język Polski
Cieżkowice

 

 

obrazek
Płatne staże i praca dla młodych
Płatne staże i praca dla młodych
Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI po raz siódmy i ostatni zaprasza do wzięcia udziału w projekcie stażowym realizowanym na terenie Tarnowa, powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego i brzeskiego. Prowadzimy nabór do projektu Młodzi Proaktywni, objętego Patronatem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Udział jest bezpłatny!
więcej »

W Tarnowie przy ul. Krakowskiej 11 a działa Lokalna Pracownia Aktywności, zorganizowana przez Fundację Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI. Wspieramy młodych ludzi w znalezieniu wymarzonej pracy i wspomagamy ich rozwój zawodowy. Uczestnicy naszego projektu mogą liczyć na płatne staże, a także wziąć udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach. Zapraszamy osoby w wieku 18-29 lat, niepracujące, które nie uczą się w trybie dziennym (stacjonarnym).

Aby się zgłosić wystarczy wypełnić formularz aplikacyjny na stronie projektu mlodzi.fundacjaproaktywni.pl lub pojawić się w biurze Fundacji PROAKTYWNI, przy Krakowskiej 11 a (budynek Krakus III piętro), codziennie w godzinach 14.30-16.30. Tel: 579517630; 530593998
 
Do współpracy zapraszamy  wszystkich chętnych pracodawców. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!!! Bez potrzeby nawiązywania stosunku pracy, umożliwiamy firmom znalezienie, przeszkolenie i wypróbowanie przyszłego pracownika. Stażystę przyjmuje się na podstawie umowy zawartej z Fundacją. Pracodawca nie nawiązuje umowy ze stażystą. Nie jest to forma zatrudnienia w rozumieniu kodeksu pracy, a stażysta wciąż posiada status osoby biernej zawodowo.  Pracodawca, który chce pozyskać stażystę składa wniosek o przyjęcie takiej osoby (gotowy druk do pobrania na stronie projektu). Pracodawca ma wpływ na to, kto ma być u niego stażystą. Może określić wymagany poziom wykształcenia, umiejętności, albo sam wskazać kandydata: osobę bierną zawodowo z imienia i nazwiska. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów (staż w całości jest finansowany ze środków projektu).
 
Zespół Fundacji Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI
Lokalna Pracownia Aktywności,  ul. Krakowska 11 a, 33-100 Tarnów
Tel: 579 517 630; 530 593 998
 
« schowaj
Sołectwa z Małopolski zapraszamy do udziału w konkursu
Sołectwa z Małopolski zapraszamy do udziału w konkursu
Drodzy mieszkańcy wsi, liderzy, sołtysi, samorządowcy z województwa małopolskiego, serdecznie zapraszamy do udziału w wojewódzkiej edycji konkursu pn. „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”, skierowanego do sołectw z terenu województwa małopolskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz współpracy z Małopolskim Stowarzyszeniem Sołtysów. Konkurs realizowany jest pod honorowym patronatem Pana Jacka Krupy - Marszałka Województwa Małopolskiego. Patronat medialny objął miesięcznik „Gazeta Sołecka”.
więcej »

 


Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnoty mieszkańców oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Celem konkursowej promocji oraz prezentacji nagrodzonych i wyróżniających się zgłoszeń będzie m.in.:

  • upowszechnienie wiedzy oraz informacji w zakresie realizacji projektów służących aktywizacji lokalnej społeczności, sfinansowanych w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego,
  • krzewienie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, prezentacja wsi jako miejsca do życia i rozwoju społeczno-zawodowego,
  • popularyzowanie w środowiskach wiejskich informacji i wiedzy w zakresie możliwości, jakie stworzyło wejście w życie ustawy o funduszu sołeckim.

Konkurs „FUNDUSZ SOŁECKI – NAJLEPSZA INICJATYWA” skierowany jest do wszystkich sołectw, które na przestrzeni lat 2010–2017 zrealizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.
 

Ważne jest jednak, aby pieniądze przekazane z funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze mniejszy niż 50 % wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe i terminowe złożenie bądź przesłanie formularza zgłoszeniowego, zawierającego opis projektu wraz z wymaganymi załącznikami, do siedziby Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin.

Pełna treść regulaminu konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami dostępna jest na stronach internetowych:
• Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów: www.kss.org.pl; www.funduszesoleckie.eu,
• Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów: www.soltysi.tit.pl
• Województwa Małopolskiego: www.malopolskie.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 8 grudnia 2017 r. – decyduje data wpływu do biura Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Oceny zgłoszonych projektów będzie dokonywać komisja konkursowa składająca się z zespołu ekspertów reprezentujących Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Dla sołectw, których projekty zdobędą trzy najwyższe miejsca w konkursie przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy, finansowane ze środków z budżetu Województwa Małopolskiego.

