Cieżkowice

 

 

życzenia, ogłoszenia
PSZOK Harmonogram Zbiórki odpadów wielkogabarytowych
PSZOK Harmonogram Zbiórki odpadów wielkogabarytowych
Urząd Gminy Ciężkowice informuje, żę w dniach 11 i 18 maja 2019r., odbędzie się zbiórka odpadów przez Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Do Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można oddać następujące odpady: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,chemikalia, akumulatory, zużyte opony,przeterminowane leki, zużyte baterie,pozostałe odpady niebezpieczne, w szczególności farby kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacza plam, środków do konserwacji drewna oraz opakowań po tych substancjach, a także lamp fluorescencyjnych i akumulatorów.
więcej »
« schowaj
LGD: Nabory wniosków
LGD: Nabory wniosków
Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie gmin: Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje grantowe w zakresie:
więcej »

a) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także 

z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i/lub zachowania dziedzictwa lokalnego:

- termin składania wniosków: od 06.05.2019 r. do 20.05.2019 r.

- wskaźnik produktu: liczba podmiotów działających w sferze kultury i/lub edukacji, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR  12 szt.

- limit dostępnych środków w ramach naboru: 150 000,00 zł

- maksymalna kwota pomocy na jedno zadanie: 12 500,00 zł

- minimalna kwota pomocy na jedno zadania: 5 000,00 zł

- intensywność pomocy: do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania

- forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych zadania

- zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: działania edukacyjno-kulturalne i promocyjne aktywizujące i integrujące mieszkańców

- limit dla jednostek sektora finansów publicznych: suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt

- limit pomocy na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł (dotyczy wszystkich zadań realizowanych w ramach projektów grantowych  realizowanych przez LGD).

 

b) rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

- termin składania wniosków: od 06.05.2019 r. do 20.05.2019 r.

- wskaźnik produktu: liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 4 szt.

- limit dostępnych środków w ramach naboru: 100 000,00 zł

- maksymalna kwota pomocy na jedno zadanie: 50 000,00 zł

- minimalna kwota pomocy na jedno zadania: 5 000,00 zł

- intensywność pomocy: do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania

- forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych zadania

- zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: powstanie nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

- limit dla jednostek sektora finansów publicznych: suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt

- limit pomocy na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł (dotyczy wszystkich zadań realizowanych w ramach projektów grantowych  realizowanych przez LGD).

 

Wszelkie  niezbędne informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.dunajecbiala.pl oraz udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała lub  pod numerem  tel. 14 665 37 37 w godz. od 7:45 do 15:45 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, a w środy od 10:00 do 18:00 bądź pod adresem e-mail: biuro@dunajecbiala.pl 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - PROW 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 
« schowaj
Relacja z wernisażu wystawy Wioletty Burnat
Relacja z wernisażu wystawy Wioletty Burnat
więcej »

W dniu 23 kwietnia w sali klubowej Ratusza - Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice miał miejsce wernisaż wystawy Wioletty Burnat, absolwentki Licem Sztuk Plastycznych w Tarnowie. Malarka mieszka i tworzy w Gromniku. Spod jej pędzla wychodzą prace, których tematami są piękne kobiety ale też pejzaże, kwiaty i zwierzęta. Osobny rozdział w jej twórczości to niezwykłe obrazy o tematyce sakralnej. Większość prac została wystawiona do sprzedaży. Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 - 18. Drugą część wieczoru wypełnił wykład pt. "Kobiety niepospolite" dra Marka Smoły z Tarnowa. Wśród uczestników spotkania zdecydowaną większość stanowili uczestnicy projektu Senior 50+ realizowanego od dwóch miesięcy w Siekierczynie oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ciężkowicach. (B.K)

« schowaj
Wernisaż Wystawy
Wernisaż Wystawy
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice zaprasza na Wernisaż wystawy Wioletty Burnat oraz wykład pt. "Kobiety niepospolite" dra Marka Smoły
więcej »

23 kwietnia 2019 r. (wtorek po Świętach), godz. 17.00
Ciężkowice - Ratusz

 

« schowaj
Estrada Młodych 2019
Estrada Młodych 2019
więcej »

