Cieżkowice

 

 

życzenia, ogłoszenia
Projekt „Gotuj po hiszpańsku II!”
Projekt „Gotuj po hiszpańsku II!”
Fundacja PROAKTYWNI zaprasza do udziału w projekcie „Gotuj po hiszpańsku II” czyli kształcenia umiejętności kulinarnych w zakresie kuchni śródziemnomorskiej w Hiszpanii. Zapraszamy: - osoby w wieku 18-35 lat - osoby bezrobotne - osoby bierne zawodowo - osoby zamieszkałe w Małopolsce
więcej »

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

I. PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU: (ok. 1,5 miesiąca)

-  kurs języka hiszpańskiego 

- zwrot kosztów dojazdu na warsztaty i kurs hiszpańskiego

- stypendium szkoleniowe za każdą godzinę uczestnictwa w zajęciach

- ubezpieczenie 

II. W TRAKCIE POBYTU ZA GRANICĄ (2 miesiące)

- kurs kuchni śródziemnomorskiej w hiszpańskiej szkole gastronomicznej

- kurs j. hiszpańskiego

- wyjścia integracyjno-kulturalne

- praktyki w hiszpańskich restauracjach

- bilety lotnicze i dojazd do miejsca zakwaterowania

- zakwaterowanie w apartamentach blisko centrum Walencji

- WIFI w apartamencie

- wyżywienie na praktykach i w trakcie kursu kulinarnego

- kieszonkowe na wyżywienie

- karta miejska na transport lokalny

- 2 komplety ubrań roboczych

- dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i karty EKUZ

- dodatkowo ubezpieczenie NNW i na koszty leczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym

III. PO POWROCIE (do chwili znalezienia zatrudnienia)

- wsparcie pośrednika pracy i pomoc w znalezieniu zatrudnienia

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji

- płatne staże 

Szczegółowe informacje o projekcie i formularz aplikacyjny dostępne są na stronie internetowej www.gotujpohiszpansku.pl oraz w Biurze Projektu: tel. 12 200 21 77, e-mail gotuj@fundacjaproaktywni.pl, Plac Sikorskiego 2/7, 31-115 Kraków.

Kontakt:

Anna Irzyk-Armata

tel. 12 200 21 77

kom: +48 782 060 527

gotuj@fundacjaproaktywni.pl

gotujpohiszpansku.pl   

« schowaj
Nabór do IX edycji projektu „Proaktywni na plus”
Nabór do IX edycji projektu „Proaktywni na plus”
NIE MASZ PRACY? JESTEŚ OSOBĄ W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ ? Zwiększ swoje szanse na zatrudnienie! ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!!! Weź udział w projekcie „Proaktywni na plus”
więcej »

Na terenie miasta Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego rusza nabór do dziewiątej edycji projektu „Proaktywni na plus”.
Projekt jest wsparciem dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników do projektu. Spotkania odbywać się będą w Tarnowie na ul. Krakowskiej 11a III piętro.

Udział w projekcie „Proaktywni na plus” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Głównym celem projektu  jest zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy.  Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:
• Płatnych staży z możliwością zatrudnienia
• Szkoleń pozwalających na uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji
• Warsztatów Aktywnego Poszukiwania Pracy i Pozytywnego Wizerunku
• Wsparcia ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów
• Indywidualnego doradztwa zawodowego
Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej fundacjaproaktywni.pl/proaktywninaplus .
Projekt „Proaktywni na plus”  jest realizowany w ramach inicjatywy na rzecz  aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dlaczego warto rozpocząć staż?

Udział w projekcie stanowi szansę na rozwój kariery zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji
i podjęcie wymarzonej pracy. Większość firm rekrutujących stażystów, stwarza im możliwość zatrudnienia po zakończeniu stażu.
Osoby zakwalifikowane do projektu, wezmą udział w bezpłatnych warsztatach, a także zostaną objęte indywidualnym doradztwem zawodowym i  wsparciem ze strony osobistego opiekuna, psychologa oraz specjalisty ds. zatrudnienia. Następnie zostaną skierowane na staż zawodowy do jednej z firm, które zgłosiły się do projektu. Uczestnicy tego mają możliwość odbycia szkolenia poszerzającego ich umiejętności, kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe, zgodnie z ich profilem zawodowym.
Staże są całkowicie bezpłatne dla pracodawców.
Wynagrodzenie stażysty jest w całości finansowane ze środków projektu. Dodatkowo w ramach projektu pokrywane są koszty badań lekarskich oraz ubezpieczenia. Do obowiązków pracodawcy należy jedynie zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu, określenie zakresu obowiązków stażysty oraz przygotowanie oceny lub opinii po zakończeniu stażu.
Rekrutacja prowadzona jest w dniach 14.10.2019 r. – 25.10.2019 r.
 

