język Polski
Cieżkowice

 

 

Budżet Obywatelski Małopolski
Budżet Obywatelski Małopolski
Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Standardy partycypacji społecznej wymagają, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców Małopolski, a przyjęte zasady wdrażania budżetu obywatelskiego były w stopniu możliwie jak największym satysfakcjonujące dla zainteresowanych społeczności lokalnych.
więcej »

Rozpoczynające się konsultacje z organizacjami pozarządowymi nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski, będą trwać będą od 17 lutego do 3 marca 2017 roku.

W ramach konsultacji społecznych zorganizowane zostaną spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, a także z zainteresowanymi budżetem obywatelskim mieszkańcami Małopolski.

W przypadku szczegółowych pytań do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odpowiedzialni za wdrażanie budżetu obywatelskiego – kontakt telefoniczny: (12) 61 60 531, (12) 61 60 904, mailowy: bo@umwm.pl. Szczegółowe informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl

Harmonogram spotkań do pobrania TUTAJ.

« schowaj
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Ciężkowice
Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Ciężkowice
więcej »

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku znajduje się TUTAJ.

Komisariat Policji w Ciężkowicach - Ocena Roczna za 2016 rok znajduje się TUTAJ.

 

« schowaj
„Miód i jego walory lecznicze” – wykład połączony z finisażem wystawy
„Miód i jego walory lecznicze” – wykład połączony z finisażem wystawy
więcej »

 

 

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice

zaprasza na:

 wykład Alberta Radwana pt. „Miód i jego walory lecznicze” oraz finisaż autorskiej wystawy Roberta Barei, w ramach Programu „Derby Artystyczne”.

24 lutego 2016 r

Ciężkowice – Ratusz

Godz. 1700

 

ZAPRASZAMY!

  

 
« schowaj
Jubileusz „Młodych Jastrzębian”
Jubileusz „Młodych Jastrzębian”
więcej »

11 lutego w Domu Kultury w Jastrzębi odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone jubileuszowi 10 lecia pracy Zespołu Regionalnego „Młodzi Jastrzębianie” . Była też okazja aby podsumować działalność Zespołu „Pogórzanie” za 2016 rok.
Wśród zaproszonych gości można było zobaczyć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciężkowicach Zdzisława Szczerbę oraz radnych: Zbigniewa Jurkiewicza, Romualda Harafa i Michała Rąpałę. Obecni byli także: Pani Sołtys Jadwiga Haraf i darczyńcy Zespołu: Jan Baniak i Grzegorz Wójcik.

Spotkanie otworzył założyciel i opiekun Zespołu „Młodzi Jastrzębianie” , kierownik Domu Kultury Stanisław Deś, który w formie prezentacji multimedialnej przedstawił 10 lat pracy Zespołu. Następnie Pan Przewodniczący Szczerba odczytał w imieniu Burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza List Gratulacyjny skierowany do członków Zespołu. Czytamy w nim między innymi takie słowa; „ Jesteście źródłem radości satysfakcji dla całej gminnej społeczności”…..„Nadal bądźcie roztańczeni i rozśpiewani, gdyż  w ten sposób jesteście najlepszymi ambasadorami ciężkowickiej ziemi.”

Najbardziej zaangażowani i najdłużej będący w Zespole młodzi ludzie otrzymali  rzeczowe nagrody indywidualne ufundowane przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice.
Specjalne Dyplomy z podziękowaniami trafiły do rąk kierownika Zespołu Stanisława Desia oraz długoletniej choreograf Zespołu: Pani Magdaleny Witkowskiej i obecnego choreografa Janusza Cierlika.
 
We wspomnianej już prezentacji multimedialnej o Zespole zawarte było miedzy innymi: kalendarium corocznych występów, skład Zespołu ( w ciągu tych 10 lat przez Zespół Przewinęło się 188 osób), dyplomy i nagrody, liczne zdjęcia z występów i wyjazdów koncertowych oraz zdjęcia z trzech wyjazdów zagranicznych do: Bułgarii (2010), Słowacji (2012), Serbii (2015).
 
W dalszym ciągu podsumowania pracy Zespołów Regionalnych działających w Domu Kultury przyszedł czas na podsumowanie działalności w 2016 roku Zespołu „Pogórzanie”. 
Podobnie jak przy poprzednim Zespole Kierownik DK Stanisław Deś posłużył się formą prezentacji multimedialnej. Pokaz zdominowały fakty związane z ogromnym sukcesem Zespołu jakim bez wątpienia było nagranie wspólnej płyty o tematyce kolędowej ze znanym Zespołem „Pectus”.  Prezentacja zatytułowana „W drodze na wielką scenę ‘’ zawierała  informacje o pierwszym spotkaniu z liderem zespołu Pectus, wspólne próby i nagrania telewizyjne, wywiady oraz koncert na Torwarze w Warszawie 7 stycznia br.
 
Kolejnym punktem spotkania był Bal Muzyków. Ostatni Bal Muzyków odbył się kilka lat temu. Obecnie powstał klimat aby te tradycję wznowić i kontynuować w następnych latach.
Słowo „Bal” nie jest tutaj żadna przesadą słowną. Proszę sobie wyobrazić ,że do tańca przygrywało aż sześć zespołów po kolei! Rozpoczęli oczywiście „Pogórzanie” a po nich na scenie kolejno zagrały takie zespoły jak: „Ex Time”, „Con Amore”, „Pogórze Folk Band”, „Bobowscy” i  „Libero”.
 
Zabawa trwała do białego rana no bo któż jak nie muzycy właśnie potrafią korzystać z uroków dobrej tanecznej muzyki w wykonaniu znakomitych  zespołów.
 
