Cieżkowice

 

 

informacja
nabór kandydata ekodoradca
Informacja dot. transmisji, archiwizowania oraz publikowania nagrań sesji Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Informacja dot. transmisji, archiwizowania oraz publikowania nagrań sesji Rady Miejskiej w Ciężkowicach
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2020 r., poz. 713, ze zm.), w celu zapewnienia transparentności życia publicznego, z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach (sesji) prowadzona jest - w czasie rzeczywistym - transmisja oraz sporządzane są kopie nagrań, które następnie są archiwizowane oraz publikowane.
więcej »

Transmisje w czasie rzeczywistym trwania sesji – „na żywo” – prowadzone są przy użyciu Portalu YouTube i uruchamiane są bezpośrednio przed godziną rozpoczęcia obrad. Poprzez uczestnictwo w obradach Rady dochodzi do utrwalenia wizerunku, głosu, różnego rodzaju danych. Przechowywanie kopii nagrania sesji na Portalu YouTube (youtube.com) zagrożone jest naruszeniem przepisów RODO. Portal ten jest prowadzony przez Google LLC – spółkę prawa amerykańskiego, zarejestrowaną w stanie Kalifornia (USA). Warunkiem legalnego przekazania ww. Portalowi danych osobowych byłoby podpisanie z nim umowy powierzenia danych, a takich możliwości nie ma. Ponadto, przechowywanie nagrania z sesji na Portalu YouTube, który ma zasięg globalny, umożliwia transfer danych poza terytorium Unii Europejskiej – co wymagałoby spełnienia wymogów przewidzianych w RODO, m.in. uzyskania zgody od osób, których dane dotyczą.

W związku z powyższym kopie nagrań sesji Rady Miejskiej w Ciężkowicach są przenoszone i przechowywane na serwerach własnych Gminy Ciężkowice oraz udostępnione na  gminnych stronach internetowych:

• ciezkowice.pl (zakładka z prawej strony „Transmisje z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach”)’

•  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy - bip.malopolska.pl/ugciezkowice (zakładka „Aktualności”, a w niej „Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach”).

Ponadto, na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), w przypadku nagrań sesji Rady, Gmina jest zobowiązana (od 23 września 2020 r.) do zapewnienia ich dostępności cyfrowej poprzez dodanie napisów (transkrypcja).

Brak jest konieczności zapewnienia dostępności cyfrowej transmisjom nadawanym na żywo.

 

« schowaj
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021
więcej »

 

 

 

 

Szanowni Państwo,
 

1 kwietnia 2021 na terenie całego kraju  rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.  Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.).

W związku z sytuacją epidemiczną spis powszechny odbywać będzie się głównie przez internet. Polega na samodzielnym wypełnieniu na komputerze lub na urządzeniu mobilnym formularza spisowego, dostępnego na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem spis.gov.pl. Poza danymi osobowymi konieczne będzie przedstawienie wielu informacji w kwestiach mieszkaniowych, ekonomicznych i rodzinnych.

Uruchomiona została także specjalna infolinia spisowa od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00, pod numerem 22 279 99 99 będą mogli dokonać spisu Ci, którzy nie zrobią tego przez internet. W tym terminie połączenie z infolinią spisową będzie oferowało dwa kanały obsługi:  „Spisz się przez telefon” oraz „Pomoc i informacje
o NSP 2021 oraz weryfikacja rachmistrza”. Po godzinach pracy infolinii spisowej uruchomiony zostanie automatyczny system informacji statystycznej.

Przez cały czas trwania spisu możecie Państwo również skorzystać ze stanowisk komputerowych przygotowanych do samospisu dla mieszkańców w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach lub w najbliższym oddziale Urzędu Statystycznego, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Osoby, które nie będą mogły spisać się samodzielnie, zostaną spisane przez rachmistrzów spisowych jedną z dwóch metod uzupełniających w formie:
•    wywiadu telefonicznego,
•    wywiadu bezpośredniego, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

W przypadku zwiększonego zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego lub ZWKS decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrzowie terenowi będą realizować wywiady telefoniczne metodą CATI dla przydzielonych im do realizacji punktów adresowych, wykorzystując do ich przeprowadzenia urządzeń mobilnych,
w które zostaną wyposażeni na czas zbierania danych w spisie.

Zapewniamy Państwa, że narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną gwarantują pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie dane zebrane od respondentów są objęte tajemnicą statystyczną – będą należycie i starannie zabezpieczone.

Ustawowo za odmowę udziału w spisie grozi grzywna w wysokości nawet do 5 tys. zł.

Więcej informacji na temat NSP 2021 mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach pod nr tel. 146285825 lub 146285830, na stronie internetowej spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej.
 

Spiszmy się, bo LICZYMY SIĘ DLA POLSKI!