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są na stronie fundacjaproaktywni.pl/proaktywninaplus.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 300 04 51; 533 442 199; 533 446 405, e-mail: proaktywninaplus@fundacjaproaktywni.pl, oraz w Lokalnej Pracowni Aktywności: ul. Krakowska 11 a, 33-100 Tarnów.

« schowaj
Przedstawienie dla dzieci w Jastrzębi
Przedstawienie dla dzieci w Jastrzębi
więcej »

Kolejnym pozytywnym efektem współpracy Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice z Teatrem Figur w Krakowie jest udział w realizowanym przez Teatr Figur projekcie artystycznym pn "Diletante"
Projekt ten pozwala wyłonić z terenu Małopolski dobre teatry amatorskie dzieci i młodzieży działające przy różnych instytucjach kultury a następnie sfinansować ich tournee do różnych wsi i miasteczek w regionie. 
Dlatego w Jastrzębi na scenie Domu Kultury wystąpi w niedzielę 20 października o godzinie 14.00 -  "Teatrzyk  na Niby" z Młodzieżowego Domu Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie.
Tytuł spektaklu: Mądra sowa zna przysłowia. W spektaklu wykorzystane są wiersze (m. in. Jana Brzechwy, Agnieszki Frączek, Tomasza Nowaczyka, Doroty Strzemińskiej - Więckowiak ) nawiązujące swą tematyką do przysłów i powiedzonek. Postaciami spektaklu są głównie ptaki. Spektakl ma stanowić zachętę do poznawania wiedzy, rozważań na temat mądrości przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Spektakl przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców. Z całym przekonaniem zachęcamy i polecamy. To tylko kilka kilometrów dla Państwa spoza Jastrzębi. W dobie powszechnego samochodu to żaden problem. (B.K)

 
Wstęp wolny !!!!
 
« schowaj
Kolejny grant dla Orkiestry z Ciężkowic
Kolejny grant dla Orkiestry z Ciężkowic
więcej »
Orkiestra Dęta OSP  im. Jana Muchy w Ciężkowicach jest w tym roku beneficjentem drugiego już dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego. Właśnie zakończył się cykl warsztatów muzycznych i marszowych  dla członków Orkiestry w projekcie pt."Granie przy Świętym Florianie" ze środków mecenatu   Województwa  gdy  do  kapelmistrza dotarła wiadomość, że  z programu Województwa Małopolskiego pn "Orkiestry Dęte na start" - Orkiestra z Ciężkowic otrzymała 7000 złotych na zakup doposażenia. Druga część kwoty (udział własny)  czyli  7250 złotych zostanie sfinansowana  -     ze środków przekazanych na Orkiestrę przez  Sołectwo  Ciężkowice oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice co w sumie pozwoli  Orkiestrze  na zakupy kilku podstawowych instrumentów w ramach uzupełniania  braków sekcyjnych. Ponadto orkiestranci będą mogli zakupić pewną ilość brakujących  akcesoriów takich jak (lirki, książeczki marszowe  oraz  wyposażenie orkiestry w jednorodne koszulki i czapeczki. Promesę na dofinansowanie odebrał jeden z kapelmistrzów Tomasz Tabaszewski podczas spotkania w Dworku Paderewskiego w dniu 10 października br.  Trzeba podkreślić, że oba projekty zostały napisane przez pracowników Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. 
(B.K) 
 
« schowaj
Wieczór w teatrze
Wieczór w teatrze
więcej »
W Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice  jest realizowany projekt pt."Ćwicz, śpiewaj, ucz się - żyj" dofinansowany  w kwocie 15.000 zł  z Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Zajęcia są nieodpłatne  i obejmują 50 mieszkańców Gminy Ciężkowice. Kolejnym zaplanowanym wydarzeniem w projekcie był wyjazd do teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. 
We czwartek 10 października uczestnicy projektu obejrzeli sztukę opartą na tekstach Agnieszki Osieckiej pt "Apetyt na czereśnie" w reżyserii Ireneusza Pastuszaka.
„Apetyt na czereśnie” to bolesna i pełna humoru zarazem analiza relacji damsko - męskiej, w czym Agnieszka Osiecka była niedoścignioną mistrzynią. 
Kinga Piąty i Ireneusz Pastuszak potrafili w bardzo udany sposób oddać ten zamęt, wielość emocji, które kryje w sobie tekst Agnieszki Osieckiej. Tarnowski spektakl został zagrany i zaśpiewany z werwą i przekonaniem.
Zgodnie z projektem wizytę w teatrze  zakończyła wspólna kolacja wszystkich uczestników projektu. Przed nami jeszcze uroczyste podsumowanie i zakończenie projektu 26 października w ciężkowickim Ratuszu. (B.K)
 