(B.K) 
 
 
« schowaj
Prelekcja
Prelekcja
Zapraszamy na prelekcję pt. "Przyrodnicy przedwojennego Lwowa na cmentarzu Łyczakowskim"
więcej »

17 lutego 2017r.

godz. 17.00

Muzeum Przyrodnicze

 

Prelegenci: dr Sławomir Dorocki  oraz mgr Paweł Brzegowy

Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

« schowaj
Zapętlenie szlaku
Zapętlenie szlaku
Zostanie wybudowane zapętlenie szlaku w „Skamieniałym Mieście”
więcej »


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – za pośrednictwem operatora programu; Stowarzyszenia Ekopsychologia – przyznał dofinansowanie dla lokalnych inicjatyw, wśród których znalazło się przedsięwzięcie budowy zapętlenia szlaku w Rezerwacie „Skamieniałe Miasto” (21 490 zł). Zapętlenie szlaku wyznaczone zostało poza terenem objętym ochroną (uroczysko „Przylasek”), zaplanowano w jego ciągu montaż kilku rzeźb w połączeniu z ławką oraz podstawową infrastrukturę turystyczną (schody skarpowe, barierki). Autor inicjatywy – Wojciech Sanek – składa podziękowania dla oddz. RDOŚ w Tarnowie, za pomoc w spełnieniu wymogów formalnych przedsięwzięcia. Poniżej fragment uzasadnienia projektu:

„W 2011 roku, na terenie przyległym do rezerwatu, został zrealizowany projekt inwestycyjny polegający na budowie dużego parkingu samochodowego oraz zaplecza turystycznego. Wyniki badań standaryzowanych, przeprowadzonych min. przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Tarnowie wykazały, że w 2009 i 2010 roku natężenie ruchu turystycznego w Rezerwacie wynosiło od. 15 – do 25 tys. osób/ rok, natomiast w 2011 i 2012 ok. 50 tys/rok. Wraz z intensyfikacją ruchu turystycznego drastycznie wzrosły antropologiczne zagrożenia dla przedmiotu ochrony, w tym wydeptywanie terenu Rezerwatu. W 2009 r wykazano, że „dzikie ścieżki” stanowią aż 6% jego powierzchni (praca licencjacka pt. „Wpływ ruchu turystycznego na stan zachowania rezerwatu przyrody „Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach”, M. Chwiej, udost. przez PWSZ Tarnów).  Po roku 2012 nastąpiła intensyfikacja tego zjawiska.  Obecny szlak prowadzący przez rezerwat, jest jednokierunkowy i ruch nim zwykle odbywa się w ten sposób, że osoby/grupy, po zaparkowaniu pojazdów na głównym parkingu, przemierzają jego całość lub część, po czym wracają tym samy szlakiem, podwójnie eksploatując wyznaczoną ścieżkę i infrastrukturę (wąskie schody skarpowe powodują, że mijające się grupy wydeptują siedliska i ruch turystyczny wnika w głąb rezerwatu).
W świetle w/w faktów RDOŚ w Krakowie zleciła wykonanie ekspertyzy z poszukiwaniem ewentualnych sposobów eliminacji zagrożeń („Opracowanie wytycznych do czynnej ochrony wartości biotycznych i abiotycznych rezerwatu” Prof. dr hab. Zofia Alexandrowicz Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie). Wymienione rozwiązania, jako jedno z priorytetowych działań wskazują na kanalizację ruchu turystycznego. Poszerzenie obecnego szlaku nie jest możliwe bez zniszczenia siedlisk, dlatego projekt jest propozycją wyznaczenia „zapętlenia szlaku”. Choćby częściowe przekierowanie powracających do parkingu pozwoli zmniejszyć presje ruchu turystycznego, a także podniesie atrakcyjność tego miejsca.„


 

« schowaj
Dyżur pracownika LGD Dunajec-Biała
Dyżur pracownika LGD Dunajec-Biała
więcej »

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 22 lutego 2017 r. od 10:00 do 13:00 w Muzeum Przyrodniczym im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach, ulica 3-go Maja 34, 33-190 Ciężkowice dyżurował będzie pracownik LGD Dunajec-Biała.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do  skorzystania z usług informacyjno-doradczych!

« schowaj
Zmiana terminu wykonania audytów budynków zgłoszonych do wymiany kotłów c.o.
Zmiana terminu wykonania audytów budynków zgłoszonych do wymiany kotłów c.o.
W związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania na wykonanie ocen energetycznych (audytów) na terenie województwa małopolskiego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informujemy, że przesunięciu w czasie ulega wykonanie ocen energetycznych budynków zgłoszonych do dofinansowania wymiany źródła ciepła w budynku. Na chwile obecną nie jest znany termin rozstrzygnięcia ww. postępowania. W momencie uzyskania informacji dotyczącej terminów przeprowadzenia audytów na terenie naszej gminy, zostanie ona podana na stronie internetowej. Złożone w przedmiotowej sprawie ankiety oraz ich kolejność zachowują ważność. Dodatkowe informacje można uzyskać w punkcie informacyjnym Funduszy Europejskich w Małopolsce – tel. 12 61 60 626, mail: fem@umwm.pl w godzinach: pn. 8:00-18:00, wt.-pt. 8:00 16:00 oraz w Urzędzie Gminy Ciężkowice – tel. 14 62 85 840, mail: pkapalka@ciezkowice.pl w godzinach pracy Urzędu.
więcej »

 

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Rewitalizacja
Nieruchomości - ogłoszenia
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
WKU Tarnów
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.