 

« schowaj
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Ciężkowicach
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Ciężkowicach
W dniu 13 kwietnia 2021 r. na wniosek Burmistrza Gminy Ciężkowice zwołana została w trybie nadzwyczajnym XXVI sesję Rady Miejskiej w Ciężkowicach.
więcej »

 

 
 
 
 
 
Na posiedzeniu podjęte zostały następujące uchwały:
 • w sprawie zmian budżetu Gminy Ciężkowice oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2021 r. nr XXIII/205/20 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2020 r.,
 • w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/206/20 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciężkowice na lata 2021-2034,
 • w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Ciężkowice pod nazwą Ciężkowicka Jednostka Usług Komunalnych i nadania jej Statutu,
 • w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu w Ciężkowicach,
 • w sprawie przyjęcia regulaminu Parku Letniskowego imienia Burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza.
 • w sprawie zasad korzystania oraz wysokości opłat z parkingu niestrzeżonego, posadowionego na terenie niebędącym drogą publiczną, przy Rezerwacie Skamieniałe Miasto",
 • w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Ciężkowice do roku 2030.
Link do nagrania z sesji [link]
 
« schowaj
Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl
Załatwiaj swoje sprawy przez e-Urząd Skarbowy, a wizytę w urzędzie umawiaj na podatki.gov.pl
Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić on-line, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy. Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę. Obie usługi dostępne są na podatki.gov.pl. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo.
więcej »

 

 


 

Trwa akcja rozliczania PIT za 2020 r., w czasie której miliony podatników składają swoje roczne zeznanie podatkowe. Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić bez wychodzenia z domu on-line, m.in. poprzez uruchomiony od lutego 2021 r. serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl.

e-Urząd Skarbowy
Jest budowany etapami do września 2022 r. Już teraz masz dostęp m.in. do zeznań podatkowych w usłudze Twój e-PIT, e-mikrofirmy, wykazu mandatów karnych. Masz możliwość płatności online na rzecz organów skarbowych, zobaczysz  historię płatności. Możesz również sprawdzić swoje dane osobowe, które posiada urząd skarbowy. W serwisie złożysz w formie elektronicznej niektóre pisma np. zawiadomienie ZAW-NR, pismo w sprawie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty, wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet innych zobowiązań. Swoje sprawy załatwiaj z każdego miejsca 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Wizyta w urzędzie skarbowym
W sytuacjach, gdy nie możesz załatwić swojej sprawy elektronicznie lub przez telefon i chcesz osobiście  udać  się do urzędu skarbowego, umów się i zarezerwuj termin i godzinę swojej wizyty.  Najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie podatki.gov.pl. Szybko i komfortowo załatwisz sprawę, bez konieczności stania w kolejkach i z zachowaniem środków ostrożności.

Wizyty nie musisz umawiać jeśli jedynie chcesz zostawić dokumenty w urnie (bez potwierdzenia odbioru).
Wejdź na podatki.gov.pl i dowiedz się więcej.
 

Dbajmy o swoje bezpieczeństwo!

 

« schowaj
I Międzynarodowy Festiwal Wikliny w Ciężkowicach bardzo realny !!!
I Międzynarodowy Festiwal Wikliny w Ciężkowicach bardzo realny !!!
więcej »

 

 

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice otrzymało dotację Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna na realizację projektu: „Powrót do tradycji - międzynarodowe spotkania plecionkarskie w Ciężkowicach”. Dofinansowanie wynosi  37 000,00 zł.

 

 

Projekt za główny cel stawia sobie ożywienie tradycji  plecionkarskich regionu, przede wszystkim w aspekcie pamięci i poczucia jej wartości wśród mieszkańców, jak i w wymiarze praktycznym - w dążeniu do odrodzenia szeregów osób zajmujących się tym rzemiosłem, z którego jeszcze 30 lat temu nasza miejscowość była szeroko znana, a które obecnie prawie zupełnie zanikły. 

Swoistym odkryciem w historii Ciężkowic  jest bardzo bogata tradycja wykonywania przedmiotów z wikliny wśród mieszkańców Ciężkowic i kilkunastu okolicznych wsi (publikacja; Szczerba Z. i Szura W. "Historia koszykarskiej spółdzielni Grunwald w Ciężkowicach", Ciężkowice 2020), która najbardziej rozwinęła się w okresie międzywojennym. W tym czasie funkcjonowało w Ciężkowicach jedyne w Galicji prywatne przedsiębiorstwo specjalizujące się w plecionkarstwie artystyczno-użytkowym (głównie meble), a w ramach jego działalności istniała też szkółka plecionkarstwa artystycznego. Istotnym wątkiem było wsparcie finansowe dla rozwoju tego rzemiosła przez Ignacego Jana Paderewskiego. Po wojnie przedsiębiorstwo przekształcono w zakład, a potem w spółdzielnie, która dawała zatrudnienie ogromnej liczbie mieszkańców. Niestety w latach 90 ją rozwiązano, a umiejętności wykonywania tego rękodzieła praktycznie zanikły. 

