Wybór języka
wersja polskadeutsch versionfrance version
BIP Gminy Ciężkowice
BIP Gminy Ciężkowice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Inwestycje
Organizacje Pozarządowe
Rolnictwo

Strona główna

2014-11-19
W Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach, 13 listopada 2014 r., odbył się Międzygminny Konkurs Przyrodniczy 'Na leśnych tropach'.
2014-11-18
2014-11-14
Po trwających ponad dwuletnich staraniach Gmina Ciężkowice jako lider projektu w dniu 14.11.2014r zawarła z Samorządem Województwa Małopolskiego umowę na mocy które zostało przyznane dofinansowanie w kwocie blisko 1,8 mln zł na realizację projektu pn. Przygotowanie dokumentacji dla projektu Zagospodarowanie turystyczno-edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody.
2014-11-14
Oddziały przedszkolne z terenu gminy Ciężkowice wzbogacą się o dodatkową infrastrukturę placów zabaw, zyskają nowe pomoce dydaktyczne, a dotychczas użytkowane pomieszczenia zostaną dostosowane, poprzez montaż dodatkowego wyposażenia. Wszystko dzięki umowie jaką Gmina Ciężkowice zawarła z Urzędem Pracy w Krakowie, w ramach której przyznano dofinansowanie w kwocie blisko 550 000 złotych !!! Dofinansowanie pochodzi ze środków europejskich w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.
2014-10-10
2014-10-09
25 września br. w auli Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się ósma edycja Międzynarodowej Konferencji Województwa Małopolskiego, dotycząca rozwoju obszarów wiejskich. Spotkanie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego. Na konferencji eksperci dyskutowali o nowych wyzwaniach i szansach w planowaniu i urządzaniu wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Podczas konferencji Burmistrz Gminy - Zbigniew Jurkiewicz odebrał nagrodę przyznana gminie Ciężkowice, w kategorii infrastruktura społeczna, za projekt Kreowanie markowego produktu turystycznego na terenie Pogórza Ciężkowickiego - "Wokół Skamieniałego Miasta".
2014-10-09
W kolejnych remizach OSP gminy Ciężkowice rozpoczęto prace remontowe. Dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007 - 2013, w remizie w Falkowej i w Kipsznej zostaną wyremontowane pomieszczenia na potrzeby świetlic wiejskich. Ponadto remiza w Falkowej zyska nowy dach. W miejsce starego pokrycia azbestowego zostanie zamontowana blacha, poprawiająca funkcjonalności i estetykę obiektu.
2014-08-27
W Gminie Ciężkowice zakończyły się realizacje kolejnych inwestycji.
W wyniku przyznanej pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata od 2007 do 2013, działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała jak również w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata od 2007 do 2013 powstały nowe obiekty sportowo-rekreacyjne w Ostruszy, Siekierczynie, Pławnej oraz Falkowej.

Archiwum:         
Herb Ciężkowic
Herb Ciężkowic
Wyszukiwarka

Wybory samorządowe
strategia rozwoju
nowoczesna administracja
Małopolski Instytut Kultury
pogorze24
Grupa Azoty
telewizja
wyciag
Mapa

Pogoda Ciężkowice
© meteogroup.pl
angielski
O Bogu Granie
O Bogu Granie
Europejski Fundusz Społeczny
Kapitał Ludzki
Narodowe Siły Rezerwowe
PGNiN
mikroporady.pl
www.ciężkowice.pl, admin: ckultury@ciezkowice.pl
Peak Tractable
Marketing Studio