Cieżkowice

 

 

Nowe zasady dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komun
GUS: Plan badań ankietowych
GUS: Plan badań ankietowych
W 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
więcej »

Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie (ankieterów i teleankieterów statystycznych) metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację służbową podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego. 

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. poz. 1728), na terenie całej Polski w okresie od 1 września do 30 listopada bieżącego roku zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Jednocześnie informuję, że będzie istniała możliwość wzięcia udziału w spisie przy wykorzystaniu interaktywnego formularza, który będzie dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. 

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami. 

Podstawowych informacji o prowadzonych aktualnie badaniach ankietowych i ankieterach statystycznych realizujących te badania, mogą Państwo uzyskać kontaktując się z kierownikiem Wydziału Badań Ankietowych Urzędu, panią Joanną Klimont – tel. 12 656 30 32 lub 695 256 281, e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl.

Dziękując Państwu za dotychczasowe wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie badań, zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy/Miasta informacji dotyczących statystycznych badań rolniczych oraz badań ankietowych. W załączeniu przekazuję także wykaz badań realizowanych w 2020 r. oraz obowiązujące wzory legitymacji ankietera.

Załączniki:
 
« schowaj
„Praca z POWER-em!”
„Praca z POWER-em!”
Szukasz pracy? Nie masz doświadczenia? Opłacimy szkolenie zawodowe wybrane przez Ciebie i pomożemy bezpłatnie znaleźć wymarzoną pracę! Weź udział w projekcie „Praca z POWER-em!”
więcej »

W Tarnowie rusza nabór do I edycji projektu „Praca z POWER-em!”, stanowiącego wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia.

Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROKATYWNI rozpoczęła rekrutację uczestników spośród mieszkańców Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Spotkania rekrutacyjne będą się odbywać w Tarnowie.

Udział w projekcie „Praca z POWER-em” jest całkowicie BEZPŁATNY.

Celem projektu jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo – edukacyjna osób młodych do 29 roku życia biernych zawodowo w tym w szczególności z kat. NEET,  imigrantów i reemigrantów, uczących się lub pracujących na terenie miasta Tarnowa. 
Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z:
• PŁATNYCH STAŻY zawodowych,
• Bezpłatnych szkoleń zawodowych zakupionych na rynku komercyjnym, dobieranych indywidualnie do potrzeb Uczestników,
• Warsztatów Rynku Pracy i Pozytywnego Wizerunku,
• Indywidualnego doradztwa w tym zawodowego, psychologicznego, a także coachingu,
• Bonów szkoleniowych,
• Bonów na zatrudnienie,
• Bonów na zasiedlenie.
 
Zgłoś się do nas jeżeli:
• Jesteś osobą w wieku 18-29 lat,
• Mieszkasz na terenie miasta Tarnowa lub powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego,
• Jesteś osobą bierną zawodowo i spełniasz przynajmniej JEDEN z poniższych warunków:
o zamieszkujesz obszary wiejskie (poza ZIT)
o jesteś rodzicem powracającym na rynek pracy
o jesteś osobą z niepełnosprawnościami
• Jesteś imigrantem, reemigrantem i należysz co najmniej JEDNEJ z grup:
o jesteś osobą bezrobotną lub bierną zawodowo,
o jesteś osobą pracującą
 
Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/.
Projekt „Praca z POWER-em”  jest realizowany w ramach wsparcia osób młodych na rynku pracy i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Rekrutacja prowadzona jest w dniach 10.02.2020 r. – 21.02.2020 r. 
Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są na stronie https://fundacjaproaktywni.pl/rekrutacja/. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 14 300 04 51; 533 446 405; 533 442 199, e-mail: rekrutacja@fundacjaproaktywni.pl, oraz w Lokalnej Pracowni Aktywności: ul. Krakowska 11a, 33-100 Tarnów.
 
 
« schowaj
Drzewa - najstarsi towarzysze człowieka
Drzewa - najstarsi towarzysze człowieka
Zaproszenie na wykład dr inż. Bogdana Wertza Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach 28 lutego (piątek), godz. 18.00
więcej »

Jak imponujące rozmiary i wiek są w stanie osiągnąć drzewa? Jak je zmierzyć? Zapraszamy na spotkanie z niezwykłymi olbrzymami. Po prezentacji konkurs z nagrodami

Dr inż. Bogdan Wertz- pracownik Wydziału Leśnego na Uniwersytecie Rolniczym im H. Kołłątaja w Krakowie. Zajmuje się dydaktyką z zakresu dendrometrii, produkcyjności lasu i doświadczalnictwa statystyki. W swoich pracach naukowych zajmował się między innymi teledetekcją i oceną wpływu zanieczyszczeń przemysłowych na las.