 
« schowaj
Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory
Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory
31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.
więcej »

 


Premie dla młodych rolników
To już kolejny – 7. nabór wniosków o bezzwrotne „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to ma zachęcić młode pokolenie do rozwijania rolniczego biznesu. Wysokość finansowej pomocy to 150 tys. zł.
 

Mogą ją otrzymać osoby, które m.in.: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara; rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro; przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.
 

Środki będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika:

 • I rata: 120 tys. zł wypłacana po spełnieniu warunków do przyznania pomocy;
 • II rata: 30 tys. zł wypłacana po realizacji biznesplanu.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei. O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie (dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów).

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno, niezależnie od tego czy prowadzą gospodarstwo wspólnie, czy każde osobno.

O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020.

Rolnik, starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa, może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach na wniosek rolnika:
•    48 tys. zł – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
•    12 tys. zł – po prawidłowej realizacji biznesplanu. 

Wspólny mianownik obu naborów

Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. W przypadku młodych rolników minimum 70 proc. dofinansowania należy zainwestować w środki trwałe, natomiast w przypadku właścicieli małych gospodarstw – minimum 80 proc. Katalog takich inwestycji jest bardzo szeroki. Przyznane przez ARiMR pieniądze można przeznaczyć np. na przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn. Wsparcie można wykorzystać na zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Spośród poddziałań finansowanych z PROW 2014-2020 "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem beneficjentów. W przypadku pierwszego z wymienionych, do tej pory niemal 25 tys. młodym adeptom rolnictwa przyznano prawie 3 mld zł wsparcia. Jeśli zaś chodzi o drugie – ponad 45 tys. właścicieli małych gospodarstw otrzymało ok. 2,7 mld zł.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84
 

 

« schowaj
Zmiana terminu wyborów
Zmiana terminu wyborów
więcej »

 

 

 

 

W dniu 30 marca 2021 Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy w województwie małopolskim.
 

Wybory zarządzone na dzień 11 kwietnia 2021 zostały przesunięte na dzień 9 maja 2021r.
 

Zgodnie z nowym kalendarzem wyborczym do 30 kwietnia można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
Do dnia 4 maja wyborcy mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy, oraz zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
Został również przedłużony czas na prowadzenia kampanii wyborczej przez zgłoszonych kandydatów. Do dnia 7 maja do godz. 24 kandydaci mają możliwość zaprezentowania swojej kandydatury i przedstawienia programu wyborczego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Burmistrza Gminy Ciężkowice w województwie małopolskim

 

« schowaj
Informacja dla hodowców drobiu
Informacja dla hodowców drobiu
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje o stwierdzeniu w dniu 20 marca 2021r. dwóch ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na terenie województwa małopolskiego.
więcej »

 

 

 • Ognisko HPAI nr 1 w 2021 r. zostało stwierdzone w gospodarstwie zlokalizowanym w miejscowości Bielanka, gmina Gorlice, powiat gorlicki. Jest to ognisko pierwotne.
 • Ognisko HPAI nr 2 w 2021 r. zostało stwierdzone w gospodarstwie zlokalizowane jest w miejscowości Bielanka, gmina Gorlice, powiat gorlicki.


W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722)
 

Na terytorium Polski:
zakazuje się:

 • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
 • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
 • przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
 • karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
 • oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
 • powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne,  od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
 • dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z  prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
 • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w  których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

 

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tarnowie z s kwietnia 2021r. [pobierz]

 

 Informacja dla hodowców drobiu


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje, o zagrożeniu jakim spowodowane jest wystąpienie zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u ptaków dzikich na terenie Polski.

Wobec powyższego hodowcy drobiu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa   i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzania środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do własnego gospodarstwa, w szczególności:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich (karmienie drobiu powinno odbywać się wewnątrz budynku),
 • stosować odzież i obuwie ochronne tylko i wyłącznie do celów gospodarczych jak tylko jest możliwe często dokonywać prania i dezynfekcji odzieży,
 • każdorazowo po każdym kontakcie  z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem.

Istnieje również obowiązek zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Tarnowie (tel. 14 628 60 90, e-mail: sekretariat@piw-tarnow.pl) miejsc w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki. Dotyczy to również gospodarstw hodujących drób/ptaki na potrzeby własne.  

Druk zgłoszenia [pobierz]

 

APEL
MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII
DO HODOWCÓW DROBIU


 

« schowaj
Muzeum przyrodnicze
Encyklopedia

 

                                                                                

                                                                                

                                                       

 

                                                                                

 

Urzad skarbowy

Kontakt
Facebook
Wybory 2021
NSP2021
Zarządzanie kryzysowe
Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach
Koronawirus
Gospodarka odpadami
Nieruchomości - ogłoszenia
Obywatel_gov_pl
WFOS KRAKÓW

 

Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.