język Polski
Cieżkowice

 

 

Poszukiwani właściciele dla psów
Poszukiwani właściciele dla psów
więcej »

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie 1

W miesiącu październik 2016r. w miejscowości Falkowa znaleziono psa. Ma znaczącą czerwoną obrożę w kratkę z dzwoneczkiem. Pies jest bardzo energiczny i pozytywnie nastawiony do ludzi. 

 

Ogłoszenie 2

Pies szuka nowego domu i właściciela, który go przygarnie i zaopiekuje się nim. Jest bardzo spokojny, przyjazny dla człowieka i bardzo ufny. Został otoczony opieką weterynaryjną, i czeka na swojego Pana lub Panią.

 

Szczegółowych informacji w sprawie powyższych ogłoszeń udzielamy w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach w godzinach od 7.00 do 15.00, pod numerem telefonu (14) 62 85 830.

« schowaj
Informacja dotycząca obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości
Informacja dotycząca obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości
Burmistrz Gminy Ciężkowice przypomina, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku (w niektórych przypadkach również na ogrodzeniu) tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. W związku z powyższym, Burmistrz Gminy Ciężkowice, apeluje do mieszkańców o prawidłowe oznakowanie budynków numerami porządkowymi, zgodnie z dyspozycją art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
więcej »

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1629).

Art.  47b.
[Obowiązki w zakresie umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości]
1.Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
2.Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.
3.(…)
4.W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
 
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.).
 
Art. 64. 
[Niewykonanie obowiązku oznakowania obiektu]
§  1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§  2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
 
« schowaj
Projekt „Kierunek Kariera” wspiera Małopolan na rynku pracy
Projekt „Kierunek Kariera” wspiera Małopolan na rynku pracy
Bilans Kariery – Twoja przewaga na rynku pracy W życiu zawodowym każdy przynajmniej raz zadaje sobie pytania: co będę robił za kilka lat?, czy na pewno w pracy realizuję to co mnie interesuje?, czy to jest praca dla mnie?, w jakim kierunku rozwijać swoje kompetencje zawodowe?, jak udowodnić pracodawcy swoją wartość?.
więcej »

Na te i wiele innych pytań pomoże odpowiedzieć doradca zawodowy w ramach usługi Bilans Kariery. Czym jest Bilans Kariery? To pewnego rodzaju podsumowanie dotychczas nabytych umiejętności, po to, aby móc je w efektywny sposób wykorzystać w dalszym rozwoju. W trakcie usługi doradca zawodowy wraz z klientem przeanalizują dotychczasową historię edukacyjno-zawodową, przebyte szkolenia, pasje i zainteresowania.  Bilans Kariery pomaga skonfrontować nasze wyobrażenie o sobie z rzeczywistością, pokazuje faktyczną wartość naszej wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Osoby korzystające z Bilansu są pozytywnie zaskoczone, jak duży drzemie w nich potencjał, jak szeroki mają wachlarz możliwości, dokonują wewnętrznej analizy swoich wartości i aspiracji. Identyfikują swoje kompetencje, potrafią je nazwać i mówić o sobie. Rozmowa z doradcą daje szansę spojrzenia na siebie i swoje możliwości zawodowe okiem eksperta. To z kolei stanowi inspirację do określenia własnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz motywację do konsekwentnego realizowania postawionych sobie celów zawodowych. Dzięki temu Twoja kariera zawodowa będzie się rozwijać.