Tegoroczne egzaminy dyplomowe uczniów Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiegow Tarnowie odbywają się w dniach od 9 do 26 kwietnia. W programie koncerty organowe, fletowe, fortepianowe i wokalne.
Estradę Młodych rozpoczęliśmy 9 kwietnia w Bazylice Katedralnej o godzinie 18.45 prezentacją dyplomową organisty Bartłomieja Kruka. Następnie 24 kwietnia o 17.00 w Sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie wystąpią flecistki – Natalia Łazarek i Zuzanna Gaj, którym przy fortepianie towarzyszyć będzie Olena Lechowicz. Pianiści swoje koncerty zagrają tradycyjnie w Dworze Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. 25 kwietnia o godzinie 17.00 usłyszymy Weronikę Gardziel i Konrada Kapałę. Na zakończenie tegorocznej Estrady 26 kwietnia czekają nas dwa koncerty. Pierwszy wokalny – w wykonaniu Dominiki Marcinkowskiej z towarzyszeniem zespołu Big Band pod kierunkiem Michała Króla odbędzie się w Sali koncertowej tarnowskiego „Muzyka” o godzinie 16.30. Drugi – występ pianisty Michała Niedbały z kwartetem Con Affetto i kontrabasistą Mikołajem Sikorą o godzinie 19.00 w Teatrze im. Ludwika Solskiego. Podczas koncertów usłyszeć będzie można m.in. kompozycje Georga Philippa Telemanna, Luigi Boccheriniego i George'a Gershwina.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej jest instytucją kultury Powiatu Tarnowskiego, współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Partnerem Strategicznym Centrum Paderewskiego oraz Patronem Sali Koncertowej jest Grupa Azoty.

 
« schowaj
Koncert Pieśni Wielkanocnych
Koncert Pieśni Wielkanocnych
Parafia Św. Bartłomieja w Jastrzębi oraz Dom Kultury w Jastrzębi zapraszają na Koncert Pieśni Wielkanocnych w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Pogórzanie”
więcej »

22 kwietnia 2019 r., godz. 10.15  (Poniedziałek Wielkanocny)
Kościół Parafialny w Jastrzębi

 

« schowaj
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE
W dniu 8 kwietnia 2019 r. Burmistrz Gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz uczestniczył w podpisaniu umów, w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ciężkowice”, pomiędzy Spółką Komunalną „Dorzecze Białej”, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Spółki Sławomira Jędrusiaka, a wykonawcą - Eugeniuszem Wojakiem - właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Wolimex” z Limanowej.
więcej »

Na podstawie zawartych umów zostaną zrealizowane następujące zadania:

• kontrakt I - obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej (tłocznej i grawitacyjnej) o długości ok. 4,8 km, modernizację przepompowni ścieków (2 kpl.), dostawę i montaż 5 kpl. przepompowni ścieków, wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości ok. 3,8 km oraz montaż bezdotykowego urządzenia do wydawania wody tzw. wodomatu w ilości 2 kpl. 

• kontrakt II - obejmuje wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych o łącznej długości ok. 1,7 km oraz wykonanie przykrycia rowu przydrożnego.

• kontrakt III - obejmuje prace prowadzone na oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach tj. zabudowę ciągu technologicznego do odbioru i przeróbki osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę instalacji fotowoltaicznej oraz modernizację obiektów budowalnych na oczyszczalni ścieków.

Łączna wartość podpisanych umów to kwota 7,1 mln zł. z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 2,9 mln zł.

Wszystkie umowy realizowane są w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca robót zrealizuje całość inwestycji do końca II kwartału 2021 r. 

« schowaj
INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH I ÓSMOKLASISTÓW
INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH I ÓSMOKLASISTÓW
więcej »

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie deklaracji przekazanych przez dyrektorów szkół podstawowych, które uczestniczą w strajku tj.

  • Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach,
  • Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi,
  • Szkoły Podstawowej Nr 2 im. gen. Wł. Sikorskiego w Jastrzębi,
  • Szkoły Podstawowej w Kąśnej Dolnej,
informujemy rodziców oraz uczniów, iż EGZAMINY GIMNAZJALNE I EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW  ODBĘDĄ SIĘ  ZGODNIE  Z  HARMONOGRAMEM  CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W WYZNACZONYCH TERMINACH BEZ ŻADNYCH ZAKŁÓCEŃ
  • EGZAMIN GIMNAZJALNY   10 – 12 KWIETNIA 2019 R.
  • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 15 – 17 KWIETNIA 2019 R.
 
Dyrektor Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych w Ciężkowicach
/-/Anna  Zagała
 
« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Wyborywybory do Europarlamentu 2019
Zrównoważony rozwój..
Nieruchomości - ogłoszenia

 

Rewitalizacja
Śmieci
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.