Związany z Ciężkowicami przez postać dziadka – dr Włodzimierza Tomka.

« schowaj
Zapisy na zajęcie z tenisa stołowego
Zapisy na zajęcie z tenisa stołowego
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice zaprasza do otwartych zapisów na zajęcia z tenisa stołowego
więcej »

 

 

 

 

Treningi odbywać się będą w Domu Kultury w Jastrzębi, w każdy poniedziałek (15.00 – 19.00).
Termin pierwszego spotkania zostanie ustalony po zamknięciu list uczestników oraz dokonaniu podziału na grupy.

Zajęcia poprowadzi Wacław Krupa- zawodowy instruktor tenisa stołowego (nr 293/TS/2017).

Opłaty za zajęcia uzależnione będą od liczby uczestników, ilość miejsc ograniczona.Więcej informacji pod nr (14) 65 10 038 (w godz. 8.00 – 16.00)
 

« schowaj
Rzeki dawniej i dziś – zaproszenie na szkolenie w Muzeum Przyrodniczym
Rzeki dawniej i dziś – zaproszenie na szkolenie w Muzeum Przyrodniczym
Wody Polskie oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapraszają na szkolenie pt.: „Rzeki dawniej i dziś – korzyści dla lokalnych społeczności” 29.02.2020 r.(sobota) godz. 9:30-16:00 Muzeum Przyrodnicze im. K. i W. Tomków w Ciężkowicach
więcej »

 

 

 

OTWARTE ZAPISY TELEFONICZNE – 14 65 10 038
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Program szkolenia:
9:15-9:30 Rejestracja uczestników
9:30-14:00 Część merytoryczna szkolenia. (W trakcie dwie przerwy kawowe oraz wycieczka terenowa nad rzekę Białą)
14:00-15:00 Przerwa obiadowa.
15:00-16:00 Lekcja o rzece Białej w batyskafie, zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego.


INFORMACJE O SZKOLENIU
1. Naturalna rzeka – co to znaczy, jak wygląda, jakie ma cechy, czy takie rzeki występują jeszcze w Polsce?
2. Co nam dawały rzeki i wody śródlądowe, dlaczego osiedlaliśmy się nad rzekami (rybołówstwo, rekreacja, żegluga, higiena itd.) – liczby, anegdoty, przykłady. I jak radziliśmy sobie dawniej z powodziami.
3. Co się stało, że rzeki stały się „niepotrzebne”, czy są już tylko zagrożeniem? Przyczyny degradacji rzek – jakość wody, przekształcenie koryt, budowa przegród (stopnie zabezpieczające mosty i drogi, hydroelektrownie). Błędy w planowaniu przestrzennym, ochrona przed powodzią za pomocą obiektów hydrotechnicznych.
4. Co się robi by było inaczej (na świecie, w Polsce), co można zrobić samemu. Ograniczanie zagrożenia powodziowego poprzez zwiększanie retencji dolin rzecznych, likwidacja barier migracyjnych (budowa przepławek dla ryb), ochrona jakości wód, renaturyzacja rzek, Europejski Zielony Ład.
Czas trwania szkolenia: 4-5 godzin

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu: Przywrócenie ciągłości ekologicznej i realizacja działań poprawiających funkcjonowanie korytarza swobodnej migracji rzeki Biała Tarnowska. Projekt ma na celu przywrócenie Białej Tarnowskiej stanu umożliwiającego życie i rozwój ryb wędrownych oraz innych organizmów, przy równoczesnej poprawie ochrony przed powodzią.
Strony w Internecie: wislokabezbarier.com, biala-tarnowska.org

Prowadzący szkolenia:

Małgorzata SIUDAK
Inżynier środowiska. Zajmuje się zarządzaniem w gospodarce wodnej, w szczególności zarządzaniem ryzykiem powodziowym, edukacją i informacją w tym zakresie. Prowadzi szkolenia dla przedstawicieli samorządów lokalnych, lokalnych liderów i nauczycieli. Certyfikowany szkoleniowiec. Jest współautorem wielu wydawnictw oraz materiałów edukacyjnych i dydaktycznych dotyczących ograniczania skutków powodzi.