Kariera? To nie dla mnie…
Kariera często utożsamiana jest z awansem, pięciem się w górę po szczeblach organizacji lub popularnością w sporcie czy show-biznesie. Stąd błędne przekonanie, że kariera zarezerwowana jest wyłącznie dla osób dążących do osiągnięcia najwyższych stanowisk.  Jednak kariera jest dla każdego – niezależnie od wykształcenia, zajmowanego stanowiska czy aspiracji zawodowych. Kariera to przede wszystkim realizacja własnych celów zawodowych, niezależnie od tego czy dotyczą one osiągnięcia wyższego stanowiska w organizacji, czy na przykład doskonalenia swoich umiejętności zawodowych, wykonywania ciekawej pracy, zdobywania nowych doświadczeń lub uznania w branży. Ważne jest, aby postawione sobie cele zawodowe były zgodne z predyspozycjami, umiejętnościami i zainteresowaniami oraz możliwe do osiągnięcia. Bilans Kariery jest usługą, dzięki której, przy pomocy doradcy zawodowego, wyznaczysz sobie cele zawodowe oraz określisz działania niezbędne do ich realizacji. Dzięki temu będziesz się rozwijać zawodowo oraz zyskasz szansę wykonywania pracy, którą lubisz i która będzie dawać satysfakcję. A o to przecież chodzi w robieniu kariery.
Bilans Kariery – więcej niż CV
Uczestnicząc w Bilansie Kariery, wyposażony zostaniesz w umiejętności i narzędzia, które staną się Twoją przewagą na rynku pracy. Po zakończonej usłudze doradczej otrzymasz informację zwrotną oraz Indywidualny Plan Rozwoju. Te dwa dokumenty, wypracowane wspólnie z doradcą, są podsumowaniem zrealizowanej usługi, zawierają zdefiniowane cele zawodowe oraz sposób ich realizacji. W trakcie spotkań z doradcą w ramach Bilansu Kariery nauczysz się również tworzyć portfolio, będące prezentacją Twojego dorobku zawodowego, umiejętności i wiedzy, również tych, które nie zawsze wynikają wprost z historii edukacyjno-zawodowej. W portfolio możesz, w szerszy sposób niż w tradycyjnym CV, przedstawić to, czego się nauczyłeś w szkole, na kursach, w pracy czy też w życiu codziennym. Stale nabywamy nowe kompetencje, które chcielibyśmy wykorzystać w życiu zawodowym. Część z nich potwierdzone jest świadectwami, certyfikatami itp. Na inne nie ma formalnego potwierdzenia, co nie oznacza, że są one mniej ważne czy też wartościowe. Doradca zawodowy nauczy Cię, jakie są, inne niż certyfikaty i świadectwa, wiarygodne dowody na posiadane umiejętności (np. referencje, zdjęcia, nagrania, próbki prac). Dowody takie również możesz umieszczać w swoim portfolio, aby w przyszłości móc wykazać się posiadaniem określonych kompetencji. Systematycznie uzupełniane portfolio to niezwykle cenny dokument, który z pewnością da przewagę w czasie starania się o podwyżkę, awans, zmianę pracy. Warto więc nauczyć się, jak stworzyć profesjonalne, wiarygodne portfolio. W czasie Bilansu Kariery pod okiem doradcy zawodowego rozpoczniesz tworzenie portfolio oraz otrzymasz teczkę wraz z zestawem formularzy, które ułatwią Ci to zadanie. 
Bilans Kariery w projekcie „Kierunek Kariera”
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął w styczniu 2016 r. realizację projektu „Kierunek Kariera”, w ramach którego można bezpłatnie skorzystać z usługi Bilansu Kariery.
Z projektu mogą skorzystać osoby, które mieszkają, uczą się lub pracują na terenie województwa małopolskiego oraz spełniają poniższe warunki:
• są osobami zatrudnionymi (niezależnie od formy zatrudnienia, również w oparciu o umowę zlecenie/o dzieło) lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników;
• mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub mają powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie. 
Zgłoszenie do projektu „Kierunek Kariera” jest proste. Na stronie www.pociagdokariery.pl znajdziesz formularz zgłoszeniowy, który należy wypełnić, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu lub Tarnowie. Jeżeli potrzebna Ci jest pomoc w uzupełnieniu formularza lub nie masz dostępu do komputera czy Internetu, zapraszamy do nas (dane kontaktowe znajdują się na końcu artykułu).
Jeżeli spełniasz wymogi formalne i zostaniesz zakwalifikowany do projektu należy umówić się z doradcą zawodowym, dane kontaktowe znajdziesz na końcu tego artykułu. 
Na pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (mamy również Zespoły Zamiejscowe w Nowym Sączu i Tarnowie) powinieneś zarezerwować około 1 do 1,5 godziny. Podczas tego spotkania doradca zawodowy poinformuje Cię o możliwościach, jakie daje Ci „Kierunek Kariera” oraz pomoże Ci określić Twoje cele w Bilansie Kariery. Na pierwsze spotkanie z doradcą koniecznie zabierz aktualny dowód tożsamości. Warto również  zabrać ze sobą CV oraz certyfikaty, zaświadczenia ze szkoleń, które posiadasz.
Dodatkowo, każdej osobie, która ukończy Bilans Kariery, oferujemy w ramach projektu wsparcie w realizacji jego Indywidualnego Planu Rozwoju w postaci bonów szkoleniowych. Bony szkoleniowe dają uczestnikowi możliwość wyboru wysokiej jakości szkolenia z bazy. Baza ta będzie sukcesywnie zapełniana ofertami instytucji szkoleniowych, które świadczą usługi dobrej jakości, w szczególności szkoleniami językowymi i komputerowymi. Za szkolenie zapłacisz bonami szkoleniowymi, które otrzymasz po zawarciu z nami umowy i wpłacie 13% wartości zamówionych bonów.
Bony dostępne będą na przełomie roku 2016 i 2017, jednak każdy, kto zrealizuje Bilans Kariery, wcześniej będzie uprawniony do ich otrzymania.
Informacje na temat oferty projektu „Kierunek Kariera” oraz  „Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kierunek Kariera” na lata 2016-2017” dostępne są na stronie www.pociagdokariery.pl.
Usługę Bilansu Kariery świadczą:
1. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie
e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl
tel.: 12 424 07 38
2. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu
e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl
tel.: 18 442 94 90
3. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl
tel.: 14 626 99 40
 