Laureat I miejsca bierze udział w edycji ogólnopolskiej konkursu.

Ocena zgłoszeń konkursowych, wyłonienie laureatów i przekazanie zostanie przeprowadzone w grudniu br.
Dodatkowych informacji na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 797 901 115, e-mail: j.kukulska@kss.org.pl.

« schowaj
Laureatki konkursu
Laureatki konkursu
II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej. W dniu 26 października w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach Małych odbyły się eliminacje II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej, w których udział wzięły uczennice ze Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Bruśniku - Laura Karpińska oraz Magdalena Chudzik ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Zborowicach.
więcej »

Uczennice prezentowały pieśni i piosenki patriotyczne, w których wykazały się wyjątkową interpretacją, barwą głosu i zdolnościami wokalnymi.  Werdyktem jury zarówno Laura jak i Magda znalazły się w nielicznym gronie osób reprezentujących Powiat Tarnowski podczas ogólnopolskiego finału w Krakowie.

W półfinałowych zmaganiach wzięło udział ponad 1500 osób z całej Polski a do ścisłego finału zakwalifikowano 80 artystów.
Przesłuchania finałowe odbyły się w Sali Złotej Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego oraz w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Fieldorfa Nila, w dniach 10-12 listopada. Zwieńczeniem finałowych zmagań wokalnych był Koncert Galowy w niedzielę 12 listopada w Sali Koncertowej Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego, w którym uczennice wzięły udział. Do konkursu uczennice zostały przygotowane przez nauczyciela muzyki Artura Hołdę.

« schowaj
Slajdowisko z Chin
Slajdowisko z Chin
W krainie herbaty - podróż do Yunnanu Pokaz slajdów z Chin 15 grudnia 2017 r., godz. 18.30 Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach
więcej »


Opowieść o miesięcznej wyprawie do południowych Chin, połączona z pokazem slajdów, na których uwiecznione zostały różnorodne krajobrazy, historie napotkanych tam ludzi, żyjące w Chinach zwierzęta, ciekawostki o kulturze i języku. Chiny pokazane w sposób inny, niż ten, który znamy z perspektywy Europy.

Anna Kryszczak- krakowski przewodnik miejski, beskidzki przewodnik górski oraz pilot wycieczek, zaprezentuje wspomnienia ze swojej podróży a także pamiątki przywiezione z Chin - tradycyjny strój jednej z chińskich mniejszości narodowych oraz liczne rekwizyty (m.in. instrumenty muzyczne, książki po chińsku, pędzle do kaligrafii, chiński kapelusz). Doradzi także jak zorganizować taką podróż, na jakie trudności można się natknąć, a także, jakie przygody i niespodzianki spotkały ją tam osobiście.

« schowaj
Zapraszamy do udziału w Przeglądzie Grup Kolędniczych w Jastrzębi
Zapraszamy do udziału w Przeglądzie Grup Kolędniczych w Jastrzębi
więcej »

 

 

 

 

 

 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Biuro Organizacyjne w Tarnowie wspólnie z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice z przyjemnością informuje, że przystępuje do organizacji przedsięwzięcia pn.  Z kolędą u Pogórzan - 1. Regionalny Przegląd Grup Kolędniczych o DIAMENTOWĄ KOBYŁKĘ. Do udziału w Przeglądzie, który ma charakter konkursu serdecznie zapraszamy dziecięce, młodzieżowe i dorosłe grupy kolędnicze z terenu Pogórza (w tym Pogórza Ciężkowickiego), obejmującego administracyjnie powiaty: gorlicki, jasielski i tarnowski. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 20 stycznia 2018r. w Sali widowiskowej Domu Kultury w Jastrzębi. Dla wszystkich kierowników i instruktorów grup kolędniczych przewidziane jest spotkanie z Komisją Artystyczną w celu omówienia zaprezentowanych programów. O godzinie występu i spotkaniu z Komisją Artystyczną Waszej grupy zostaniecie Państwo zawiadomieni mailowo przez koordynatora Przeglądu. W ramach Przeglądu w Jastrzębi odbędzie się kwalifikacja do udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE w Podegrodziu oraz w Ogólnopolskim Konkursie Grup Kolędniczych GÓRALSKI KARNAWAŁ w Bukowinie Tatrzańskiej. Zgodnie z ustaleniami z Bukowiańskim Centrum Kultury w Góralskim Karnawale mogą wziąć udział tylko te grupy kolędnicze, które zakwalifikowane zostaną na przeglądach powiatowych lub regionalnych.
Wypełnione karty zgłoszenia prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017r. alternatywnie na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Biuro Organizacyjne w Tarnowie, Rynek 16, 33-100 Tarnów, lub e-mailem: b.rompala@mcksokol.pl. Regulamin oraz kartę zgłoszenia można będzie również pobrać ze strony internetowej: www.mcksokol.pl Dodatkowych informacji udziela w Biurze Organizacyjnym w Tarnowie – Beata Rompała - koordynator projektu, tel. 18/ 53 40 685.


