Cieżkowice

 

 

UG - zamknięcie urzędu
Spis rolny 2020
Informacja w sprawie weryfikacji dokumentów podatkowych
Informacja w sprawie weryfikacji dokumentów podatkowych
Informacja Burmistrza Gminy Ciężkowice dotycząca weryfikacji dokumentów podatkowych.
więcej »

Niniejszym informuje się, iż Burmistrz Gminy Ciężkowice, jako organ podatkowy, na podstawie art.272 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa dokonuje czynności sprawdzających, mających na celu m.in. weryfikację danych i dokumentów przedstawionych przez podatników, w tym stwierdzenia zgodności przedstawionych danych ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym do podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, których dane nie zostały zaktualizowane zostaną skierowane wezwania wraz z załączonymi formularzami. Dokumenty te należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym i podpisane zwrócić do Urzędu Gminy Ciężkowice. Niezbędnym jest również podpisanie klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych. Należy pamiętać, że podatnik składający informacje podatkowe ponosi odpowiedzialność za rzetelność i prawdziwość danych.

Wypełnione i podpisane informacje podatkowe wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy, zostawić w skrzynce podawczej umieszczonej na budynku  urzędu lub przesłać pocztą na adres urzędu ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice. Podatnicy, którzy posiadają Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny mogą przesyłać dokumenty drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres ug@ciezkowice.pl.

Formularze informacji podatkowych dostępne są również na stronie internetowej gminy. 

      Burmistrz Gminy Ciężkowice

/-/ Zbigniew Jurkiewicz

 
Załączniki do pobrania:
 
Informacja w sprawie podatku rolnego:
 
Informacja w sprawie podatku leśnego:
 
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:
 
 
 
« schowaj
Podpisanie umów na nowe odcinki wodno - kanalizacyjne
Podpisanie umów na nowe odcinki wodno - kanalizacyjne
W dniu 4 sierpnia 2020 roku zostały podpisane umowy w ramach zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Ciężkowice” z wykonawcą robót konsorcjum firm: MULTIKOP” Sp. z o. o. S.K. Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” Jerzy Soczek Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz.
więcej »

Z uwagi na fakt, że postępowanie było podzielone na części, na każdą z nich została zawarta odrębna umowa.

 

Część 1 – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Jastrzębia, gm. Ciężkowice”.

Planowane przedsięwzięcie w ramach części 1 obejmuje swoim zakresem:

-       budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 1,9 km, 

-       budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,7 km 

-       budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 1,4 km 

-       dostawę i montaż 3 kpl. sieciowych przepompowni ścieków, 

-       dostawę i montaż 1 kpl. przydomowej przepompowni ścieków, 

-       budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 3 km, 

-       budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 1 km 

Termin realizacji umowy do 30.06.2023 roku.

 

Część 2 – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Kąśna Górna, gm. Ciężkowice”.

Planowane przedsięwzięcie w ramach części 2 obejmuje swoim zakresem:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 0,9 km, 

- budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 0,2 km 

- budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,9 km, 

- budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 0,3 km

Termin realizacji umowy do 31.12.2021 roku.

 

Część 3 – Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w msc. Zborowice, gm. Ciężkowice”

Planowane przedsięwzięcie w ramach części 3 obejmuje swoim zakresem:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PCV/PE/PP o długości ok. 6,3 km, 

- budowę przyłączy kanalizacyjnych z PCV/PE/PP o długości ok. 1,1 km 

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z PE100 RC PN10 o długości ok. 1,4 km 

- dostawę i montaż 3 kpl. sieciowych przepompowni ścieków, 

- budowę sieci wodociągowej z PE100 RC PN16 o długości ok. 6,3 km, 

- budowę przyłączy wodociągowych z PE100 RC PN16 o długości ok. 2,9 km, 

- dostawę i montaż 1 kpl. kontenerowej hydroforni wody

Termin realizacji umowy do 30.06.2023 roku.

