Cieżkowice

 

 

Rusza III edycja bezpłatnego badania kamerą termowizyjną
Rusza III edycja bezpłatnego badania kamerą termowizyjną
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców poprzednimi akcjami badania budynków kamerą termowizyjną rusza trzecia edycja. Badania są przeprowadzona w ramach realizowanego przez Gminę Cieżkowice, projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.
więcej »

Każdy budynek emituje ciepło, które bezpowrotnie ucieka do atmosfery. W naszym interesie jest, aby takie zjawisko minimalizować, ponieważ wtedy zużyjemy mniej energii na ogrzewanie i  jednocześnie obniżymy nasze rachunki. Nawet przy użyciu do budowy jak najlepszych materiałów, może okazać się, że przez błędy wykonawcze, izolacja nie jest do końca skuteczna. Przyczyną takiego stanu są mostki termiczne występujące w określonych miejscach konstrukcji. Warto więc przeprowadzić badanie kamerą termowizyjną, które pokaże miejsca, gdzie ciepło „ucieka” z domu.

Badania będą prowadzone, w terminie od 27 do 31 stycznia 2020 r. Mieszkańców zainteresowanych wykonaniem pomiarów prosimy o kontakt z ekodoradcą pod nr tel. 14 62 85 840. 

Kontakt: Przemysław Kapałka, Urząd Gminy Ciężkowice, pokój nr. 33, tel: 14 62 85 840, e-mail: pkapalka@ciezkowice.pl

« schowaj
GUS: Plan badań ankietowych
GUS: Plan badań ankietowych
W 2020 r. Urząd Statystyczny w Krakowie będzie prowadził na terenie całego województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.
więcej »

Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są przez pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie (ankieterów i teleankieterów statystycznych) metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych. Każdy z ankieterów posiada legitymację służbową podpisaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz upoważnienie do przeprowadzenia badań ankietowych na terenie województwa małopolskiego. 

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym (Dz. U. poz. 1728), na terenie całej Polski w okresie od 1 września do 30 listopada bieżącego roku zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny. Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Jednocześnie informuję, że będzie istniała możliwość wzięcia udziału w spisie przy wykorzystaniu interaktywnego formularza, który będzie dostępny na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. 

Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych. Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są poufne i podlegają szczególnej ochronie – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami. 

Podstawowych informacji o prowadzonych aktualnie badaniach ankietowych i ankieterach statystycznych realizujących te badania, mogą Państwo uzyskać kontaktując się z kierownikiem Wydziału Badań Ankietowych Urzędu, panią Joanną Klimont – tel. 12 656 30 32 lub 695 256 281, e-mail: J.Klimont@stat.gov.pl.

Dziękując Państwu za dotychczasowe wsparcie statystyki publicznej i przychylność dla realizowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie badań, zwracam się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy/Miasta informacji dotyczących statystycznych badań rolniczych oraz badań ankietowych. W załączeniu przekazuję także wykaz badań realizowanych w 2020 r. oraz obowiązujące wzory legitymacji ankietera.

Załączniki:
 
« schowaj
Kobyłki rozdane
Kobyłki rozdane
więcej »

19 stycznia br. w Domu Kultury w Jastrzębi miał miejsce Trzeci Regionalny Przegląd Grup Kolędniczych „O Diamentową Kobyłkę”. Organizatorami przeglądu byli: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, Dom Kultury w Jastrzębi oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Jastrzębi. Udział w przeglądzie wzięły dwie grupy dziecięce oraz pięć grup dorosłych. Grupy te reprezentowały powiaty: gorlicki, jasielski, nowosądecki i tarnowski.
Nagrodę główną i statuetkę Diamentową Kobyłkę w kategorii grup dziecięcych przyznano kolędnikom „Z Szopką” (Zespół Mali Lipniczanie z Lipnicy Wielkiej ). Pierwsze miejsce zdobyli „Kolędnicy z Gwiazdą” – członkowie Zespołu Regionalnego „Mali Jastrzębianie” z Jastrzębi. Obydwie grupy zostały zakwalifikowane do udziału w Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup „Pastuszkowe Kolędowanie” w Podegrodziu.
W kategorii grup dorosłych Złotą Statuetkę i pierwsze miejsce przyznano grupie kolędniczej „Z Gwiazdą” z Lipnicy Wielkiej. Grupa ta została zakwalifikowana do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie Grup Kolędniczych 48. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej.
Dwie równorzędne drugie nagrody i statuetki Srebrnej Kobyłki przyznano grupie „Z Gwiazdą” z Zalasowej oraz „Droby” z Jasła.
Dwa równorzędne trzecie miejsca i statuetki Brązowej Kobyłki zdobyły: Grupa kolędnicza „Z Kobyłką” z Kobylanki i „Kolędnicy z Gwiazdą” z Bruśnika. Wszystkie występujące w konkursie grupy kolędnicze otrzymały nagrody finansowe oraz dyplomy.
Fundatorami nagród finansowych są: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. Fundatorami nagród rzeczowych są: Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice (statuetki – Główne Nagrody Diamentowe Kobyłki) oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (słodycze i okolicznościowe dyplomy).
W ramach pozakonkursowych występów towarzyszących wystąpili: Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Bogoniowicach z filią w Kipsznej, Krzysztof Haraf i Romuald Haraf, Amelka Brończyk, Karolina Kutypa, Dominika Myśliwiec, Natalia Kucharska i Laura Karpińska oraz Grupa Śpiewacza KGW w Bruśniku. Patronat honorowy nad imprezą objął Zbigniew Jurkiewicz – Burmistrz Gminy Ciężkowice. (B.K)

 