Roman KONIECZNY
Inżynier budownictwa wodnego - specjalista w zakresie gospodarowania wodą i zarządzania ryzykiem powodziowym. Zajmuje się komunikacją z lokalnymi grupami społecznymi, samorządami i lokalnymi liderami. Jest autorem i współautorem wielu wydawnictw oraz materiałów edukacyjnych i dydaktycznych dotyczących ograniczania skutków powodzi. Ukończone kilka naukowych szkół letnich NATO i certyfikowany trener.

Karol Ciężak
Inżynier geodeta, specjalista ds. planowania przestrzennego który od blisko ośmiu lat zawodowo zajmujące się rewitalizacją, renaturyzacją i ochroną bioróżnorodności. Koordynator projektów z zakresu ochrony czynnej, działacz społeczny.

Mail kontaktowy:
szkoleniaprzewodnickie@gmail.com

« schowaj
Podsumowanie ferii
Podsumowanie ferii
Czas ferii zimowych niestety już za nami, wracamy do obowiązków szkolnych i codziennych zajęć, ale miło powspominać czas dobrej zabawy. Mimo braku śniegu i możliwości szaleństw w białym puchu, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice zadbało, aby nikt nie nudził się podczas tegorocznych ferii. Na okres zimowej przerwy w nauce przygotowane zostały zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży.
więcej »

W ciężkowickim ratuszu odbywały się barwne zajęcia plastyczne, zacięte turnieje gier planszowych oraz zajęcia teatralne z tak lubianą techniką cienia. Uczestnicy pracowali konstruując scenografie oraz postacie do przedstawień, które na zakończenie przedstawili swoim rodzicom. Zupełną nowością były warsztaty z wykonywania wyrabiania ozdób techniką wycinanki ludowej oraz wyrabiania ludowych ozdób słomianych, które odbyły się także w Domu Kultury w Jastrzębi. Warsztaty te cieszyły się dużym zainteresowaniem i sporą frekwencją uczestników. Nie zabrakło także podróży w świat bajek podczas wspólnego czytania fantastycznych opowieści.

W Muzeum Przyrodniczym odbyły się lekcje przyrody- zwiedzanie, opowieści o zwierzętach naszego Pogórza, a przede wszystkim lekcja z rozpoznawania śladów i tropów zwierząt. Młodzi miłośnicy przyrody dowiedzieli się jak i po czym można rozpoznać zwierzęta mieszkające w naszych lasach, a to dzięki ciekawej lekcji, jaką przeprowadził pracownik Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Także Muzeum Etnograficzne „Grociarnia” w Jastrzębi udostępniło bezpłatnie swoje podwoje dla zwiedzających, zapraszając na niezwykłą podróż w czasie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

« schowaj
Komunikat Dzielnicowego Komisariatu Policji w Ciężkowicach
Komunikat Dzielnicowego Komisariatu Policji w Ciężkowicach
więcej »

 

 

 

 

 

 

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Ciężkowicach asp. Piotr Witek realizując wniosek społeczny mieszkańców poprzez działanie priorytetowe dotyczące negatywnych zachowań grupującej się młodzieży, która zakłóca ład i porządek publiczny, dokonuje dewastacji mienia na terenie Szkoły Podstawowej w Bruśniku przypomina o przestrzeganiu norm prawnych w zakresie porządkowym.

Rejon Szkoły Podstawowej jest miejscem szczególnie upodobanym przez młodzież, która wieczorami spotyka się ze sobą. Niestety zachowanie młodych ludzi narusza przyjęte normy prawne, prowadzi do popełniania wykroczeń w szczególności porządkowych.

Dlatego zwracam się o wszelką pomoc w celu wyeliminowania zagrożeń, negatywnych zachowań jakim jest w szczególności łamanie przepisów porządkowych poprzez przekazywanie informacji pod numer telefonu Komisariatu Policji w Ciężkowicach: 146510007, 146282360, bądź bezpośrednio do dzielnicowego asp. Piotra Witek tel. 604890926.