 

Dodatkowo została podpisana umowa na Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla powyższego zdania z p. Marianem Janusz, adres: ul. Długa 9, 38-300 Gorlice.

« schowaj
Odwołanie imprez plenerowych
Odwołanie imprez plenerowych
Komunikat W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 marca br. dotyczącą imprez masowych, podjęliśmy decyzję o odwołaniu tegorocznej XIX edycji Pogórzańskiego Jarmarku Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach. Nie odbędą się także pozostałe imprezy plenerowe w sołectwach Gminy Ciężkowice zaplanowane w okresie tegorocznych wakacji.
więcej »

Odwołane zostają Dożynki Gminne w Gminie Ciężkowice planowane na drugą połowę sierpnia br. Zachęcamy do podtrzymania pięknej tradycji dożynkowej poprzez organizowanie parafialnych lub wiejskich Dożynek i ograniczenia ich wyłącznie do wymiaru religijnego.

                                                                                                          Bogdan Krok
                                                                                                          Dyrektor
                                                                                                          Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice
   
 

« schowaj
Grunwald - symbol wielkiego zwycięstwa patronem lokalnego sukcesu
Grunwald - symbol wielkiego zwycięstwa patronem lokalnego sukcesu
Grunwald - symbol wielkiego zwycięstwa patronem lokalnego sukcesu Pamięć o wielkim zwycięstwie przed wiekami w lipcowej bitwie pod Grunwaldem jest obecna w Ciężkowicach częściej niż w innych miejscach za sprawą tablicy wmurowanej w najpotężniejszą skałę w ciężkowickim Rezerwacie z okazji 500-nej rocznicy bitwy.
więcej »

Od 110 lat mieszkańcy Ciężkowic oraz goście i przejezdni podróżni  zżyli się z tą nazwą – symbolem. Tę nazwę – symbol przyjęła także Koszykarska Spółdzielnia Pracy, która została założona w Ciężkowicach 70 lat temu. Mocny i wymowny symbol dodawał Członkom Spółdzielni wiary w sukces, która była bardzo potrzebna w początkowym, trudnym dla Spółdzielni okresie jej działalności. Później kojarzyła się już tylko z sukcesem, jaki udało się odnieść tej Spółdzielni w następnych latach działalności.

Pandemia koronawirusa przeszkodziła w przygotowaniu okolicznościowej prezentacji historii i dokonań Spółdzielni w ramach Pogórzańskiego Jarmarku Rękodzielników, jaki corocznie odbywał się w Ciężkowicach w lipcu. W czasie, gdy należało czynić intensywne przygotowania do zamierzonej prezentacji obowiązywały najostrzejsze obostrzenia sanitarne, a ostatecznie impreza w jej dotychczasowym kształcie została w tym roku odwołana.

W tych okolicznościach zachęcamy do zapoznania się z historią Koszykarskiej Spółdzielni Pracy „Grunwald” w Ciężkowicach na stronach internetowej Encyklopedii Ciężkowic pod zakładką INNE – 

http://www.encyklopedia.ciezkowice.pl/pl/haslo,246,00134,inne

Pragniemy bowiem, żeby  fakt powstania Koszykarskiej Spółdzielni Pracy „Grunwald” Ciężkowicach w jesieni roku 1950, a następnie okres blisko 50-letniej działalności nie został zapomniany. Przywołujemy dziś pamięć o ludziach, którzy zakładali tę Spółdzielnię i którzy byli z nią związani w okresie jej działalności, a także o jednym z ginących zawodów, który ma wciąż szansę, żeby się odrodzić, także w Ciężkowicach. 
 

Zachęcamy do lektury.


