Wybór języka
wersja polskadeutsch versionfrance version
BIP Gminy Ciężkowice
BIP Gminy Ciężkowice
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Inwestycje
Organizacje Pozarządowe
Rolnictwo

Strona główna

2014-08-27
2014-08-27
W Gminie Ciężkowice zakończyły się realizacje kolejnych inwestycji.
W wyniku przyznanej pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata od 2007 do 2013, działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała jak również w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata od 2007 do 2013 powstały nowe obiekty sportowo-rekreacyjne w Ostruszy, Siekierczynie, Pławnej oraz Falkowej.

2014-08-26
FUNDACJA ROZWOJU REGIONU RABKA (FRRR) z siedzibą Rabka Zdrój realizuje projekt pod nazwa "Klęski żywiołowe". Projekt skierowany jest do przedsiębiorców poszkodowanych na skutek klęsk żywiołowych lub działania siły wyższej tj. powodzi, pożaru, huraganu, trzęsienia ziemi, itp. Oferuje on przedsiębiorcom ułatwiony dostęp do preferencyjnego źródła finansowania tj. nieoprocentowanych pożyczek bez konieczności ponoszenia żadnych dodatkowych opłat. Przedsiębiorcy zainteresowani w/w. projektem mogą kontaktować się w Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, tel. kontaktowy - 889 875 721.
2014-08-06
W związku z zapytaniami dotyczącymi pomiarów gruntów i budynków wykonywanych na terenie miasta Ciężkowice, informuje się, że zgodnie z zarządzeniem Starosty Tarnowskiego nr 33.2014 z dnia 4 lipca 2014r., w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Ciężkowice-miasto, upoważnieni wykonawcy tych prac dokonują stosownych pomiarów po wcześniejszym przesłaniu pisemnego zawiadomienia, jeżeli pomiar dotyczy granic nieruchomości, o dacie i godzinie pomiaru do właścicieli nieruchomości, których dotyczą przedmiotowe pomiary.

2014-07-17
Urząd Gminy Ciężkowice informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pozytywnie zweryfikował wniosek Gminy Ciężkowice o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektu pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciężkowice w miejscowościach: Ciężkowice, Bogoniowice, Bruśnik, Falkowa, Jastrzębia, Kąśna Dolna, Kąśna Górna, Kipszna, Ostrusza, Pławna, Siekierczyna, Tursko, Zborowice", złożony w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
Z uwagi na powyższe osoby biorące udział w ww. projekcie proszone są o wpłatę 2000,00 zł, tj. II raty kwoty, stanowiącej partycypację mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków do dnia 31 sierpnia 2014 r. w kasie Urzędu Gminy w Ciężkowicach, lub na konto w KBS O/Ciężkowice nr: 73 85910007 0290 0000 2118 0032.
2014-06-24
True River - zespół grający rock alternatywny, rock progresywny. Został założony 31 stycznia 2014 r. przez Wiktora Werba i Pawła Podobińskiego w Ciężkowicach.
Obecnie zespół pracuje nad materiałem na swoją pierwszą płytę demo.
Skład zespołu:
Wiktor Werba - wokal, gitara, gitara basowa
Paweł Podobiński - perkusja
2014-06-23
Na wieży widokowej w Bruśniku można już podziwiać piękno okolicy dzięki zamontowanym panoramicznym lunetom widokowym.
W ramach realizowanej operacji pn. "Wykonanie panoram turystycznych oraz zakup lunet obserwacyjnych stanowiących przewodnik edukacyjno-obserwacyjny po obszarze LGD Dunajec Biała oraz Pogórza Karpackiego" ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013, działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" (małe projekty) zakupiono i zamontowano 2 lunety widokowe.
2014-05-21
Na terenie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, obejmującej gminy Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn, znajdują się 42 cmentarze wojenne z okresu I Wojny Światowej. Wiele z nich położonych jest w urokliwych miejscach. Mijając je niewielu z nas zdaje sobie sprawę z wartości historycznej i kulturowej tych obiektów cmentarnych.
Budową cmentarzy wojennych zajmował się Wydział Grobów Wojennych wchodzący w skład armii austro-węgierskiej. W wydziale znaleźli się wybitni architekci, artyści i rzemieślnicy, którzy zajmowali się projektowaniem i budową cmentarzy.
Archiwum:         
Herb Ciężkowic
Herb Ciężkowic
Wybory samorządowe
Wybory samorządowe
ENCYKLOPEDIA CIĘŻKOWIC
Wyszukiwarka

Małopolski Instytut Kultury
pogorze24
Grupa Azoty
telewizja
wyciag
Mapa

Pogoda Ciężkowice
© meteogroup.pl
angielski
O Bogu Granie
O Bogu Granie
Europejski Fundusz Społeczny
Kapitał Ludzki
Narodowe Siły Rezerwowe
PGNiN
mikroporady.pl
www.ciężkowice.pl, admin: ckultury@ciezkowice.pl
Peak Tractable
Marketing Studio