Zwracamy się z gorącą prośbą o szeroką popularyzację powyższego Przeglądu wśród kierowników grup
kolędniczych oraz animatorów kultury tradycyjnej w Państwa środowiskach lokalnych.
Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do Jastrzębi.

Małgorzata Kalarus
Zastępca Dyrektora
Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu
 
 
« schowaj
Wystawa malarska w ciężkowickim Ratuszu
Wystawa malarska w ciężkowickim Ratuszu
więcej »

 

 

 

 

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice zaprasza na wystawę pt. „Inspiracje w malarstwie”
w ramach programu "Derby Artystyczne '2017"
Ekspozycja wystawy: 24.11.2017 – 19.01.2017
Wystawa dostępna od pon. do pt. w godzinach otwarcia Centrum Kultury od 10:00 do 18:00
WSTĘP WOLNY

W ciężkowickim Ratuszu swoje prace prezentują Goście: Ryszard Rosiński, Dariusz Ślusarski, Renata Brzozowska a także: Szymon Węgorzewski, Bogumiła Pacyna, Łukasz Kocjan, Maggie Piu, Edward Duda, Anna Lewińska, Katarzyna Kulczykowska – Kukiełka, Lech Ledecki, Joanna Studnik, Elżbieta Ledecka, Anna Masiul – Gozdecka, Bogusława Dzik, Marta Machowicz, Michał Kwarciak, Klaudia Karasek, Robert Bareja, Bogdan Gorczyca, Antoni Długi, Adriana Bielenik, Agata Bajszczak, Aleksandra Adamczak, Krystyna Bieleńki.
 
« schowaj
Ogłoszenie o naborze pracownika
Ogłoszenie o naborze pracownika
Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko Specjalista ds. wdrażania SRL
więcej »

 Miejsce: Biuro Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała,

Zakliczyn ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn

I. WYMAGANIA:
1. Wykształcenie wyższe
2. Doświadczenie - co najmniej 1 – roczne doświadczenie w pracy
3. Umiejętności:

WYMAGANE:
- wykształcenie wyższe  
- dobra obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point) 
- znajomość tematyki z zakresu Funduszy i Programów UE
- znajomość tematyki LEADER, PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020
- znajomość LSR
- umiejętności analityczne, rachunkowe, obowiązkowość, rzetelność, wnikliwość, uczciwość, terminowość, odpowiedzialność komunikatywność
- dobra organizacja pracy i samodzielność w inicjowaniu i prowadzeniu projektów,
- prawo jazdy kat. B.
 
POŻĄDANE:
- znajomość drugiego języka obcego, 
- studia podyplomowe lub odbyte kursy z zakresu funduszy unijnych i administracji publicznej,
- umiejętność tworzenia i redagowania tekstów pisemnych,
- własna inicjatywa i zaangażowanie,
- odbyty staż w obszarze funduszy zewnętrznych.
 
« schowaj
Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Ciężkowice na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych
Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców Gminy Ciężkowice na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych
Burmistrz Gminy Ciężkowice, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców Gminy zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
więcej »

Dyżur konsultanta odbędzie się w Urzędzie Gminy, w piątek 24 listopada 2017r. w godzinach od 9:00 do 11:30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków na otwarcie lub rozwój działalności gospodarczej oraz w celu uzyskania informacji na temat możliwości ubiegania się o wsparcie w interesujących obszarach, w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Punkt Informacyjny Funduszach Europejskich w Tarnowie działa w strukturze Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zainteresowanych zapraszamy również do siedziby Punktu w Tarnowie, ul. Wałowa 37.

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Rewitalizacja
Śmieci
Nieruchomości - ogłoszenia
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
WKU Tarnów
Kącik  Przedsiębiorcy
Powietrze
FIO
Fundacja Społeczna PROGRES
WFOŚ
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.