 

Ciężkowice, 24.06.2020 / SZ

« schowaj
Zakończenie roku szkolnego SP nr 1 w Jastrzębi
Zakończenie roku szkolnego SP nr 1 w Jastrzębi
Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi
więcej »

Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi przebiegało zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Na wyznaczone godziny, do kilku wejść do szkoły zgłaszali się uczniowie po odebranie świadectw, nagród, dyplomów i wyróżnień. Tam mogli spotkać się ze swoimi wychowawcami, których do tej pory widzieli tylko na lekcjach online. Wszyscy zaopatrzeni w maseczki i jednorazowe rękawiczki czekali na swoją kolej. 
Widok, aczkolwiek smutny, to jednak pełen optymizmu. Po pierwsze, cieszy postawa uczniów i ich rodziców, którzy podeszli z wyrozumiałością co do sposobu organizacji tego wyjątkowego dnia, jakim jest koniec roku szkolnego. A po drugie, co warto zaznaczyć, wszystkim dopisywał dobry humor, radość z zakończenia trudnego etapu w nauce i często wyrażana nadzieja, że może od września wszyscy spotkamy się już na lekcjach w salach lekcyjnych.

Z racji, iż nie można było zorganizować wspólnej, uroczystej akademii, szkoła postanowiła przygotować podsumowanie ostatnich dziesięciu miesięcy pracy i zaprezentowała je na swojej stronie internetowej.  Można tam wysłuchać lub przeczytać przemówienie dyrektora placówki pani Danuty Gargaś, które zwyczajowo jest wygłaszane na zakończenie roku.

Serdecznie zachęcamy do wysłuchania.
 

PRZEMÓWIENIE PANI DYREKTOR DANUTY GARGAŚ

DZIEN EDUKACJI NARODOWEJ I ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS I
DZIEN EDUKACJI NARODOWEJ I ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLAS I
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
DZIEŃ MISIA
DZIEŃ MISIA
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
  


Mijający rok szkolny był wyjątkowo trudny. Miał na to wpływ długi okres zdalnego nauczania. Jednak, pomimo problemów, wielu uczniów uzyskało bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Szkoła nagrodziła także i tych, wyróżniających się w konkursach plastycznych, językowych, czytelniczych, literackich i sportowych i wielu innych organizowanych jeszcze na terenie placówki, jak i formie online. (Informacje o tych konkursach można także znaleźć na stronach portalu Pogorze24.)
Znaczącym wyróżnieniem jest otrzymanie Nagrody Burmistrza Gminy Ciężkowice Pana Zbigniew Jurkiewicza przez dziewczęcą drużynę piłkarską, która zdobyła V miejsce w Finale Małopolskich Igrzysk Dzieci w Halowej Piłce Nożnej w Nowym Sączu.

  

 W swoisty sposób pożegnali się ze szkołą ósmoklasiści, którzy nagrali swoje podziękowania i pożegnalne przemówienie skierowane do kolegów. Zachęcamy do obejrzenia.


PRZEMÓWIENIE KACPRA GUCWY

PRZEMÓWIENIE MATEUSZA MARTYNY

Już tradycją stało się przyznawanie tytułu „Przyjaciela Szkoły”. Po rozpatrzeniu propozycji kandydatów do tego zaszczytnego tytułu Kapituła zdecydowała, że w roku szkolnym 2019/ 2020 tytuł ten otrzymają następujące osoby:
- Pan Szczepan Słowik – za pomoc przy przygotowaniu i organizowaniu różnego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych, za uatrakcyjnienie naszych akademii i uroczystości szkolnych.
- Pani Aneta Arabasz-Gucwa – za pomoc rzeczową (pomoce do oddziału przedszkolnego).
- Pani Katarzyna Steczyńska – za zaangażowanie się w życie szkoły, za przygotowywanie na własny koszt strojów i rekwizytów na konkursy szkolne oraz za wszelką aktywność na rzecz szkoły.
- Pani Anna Kita – za ogromne wsparcie i dobre słowa kierowane pod adresem całej szkolnej społeczności, za wiele lat pięknej i owocnej współpracy.
- Pani Barbara Ignaczak- za pomoc przy przeprowadzaniu licznych konkursów oraz za czynny udział w życiu szkoły.
- Pani Dorota Śliwa - za pomoc w przygotowaniu i organizowaniu różnego rodzaju uroczystości szkolnych.
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi serdecznie zaprasza do obejrzenia prezentacji przygotowanej na zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

https://sway.office.com/My18csNdPneL803J?ref=Link
 

Życzymy wszystkim udanych wakacji.
 