Autor: Anna Araminowicz, Justyna Telejko – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
 
 
« schowaj
Wieczór Duetów w ciężkowickim Ratuszu
Wieczór Duetów w ciężkowickim Ratuszu
więcej »

21 października na scenie sali teatralnej Ratusza w otoczeniu niezwykłych dzieł malarskich miał miejsce równie niezwykły koncert muzyczny. Uczniowie Ogniska Muzycznego działającego przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice wystąpili w towarzystwie swoich nauczycieli.
Skrzypce i pianino królowały na małej scenie gdzie Panowie Wojciech Witek i Tomasz Tabaszewski  prezentowali dokonania swoich podopiecznych występując razem ze swoimi uczniami.
Każdy z uczestników tego wieczoru otrzymał z rąk Dyrektora Wojciecha Sanka pamiątkowy dyplom.
Na koniec koncertu, który zgromadził na widowni rodziców, krewnych , koleżanki i kolegów młodych artystów przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcie.

 

« schowaj
Województwo Małopolskie zaprasza na warsztaty medialne
Województwo Małopolskie zaprasza na warsztaty medialne
więcej »

Małopolska Międzypokoleniowa Pracownia Medialna

Ćwiczenia dykcji i poprawnej wymowy, nauka przeprowadzania wywiadów i sond ulicznych, praca na reporterskim sprzęcie i oprogramowaniu. To i wiele innych ciekawych zadań czeka na uczestników bezpłatnych warsztatów w ramach Małopolskiej Międzypokoleniowej Pracowni Medialnej.

W czerwcu br. wzięliśmy udział w premierowym wydaniu Budżetu Obywatelskiego Małopolski. – mówi Bartosz Chmielnik, członek zarządu Stowarzyszenia RDN. – Nasz projekt znalazł się wśród tych, które mieszkańcy Subregionu Tarnowskiego wybrali do realizacji. Na pierwsze zajęcia zapraszamy jeszcze w październiku. – dodaje Chmielnik.
 
Zajęcia będą odbywały się w formule 16-godzinnych kursów. Każdy z nich będzie składał się z pięciu modułów:
  • Jak rozmawiać z drugim człowiekiem?
  •  Sztuka mówienia, czyli jak mówić, by chciano nas słuchać
  • Podstawy pracy dziennikarskiej
  • Sztuka komputerowej obróbki dźwięku oraz zasady pracy fotoreportera
  • Reklama i promocja w lokalnej rozgłośni radiowej

Zapraszamy każdego, kto chce spróbować swoich sił jako reporter oraz każdego, kto w przyszłości marzy o pracy w mediach. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.rdn.pl. Liczba miejsc ograniczona. 

Każdy biorący udział w projekcie dostanie zaświadczenie poświadczające uczestnictwo.

Projekt jest realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie RDN oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zajęcia będą odbywać się w tarnowskim oddziale MCDN przy ul. Nowy Świat 30.

Zadanie finansowany z Budżetu Województwa Małopolskiego w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego.


 

 
« schowaj
WYSTAWA MALARSKA W RATUSZU
WYSTAWA MALARSKA W RATUSZU
więcej »

Od 20 października, w budynku Ratusza w Ciężkowicach oglądać można kolejną wystawę malarską pt. „Świat Kobiety” & „Kolory regionu”. Tym razem na salach ciężkowickiego Ratusza prezentowane są prace z głównej wystawy programu „Derby Artystyczne’ 2016”

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice serdecznie zaprasza do zwiedzania wystawy wybitnych artystów malarzy i grafików, która otwarta jest do dnia 06 listopada 2016 r. 
 
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek  godz. 10.00 – 18.00
 
WSTĘP WOLNY.
 
 
 
« schowaj
Pogórzański Flesz 3/2016
Pogórzański Flesz 3/2016
Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka 'Pogórzańskiego Flesza'
więcej »

« schowaj
Prośba o pomoc w poszukiwaniach p. Magdaleny Pałki
Prośba o pomoc w poszukiwaniach p. Magdaleny Pałki
więcej »

 

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Rewitalizacja
Nieruchomości - ogłoszenia
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
WKU Tarnów
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.