Dofinansowano ze środków Fundacji BGK
 
« schowaj
Marsz śladami Batalionu Barbara
Marsz śladami Batalionu Barbara
Komitet Organizacyjny zaprasza na „Marsz Śladami Batalionu Barbara po Ziemi Jastrzębskiej”
więcej »

dnia 6 października 2019 r., zbiórka o godzinie 13.30
koniec Łazów, przy szlabanie na Rosulec (mapa)

Informacje pod telefonem; 885 419 121
 
Marsz przejdzie trasą na Budzyń (około 2 godzin) i zakończy grillem na Polu biwakowym w Jastrzębi.

Zainteresowanych prosimy o przygotowanie odpowiedniego obuwia i odzieży.
 

Legenda: Miejsce zbiórki zostało oznaczone czerwoną kropką

« schowaj
MAŁPOLSKIE TALENTY W GMINIE CIĘŻKOWICE
MAŁPOLSKIE TALENTY W GMINIE CIĘŻKOWICE
W Gminie Ciężkowice dnia 13 października 2019r. rozpoczęła się realizacja projektu: „MAŁOPOLSKIE TALENTY” - „Kształtowanie kluczowych kompetencji, w ramach projektu Osi Priorytetowej 10 Wiedza i kompetencje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 10.1 Rozwój Kształcenia ogólnego poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych z Europejskiego Funduszu Społecznego umowa Nr RPMP.1.01.05-12-0220/18-00.
więcej »

Beneficjentem projektu jest GMINA CIĘŻKOWICE

Całkowita wartość projektu to kwota  786 402,38 zl, dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 668 442,02 zł

Projekt będzie realizowany przez okres trzech lat. Zajęcia odbywają się w  Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach, w której utworzone zostało Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Obecnie  uczniowie uczestniczą w zajęciach ponadprzedmiotowych – kompetencjach społecznych -  I i II etap edukacyjny, następnie będą uczestniczyć w  zajęciach kompetencji przedmiotowych: językowych (język angielski), matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz przedsiębiorczości.

W projekcie bierze udział 231 uczniów z klas  V i VI oraz VII i VIII.

Młodzi, zdolni zostali zakwalifikowani do projektu po napisaniu testów w swoich szkołach podstawowych na terenie naszej Gminy. Testy pisali ci uczniowie, którzy  zadeklarowali  udział w projekcie. 

W ramach zajęć ponadprzedmiotowych uczniowie poznają kompetencje społeczne 

i obywatelskie. Uczą się współpracy w grupie, integracji. Poznają metody motywujące do działania, dowiadują się jak rozwiązywać konflikty, skutecznie się uczyć oraz co robić, aby uniknąć zagrożeń czyhających na nich we współczesnym świecie. Młodzież podzielona jest na 12 grup prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę  pedagogiczną z terenu naszej Gminy, którzy zostali w tym celu przeszkoleni przez specjalistów. 

Uczniowie chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Mają zapewniony przez Gminę dowóz  do Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Ciężkowicach oraz powrót do domu. Ponadto korzystają z poczęstunku zagwarantowanego przez beneficjenta.

Cztery lekcje w piątkowe popołudnie mijają na rozwiązywaniu zadań, zabawach 

i poznawaniu nowych wiadomości. Projekt jest szansą na rozwój zarówno dla uczniów jak 

 nauczycieli.

Anna Zagała – koordynator projektu.

 
« schowaj
Uwaga - 11 października upływa termin składania zastrzeżeń i wniosków w sprawie uproszczonego planu urządzenia lasu
Uwaga - 11 października upływa termin składania zastrzeżeń i wniosków w sprawie uproszczonego planu urządzenia lasu
Informujemy, że w dniu 11 października 2019r mija termin składania zastrzeżeń i wniosków w sprawie uproszczonego planu urządzenia lasu. W tym dniu w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu będzie dyżurował przedstawiciel wykonawcy tj. pracownik firmy LAS-R Sp. Z o. o. , który będzie udzielał informacji w kwestii zapisów planu. Zapraszamy do wyjaśnienia uwag i niejasności.
więcej »
« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Wybory pralamentarne 2019
WFOS KRAKÓW
Zrównoważony rozwój..
Nieruchomości - ogłoszenia
Rewitalizacja
Śmieci
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
STUDIUM
Sportowy turniej
Wybory ławników
Spacerki po Tarnowie, Zalipiu, Skamieniałym Mieście
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.