« schowaj
Czy jesteście gOTowi na krok w dorosłość?
Czy jesteście gOTowi na krok w dorosłość?
Od poniedziałku (03.02.2020 r.) na terenie całego kraju startuje kwalifikacja wojskowa. Przed komisjami kwalifikacyjnymi szukajcie żołnierzy w oliwkowych beretach – opowiedzą Wam oni o służbie w WOT, opiszą proces rekrutacji i przedstawią jakie profity czekają na tych, którzy zdecydują się wstąpić do 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT).
więcej »

 

 


W zeszłym roku rekrutacja prowadzona przez żołnierzy WOT podczas kwalifikacji wojskowej przyniosła aż 7000 wniosków o powołanie do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Najwięcej chętnych do wstąpienia w szeregi terytorialsów spośród osób stających przed komisjami kwalifikacyjnymi było na Kujawach i Pomorzu, Podkarpaciu oraz południowym Mazowszu. Jak będzie w tym roku? Dowiemy się za kilka miesięcy.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rusza 3 lutego i potrwa do końca kwietnia. Obejmie ona ok. 215 tys. młodych Polaków. Na komisję muszą stawić się obligatoryjnie 19-latkowie z rocznika 2001. Wezwanie otrzymają także urodzeni w latach 1996-2000, którzy do tej pory nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Stawiennictwo na kwalifikacje jest obowiązkowe.

W tym roku, podobnie jak rok i dwa lata temu przy powiatowych komisjach pojawią się rekruterzy z Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze w oliwkowych beretach opowiedzą o służbie w WOT, opiszą proces rekrutacji i przedstawią jakie profity czekają na tych, którzy zdecydują się wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Kwalifikacja wojskowa to dobry moment dla młodych ludzi, by rozważyć kierunki swojego życiowego rozwoju. Żołnierze OT mogą uczyć się, pracować lub studiować  i jednocześnie służyć, zdobywając w ten sposób nowe doświadczenia. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej umożliwia pogodzenie dotychczasowej aktywności ze służbą ojczyźnie i lokalnej społeczności.

Decyzja o założeniu munduru to wyraz ogromnej odpowiedzialności, a ta czyni dorosłość rzeczywistą. Kwalifikacja wojskowa to dobry moment by wykonać ten krok. W tym roku, przy komisjach kwalifikacyjnych spotkacie żołnierzy w oliwkowych beretach, który doradzą co zrobić by wziąć odpowiedzialność za innych zakładając mundur żołnierza Wojska Polskiego – mówi gen. dyw. Wiesław KUKUŁA, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Komisje kwalifikacyjne powoływane są na szczeblu każdego powiatu, orzekają one o zdolności do czynnej służby wojskowej. Stając na wezwanie komisji w jednym miejscu i czasie można uzyskać kategorię zdrowia, założyć ewidencję wojskową i otrzymać książeczkę wojskową. Można też złożyć wniosek do służby w piątym rodzaju sił zbrojnych – Wojskach Obrony Terytorialnej.

Od początku budowy formacji wnioski o służbę w WOT złożyło już ponad 45 000 polskich obywateli. Wciąż na terenie całego kraju można składać wnioski o powołanie do służby w WOT. Można to zrobić osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub wypełniając formularz na portalu e-PUAP.

W Małopolsce w podkrakowskiej Rząsce stacjonuje 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej (Sztab Brygady i pierwszy z batalionów  lekkiej piechoty). Kolejne dwa będą stacjonować w Oświęcimiu i Tarnowie

Dowódcą 11 MBOT jest płk Krzysztof GONCERZ wywodzący się z Wojsk Specjalnych i Powietrznodesantowych, zastępcą ppłk Jerzy KLOCEK. Formowanie brygady rozpoczęło się w styczniu 2018 r. Terytorialsi stanowią wsparcie dla lokalnej społeczności w obliczu zagrożeń militarnych bądź sytuacji kryzysowych. 11 MBOT przeznaczona jest do prowadzenia działań taktycznych samodzielnie lub we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi w swoim SRO.
 

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Wybory prezydenckie 2020
Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach
WFOS KRAKÓW
Zrównoważony rozwój..
Nieruchomości - ogłoszenia

 

Śmieci
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
STUDIUM
Sportowy turniej
Spacerki po Tarnowie, Zalipiu, Skamieniałym Mieście

Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.