym Centrum Edukacyjnego zaplanowano zróżnicowane tematyczne sale ekspozycyjne odnoszące się tematycznie do ekosystemów regionu małopolskiego. Obiekt zawierać będzie szereg sal warsztatowych, laboratoryjnych, czytelnię oraz scenę w celu prowadzenia aktywnej działalności edukacyjno -ekologicznej. Główna sala Centrum oprócz funkcji sali kinowo-widowiskowej, będzie też przygotowana do wystawiania spektakli teatralnych i muzycznych. Należy wspomnieć o podpisanych już umowach współpracy z New Earth Festival i projekcjach filmów przyrodniczych twórców z całego świata, o umowie z Małopolską Chmurą Edukacyjną na prowadzenie wykładów akademickich w ramach wojewódzkich programów z tego zakresu oraz umową z Apollo Film na warsztaty filmowe. 
Ścieżki wyposażone zostaną w obiekty obsługi osób korzystających z nich (mała architektura, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze itd.)
Integralną częścią projektu będzie opracowanie i publikacja pakietów edukacyjnych, podręczników i konferencja metodologiczna, które przygotują Centrum do działalności. 
Całkowita wartość projektu to 24 999 438,31 zł.  Inwestycja realizowana będzie w latach 2018 -2021. Umowę na realizację tego projektu Burmistrz Jurkiewicz podpisze z samorządem Województwa Małopolskiego w najbliższym czasie. 
Pieniądze pochodzą z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.
To już kolejna z dużych dotacji uzyskanych  przez Gminę w tym roku a druga tak wysoka, gdyż  wcześniejsza dotacja na budowę Parku Zdrojowego w Ciężkowicach wynosi 15,5  miliona złotych przy całkowitej wartości inwestycji ponad 22 miliony złotych. Stosowną umowę w tej sprawie Burmistrz Zbigniew Jurkiewicz podpisał wraz z Marszałkiem Województwa Małopolskiego dr hab. Stanisławem Sorysem   w kwietniu br. w Ciężkowicach. 
 

« schowaj
Dożynki Gminy Ciężkowice
Dożynki Gminy Ciężkowice
więcej »
Burmistrz Gminy Ciężkowice, Sołectwo Wsi Kipszna 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Kipsznej 
zapraszają na
Dożynki Gminy Ciężkowice
19 sierpnia 2018 r.
Amfiteatr letni w Ciężkowicach
 
 
 
 
 
Program:  
godz. 13.30 -   Zbiórka delegacji dożynkowych na płycie rynku w Ciężkowicach 
godz. 14.00 -  Uroczysta Msza Święta Dożynkowa w Sanktuarium Pana Jezusa 
                             Miłosiernego w Ciężkowicach
godz. 15.00 -   Część obrzędowo-artystyczna 
                             Prezentacja wieńców dożynkowych                 
godz. 17.30 - Zabawa taneczna z zespołem “Akord” 
 
« schowaj
Ciężkowicki Uniwersytet Małego Obywatela
Ciężkowicki Uniwersytet Małego Obywatela
więcej »

W ramach działań „Ciężkowickiego Uniwersytetu Małego Obywatela” dzieci i młodzież biorą udział w warsztatach tematycznych. Już kolejny tydzień uczestnicy projektu doskonalą się na zajęciach z rękodzielnictwa oraz na warsztatach historycznych. Od połowy lipca ruszyły także trzecie warsztaty w ramach projektu, zajęcia kulinarne pn. „Smaczne – bo tradycyjne i nasze”.

Na zajęciach rękodzielniczych uczestnicy w dalszym ciągu szlifują swoje umiejętności manualne, dotąd poznali już tajniki sztuki decoupage, zdobiąc w kolorowe kwiaty i zabawne wzory przedmioty codziennego użytku. Dzięki specjalnym niespieralnym kredkom, ozdobili swoje koszulki wybranymi wzorami, tworząc w ten sposób oryginalne stroje.
Warsztaty historyczne w ostatnim czasie stały pod znakiem zajęć z szermierki, dzieci i młodzież doskonalili się w tej wymagającej sztuce. Ćwiczyli nie tylko ze szpadą, ale także dbali o wzmocnienie swojej kondycji, refleksu i wytrzymałości, dzięki przygotowanym przez instruktorów zajęciom sprawnościowym. Uczestnicy warsztatów mieli okazję założyć prawdziwy strój do szermierki i ćwiczyć przy użyci szpady szermierczej. Na koniec cyklu zajęć z szermierki odbył się pasjonujący turniej pomiędzy uczestnikami zajęć, na zakończenie którego wszyscy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy i słodkie ciężkowickie pierniki.
Na warsztatach kulinarnych młodzi adepci sztuki cukiernictwa wypiekali smaczne ciasta i ciasteczka, korzystając z tradycyjnych receptur i rad doświadczonych pań prowadzących. Wszyscy uczestnicy tych zajęć zgodnie przyznają, że najmilszą częścią warsztatów jest degustacja przygotowanych potraw, dzięki której bezkarnie mogą zajadać się słodkościami które przygotowali samodzielnie.
 