« schowaj
Ferie zimowe 2020
Ferie zimowe 2020
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice zaprasza do udziału w zajęciach i warsztatach podczas Ferii Zimowych.
więcej »

« schowaj
Z kolędą u Pogórzan
Z kolędą u Pogórzan
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, Dom Kultury w Jastrzębi,Szkoła Podstawowa nr 1 w Jastrzębi serdecznie zapraszają na
więcej »

3.Regionalny Przegląd Grup Kolędniczych
O DIAMENTOWĄ KOBYŁKĘ

19 stycznia 2020, godz.14:00
Sala widowiskowa Domu Kultury w Jastrzębi

« schowaj
Ciężkowice tradycyjnie grały dla WOŚP
Ciężkowice tradycyjnie grały dla WOŚP
więcej »

W niedzielę, 12 stycznia zagrał 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ciężkowicki sztab aktywnie włączył się do akcji. W tegorocznym finale WOŚP uczestniczyło 56 wolontariuszy w całej Gminie Ciężkowice. W całym kraju w akcji udział wzięło prawie 1,7 tys. sztabów, w ramach których kwestowało ok. 120 tysięcy wolontariuszy. Hasło tegorocznej edycji WOŚP 2020 brzmi: "WIATR W ŻAGLE" - 28. finał WOŚP dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Pieniądze zbierane były przede wszystkim na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Fundacja w tym roku skupiła się przede wszystkim na takich dziedzinach medycyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia.  

Młodzież biorąca udział w akcji, mimo mroźnego poranka, od samego rana kwestowała w Ciężkowicach, Jastrzębi, Zborowicach, Pławnej, Bruśniku, Ostruszy, na Falkowej i Siekierczynie, obdarzając darczyńców charakterystycznym czerwonym serduszkiem i uśmiechem. Wśród kwestujących, jak co roku, był również Zbigniew Jurkiewicz Burmistrz Gminy Ciężkowice. W tym roku, już po raz drugi, darczyńcą można było zostać także online, jeden z wolontariuszy uruchomił bowiem zbiórkę internetową i w swojej e-skarbonce zgromadził ponad 100 złotych. Dzięki zaangażowaniu wszystkich wolontariuszy i ofiarności mieszkańców gminy udało się w sumie zebrać kwotę 21.991,06 zł, a tym samym pobić zeszłoroczny rekord.
Szef Sztabu WOŚP w Ciężkowicach dziękuje wszystkim wolontariuszom, darczyńcom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację ciężkowickiego finału WOŚP, za okazaną pomoc i zaangażowanie w zbiórkę.
 
  
« schowaj
PFRON: System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej MAŁOPOLSCE!
PFRON: System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej MAŁOPOLSCE!
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON. Od 1 stycznia 2020 roku wniosek dotyczący dofinasowanie turnusu rehabilitacyjnego a także przedmiotów ortopedycznych aplikujący o dofinansowanie ze środków PFRON może złożyć przez Internet - bez wychodzenia z domu, 365 dni w roku.
więcej »

System SOW jest obecnie wdrażany na bardzo szeroką skalę w jednostkach samorządu powiatowego nie tylko na terenie województwa małopolskiego, a także w całej Polsce. W Małopolsce do Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już wszystkie 22 powiaty.

System Obsługi Wsparcia

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby z Niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia Osobom z Niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinasowań i co też ważne badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON. 

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie: 

- uzyskanie informacji, 

- wypełnienie wniosku, 

- podpisanie i złożenie wniosku, 

- dokonanie uzupełnień, 

- zapoznanie się ze wzorem umowy,  

- rozliczenie dofinasowania.

 

System na bieżąco jest rozwijany i dostosowywany zarówno do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami jak i realizatorów wsparcia. Nowy formularz wniosku uwzględnia m. in. dodatek dla wnioskodawcy składającego wniosek w systemie SOW, w związku powyższym wnioskodawca może otrzymać dodatek zwiększony nawet do kwoty 800 zł. na pokrycie kosztów kształcenia. 

Profil Zaufany 

Przyznana pomoc pozwoli także na pokrycie kosztów podpisu elektronicznego oraz ewentualnego dojazdu w celu załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub Profilem Zaufanym. Warto zaznaczyć, że posiadanie Profilu Zaufanego jest pomocne 

w procesie pobierania nauki, zapewnia nie tylko bezpieczny ale i darmowy dostęp do usług publicznych bez wychodzenia z domu. W przypadku Osoby z Niepełnosprawnościami jest niezbędnym wsparciem i ułatwieniem życia codziennego. Profil Zaufany umożliwia korzystanie z oferowanych przez Fundusz ułatwień związanych z uzyskaniem dofinasowania ze środków PFRON oraz innych usług on-line na wielu portalach urzędowych. 

Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków bez wychodzenia z domu a także do kontaktu z bezpłatną infolinią pod numerem 800 889 777. Informacje można uzyskać również w Oddziale Małopolskim PFRON, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, tel. 12 31 21 411, 12 31 2 1 416 oraz na stronie: https://portal-sow.pfron.org.pl

 

 

« schowaj
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o ptasiej grypie
Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o ptasiej grypie
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowie informuje o wystąpieniu w dniu 31 grudnia 2019 roku ogniska wysoce zjadliwej grupy ptaków H5N8 w gminie Uścimów - w powiecie lubartowskim( województwie lubelskim). Szczegółowe komunikat oraz zalecenia w zawarte są w linku poniżej.
więcej »
« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Transmisja online z obrad Rady Miejskiej w Ciężkowicach
WFOS KRAKÓW
Zrównoważony rozwój..
Nieruchomości - ogłoszenia

 

Śmieci
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
STUDIUM
Sportowy turniej
Spacerki po Tarnowie, Zalipiu, Skamieniałym Mieście

Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.