« schowaj
Przedłużamy rekrutację do projektu FIO! Zostało jeszcze kilkanaście wolnych miejsc!
Przedłużamy rekrutację do projektu FIO! Zostało jeszcze kilkanaście wolnych miejsc!
więcej »

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do wtorku 30 czerwca 2020 roku, w budynku ratusza (piątek, poniedziałek, wtorek w godz. od 8.00 do 16.00) lub w budynku Muzeum Przyrodniczego (sobota w godz. od 10.00 do 16.00 i niedziela w godz. od 12.00 do 17.00). Formularze do pobrania pod artykułem, można je również uzupełnić na miejscu w budynku ratusza i Muzeum Przyrodniczego.

 

 
Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice serdecznie zapraszają dzieci i młodzież w wieku 6 – 15 lat mieszkające na terenie gminy Ciężkowice do udziału w projekcie pn. "Wielu ludzi, jedna historia" czyli młode pokolenie na tropie przodków.
W ramach projektu zaplanowano cztery wyjazdy studyjne do lokalnych rzemieślników i rękodzielników, w tym do:
- pasieki pszczelarskiej
- warsztatu garncarskiego
- gospodarstwa, gdzie wypieka się tradycyjny chleb
- pracowni koronczarskiej
Po zakończeniu cyklu wyjazdów studyjnych odbędą się stacjonarne warsztaty cechowe, w ramach których każdy uczestnik odbędzie 20 godz. szkolnych zajęć. Na warsztatach uczestnicy zgłębią swoją wiedzę i umiejętności dotyczące wybranego przez siebie rzemiosła. Zajęcia poprowadzą lokalni rzemieślnicy / rękodzielnicy, którzy mają wieloletnie doświadczenie w prezentowanym cechu rzemieślniczym.
Ponadto w ramach projektu zaplanowano dla uczestników przeprowadzenie gry terenowej podejmującej temat walk partyzanckich na Pogórzu, gra będzie oparta na metodzie questu tj. odkrywania dziedzictwa miejsca poprzez przemierzanie nieoznakowanych szlaków, jej celem jest rozwiązanie zagadek logicznych, historycznych i terenowych, po to by dotrzeć do wyznaczonego miejsca.
W ramach projektu zorganizowana zostanie także dyskusja na wzór „uproszczonej” debaty oksfordzkiej o historii regionu Pogórza z udziałem doświadczonych historyków. Do debaty zostaną zaproszeni uczniowie szkół podstawowych z gm. Ciężkowice.
Na podsumowanie działań projektowych zostanie zorganizowany piknik historyczny „Dawnych Cechów Czar”, w którym udział wezmą członkowie Bractwa Kurkowego w Ciężkowicach i sąsiadujących Bractw będących kontynuatorami tradycji cechowych, a także dzieci uczestniczące w projekcie. Podczas pikniku zostanie przeprowadzony uroczysty pochód członków Bractw w kontuszach i strojach brackich. Na piknik zaprosimy też lokalnych rękodzielników, aby również pokazali swoje prace.
Projekt skierowany jest do 80 osób. Każda osoba zakwalifikowana do projektu uczestniczyć będzie we wszystkich wyjazdach studyjnych, w grze terenowej, w pikniku historycznym oraz w jednych, wybranych, warsztatach. Termin realizacji w/w zajęć: lipiec - listopad 2020 r.
Jeśli chcesz wziąć udział w zajęciach i wyjazdach, wypełnij wraz z rodzicami zgodę na uczestnictwo w projekcie (Zgoda na uczestnictwo w projekcie) i poczekaj na informację, czy zakwalifikowałeś się do projektu. 
 