"Oryginalnie regionalnie! – Ciężkowicki Uniwersytet Małego Obywatela " – to projekt realizowany przez Fundację Społeczną Progres w partnerstwie z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. Projekt realizowany jest z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo, Kierunek działania 1 Aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych.
 
« schowaj
Fundacja Proaktywni: Bezpłatna pomoc i nowe kwalifikacje
Fundacja Proaktywni: Bezpłatna pomoc i nowe kwalifikacje
Szukasz pracy? Chcesz się rozwijać zawodowo? Nie wiesz co dalej robić? Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy i zdobyć nowe kwalifikacje potrzebne na rynku pracy. W Tarnowie ruszył nabór do IV edycji projektu „Wyjdź na Plus”, stanowiącego wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia, na regionalnym rynku pracy. Fundacja Proaktywni rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego. Spotkania rekrutacyjne będą odbywać się w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 11 a, (budynek „Krakus”), III piętro. Udział w projekcie „Wyjdź na Plus” jest całkowicie BEZPŁATNY.
więcej »

 Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowo-społecznej oraz zwiększenie zdolności do zatrudnienia 120 osób, w wieku 18-64 lat, pozostających bez pracy, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Środki posłużą do wsparcia osób niepracujących, które nie uczą się w trybie dziennym (stacjonarnym).

 
W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
 
• PŁATNE STAŻE z możliwością zatrudnienia,
• Udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników,
• Wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów,
• Nabycie nowych umiejętności zawodowych,
• Indywidualne doradztwo zawodowe.
 
Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej fundacjaproaktywni.pl/wyjdznaplus  w dniach od 06.08.2018 r. do 24.08.2018 r. 
 
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Dlaczego warto iść na staż?
 
Dla osób szukających pracy i bez dużego doświadczenia zawodowego skorzystanie z oferty szkoleń i stażu może być dobrą szansą na podjęcie pracy. Udział w projekcie pozwoli uczestnikowi  zdobyć  doświadczenie zawodowe w wybranej branży i wartościowy wpis w CV. Większość  firm rekrutując stażystów, oferuje im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 143000451; 579517630; 530593998., e-mail: wyjdznaplus@fundacjaproaktywni.pl, oraz przy ul. Krakowskiej 11 a, 33-100 Tarnów.
 
« schowaj
Komunikat Dzielnicowego Komisariatu Policji w Ciężkowicach
Komunikat Dzielnicowego Komisariatu Policji w Ciężkowicach
więcej »

 

 

 

 

Komunikat nr 1

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Ciężkowicach, w ramach realizacji działania priorytetowego dotyczącego spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem w szczególności w rejonie Rynku w Ciężkowicach, zwraca się prośbą do mieszkańców w szczególności do osób nadużywających alkohol o właściwe i zgodne z prawem zachowanie. Rynek w Ciężkowicach jest naszym wspólnym dobrem odwiedzanym przez wielu turystów i właściwe zachowanie osób tam przebywających daje bardzo dobry wizerunek miejscowości. Dlatego zwracam się o wszelką pomoc w celu wyeliminowania negatywnych zachowań jakimi jest w szczególności spożywanie alkoholu w rejonie Rynku poprzez informację pod numerem telefonu Komisariatu Policji w Ciężkowicach 14 6510007, bądź bezpośrednio do dzielnicowego st.asp. Jarosław Zięcina, tel. 604 881 230 jak też korzystając z Krakowej Mapy Zagrożeń i Bezpieczeństwa.

                                                                                              Dzielnicowy: st.asp. Jarosław Zięcina

 

Komunikat nr 2

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Ciężkowicach, w ramach realizacji działania priorytetowego dotyczącego zakłócania ładu i porządku publicznego, dewastacji na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Bruśnik zwraca się do mieszkańców, w szczególności do osób korzystających z infrastruktury szkolnej z prośbą o poszanowanie wspólnego mienia, właściwego korzystania z wyposażenia. Zwraca się również o przekazywanie wszelkich informacji przydatnych do wyeliminowania niewłaściwych zachowań w tym miejscu pod numerem telefonu Komisariatu Policji w Ciężkowicach 14 6510007, bądź bezpośrednio do dzielnicowego asp. Piotr Witek tel. 604890926

                                                                                               Dzielnicowy: asp. Piotr Witek

 

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Wybory Samorządowe 2018
Zrównoważony rozwój..
Nieruchomości - ogłoszenia

 

Rewitalizacja
Śmieci
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
WKU Tarnów
Kącik  Przedsiębiorcy
FIO
Fundacja Społeczna PROGRES
WFOŚ
Powietrze Ciężkowice
Sportowy turniej
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.