ZAPRASZAMY!
 
Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 
 
« schowaj
Komunikat Dzielnicowego Komisariatu Policji w Ciężkowicach
Komunikat Dzielnicowego Komisariatu Policji w Ciężkowicach
Dzielnicowy Komisariatu Policji w Ciężkowicach, w ramach realizacji działania priorytowego dotyczącego zakłócania ładu i porządku, spożywanie alkoholu, rajdów samochodowych w rejonie sklepu Hitpol, Szkoły Podstawowej w Zborowicach przypomina:
więcej »

 

 

 

 

1. W rejonie sklepu Hitpol oraz na obiektach Szkoły Podstawowej:

-  obowiązuje zakaz spożywania alkoholu

- zabrania się zakłócania spoczynku nocnego, zaśmiecania i defastacji

- zabrania się korzystania przez kierujących z drogi publicznej w sposób łamiący przepisy ruchu drogowego

2. Korzystanie z obiektów szkoły powinno odbywać się za zgodą Dyrektora Szkoły lub w obecności wyznaczonego opiekuna

Bezpieczeństwo w rejonie sklepu Hitpol oraz Szkoły Podstawowej będzie priorytetem dzielnicowego oraz wszystkich policjantów KP Ciężkowice. Urządzanie rajdów samochodowych może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze co stwarza zagrożenie dla innych użytkowników drogi, a zwłaszcza osób pieszych w szczególności dzieci. Zakłócanie ładu i porządku oraz spożywanie alkoholu w miejscach publicznych stanowi wykroczenie z art. 51 Kodeksu Wykroczeń i art. 43 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości oraz są źródłem demoralizacji, zwłaszcza osób nieletnich. Kontrole w tym rejonie będą służyć bezpieczeństwu mieszkańców.

Dzielnicowy:

asp. szt. Jarosław Zięcina

« schowaj
Małopolska Niania 2.0
Małopolska Niania 2.0
Projekt Małopolska Niania 2.0 – wsparcie rodziców w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów dzieci w wieku do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku pracy, a także zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie warunków do zatrudnienia niani - w formie dofinansowania kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie, w oparciu o kryteria opracowane na podstawie przeprowadzonej analizy dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w poszczególnych gminach województwa małopolskiego.
więcej »

CEL PROJEKTU

Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

UCZESTNICY

O wsparcie w ramach Projektu może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym):

a) Rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem Dziecka do lat 3/opieką nad Dzieckiem do lat 3 lub Rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad Dzieckiem do lat 3, tj. Rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,

b) Rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad Dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

Uwaga!

Z dofinansowania nie może korzystać:

- osoba, która korzysta/ła z dofinansowania w ramach poprzednich naborów do Projektu „Małopolska Niania 2.0” (jako Rodzic/Drugi Rodzic/Opiekun dziecka);

- osoba, która była/jest Nianią dziecka, na które przyznano dofinansowanie na opiekę w ramach Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

KRYTERIA REKRUTACJI są szczegółowo opisane w Podrozdziale 2.1 i 2.3 Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2020)

Kryteria formalne (obowiązkowe):

spełnienie warunków kwalifikowalności grupy docelowej, o których mowa w Podrozdziale 2.1 Regulaminu; wypełnienie dokumentów w języku polskim; wypełnienie wniosku na właściwym formularzu; kompletność złożonej dokumentacji; dołączenie wymaganych załączników. Kryteria formalne są szczegółowo opisano w Podrozdziale 2.1 i 2.3 Regulaminu.

Kryteria dostępu (obowiązkowe):

1. Wnioskodawca jest mieszkańcem województwa małopolskiego, tj. przebywa na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu.

2. Wnioskodawca sprawuje opiekę nad Dzieckiem do lat 3.

3. Wnioskodawca nie może podjąć pracy/powrócić do pracy/utrzymać pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3.

Kryteria preferencyjne/premiujące (punktowane):

1. Wnioskodawca pozostaje bez pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3: + 20 pkt

2. Wnioskodawca przebywa na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym ze względu na konieczność sprawowania opieki nad Dzieckiem do lat 3: + 15 pkt

3. Wnioskodawca jest mieszkańcem gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3: 0 pkt lub + 5 pkt lub + 10 pkt lub + 15 pkt 

(zgodnie z Listą gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu)

4. Wnioskodawca jest Rodzicem Dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności: + 5 pkt

5. Wnioskodawca jest osobą z niepełnosprawnościami: + 5 pkt

6. Wnioskodawca jest osobą samotnie wychowującą Dziecko do lat 3: + 5 pkt

Poszczególne kryteria rekrutacji weryfikowane będą na podstawie oświadczeń, zaświadczeń, orzeczeń oraz innych dokumentów szczegółowo opisanych w Regulaminie.

Rodzic będący osobą pozostającą bez pracy zakwalifikowany do udziału w Projekcie otrzyma Promesę gwarantującą przyznanie Grantu m.in. pod warunkiem, że w okresie do 60 dni roboczych od dnia zakwalifikowania Rodzica do udziału w Projekcie udokumentuje posiadanie statusu osoby pracującej. Okres ten może zostać wydłużony o kolejne 60 dni roboczych - na wniosek Rodzica i w oparciu o indywidualną analizę jego sytuacji, tj. w przypadku, gdy procedura naboru na stanowisko pracy, o które się on ubiega jest w trakcie (nabór nie został rozstrzygnięty) lub został on wybrany przez pracodawcę, ale procedura zawarcia z nim umowy nie została zakończona, bądź też w przypadku, gdy udokumentuje on rozpoczęty proces zakładania własnej działalności pozarolniczej lub rolniczej.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 26 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00.

Wypełniony i podpisany własnoręcznie Wniosek wraz z załącznikami należy przekazać:

1) pocztą elektroniczną na adres Działu ds. Projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl) - skan wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Wniosku oraz załączników

lub

2) pocztą tradycyjną na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS)

lub

3) osobiście – w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w kraju rekomenduje się składanie wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej. Osobiste składanie wniosków może się odbywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim umówieniu telefonicznym lub e-mailowym z pracownikiem Projektu.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Szczegółowe informacje dotyczące Projektu oraz prowadzonego naboru Wniosków można uzyskać:

- pisząc na adres e-mail Działu ds. projektu „Małopolska Niania 2.0” (niania@rops.krakow.pl),

- dzwoniąc pod nr telefonu 698 897 002 lub 12 422 06 36 wew. 23.

Uwaga! Dyżur telefoniczny dot. ogłoszonego naboru prowadzony jest w godzinach 12:00-16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

- kontaktując się przez komunikator Skype: https://join.skype.com/invite/jwnpSVzD4UH7

- kontaktując się na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w dokumentacji naboru. Informacja o ewentualnych zmianach będzie każdorazowo zamieszczana na Stronie internetowej ROPS: www.rops.krakow.pl w zakładce: „Małopolska Niania 2.0” - Aktualności.

UWAGA! Informacje zawarte w Regulaminie są niezbędne do prawidłowego wypełnienia i złożenia Wniosku. Złożenie Wniosku oznacza deklarację udziału w Projekcie, akceptację warunków wynikających z Regulaminu i zobowiązanie się do ich stosowania, dlatego też przed wypełnieniem i złożeniem Wniosku konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego załącznikami.

Załączniki:

Regulamin

Plakat

Ulotka

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Wybory prezydenckie 2020
Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Gospodarka odpadami
Powszechny spis rolny 2020
Nieruchomości - ogłoszenia
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
STUDIUM

 

WFOS KRAKÓW
Spacerki po Tarnowie, Zalipiu, Skamieniałym Mieście

Centrum Usług Wspólnych
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.