język Polski
Cieżkowice

 

 

Zakaz palenia liści
Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy Ciężkowice ogłasza I nieograniczony ustny przetarg, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciężkowice, położonych w Ciężkowicach, Ostruszy oraz Pławnej.
więcej »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieruchomość w miejscowościach Ostrusza oraz Ciężkowice.
 
 
Przedmiot sprzedawanych nieruchomości:
1. Działka nr 255, o powierzchni 0,44 ha, położona w miejscowości Ostrusza
2. Działka nr 258/4, o powierzchni 1,78 ha, położona w miejscowości Ostrusza
3. Działka nr 941/10, o powierzchni 0,02 ha, położona w miejscowości Ciężkowice
 
Szczegółowe informację o sprzedawanych nieruchomościach znajdują się TUTAJ.

 

 

 ____________________________________________________________________

 

Nieruchomość w miejscowości Pławna.
 
 

Burmistrz Gminy Ciężkowice ogłasza I nieograniczony ustny przetarg, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ciężkowice, położonych w Pławnej, dla których Sąd rejonowy w Tarnowie, IX Zamiejscowy Wydział Cywilny w Tuchowie prowadzi księgi Wieczyste nr TR2T/00052128/5. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość: działka nr 74/5, o powierzchni 0,16 ha, położona w Pławnej, o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta i lekkim nachyleniu w stronę południowo-wschodnią. Dojazd do działki droga asfaltową. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciężkowice działka znajduje się w terenach mieszkalnictwa z usługami towarzyszącymi.

 

Cena wywoławcza nieruchomości netto wynosi 35.200,00 PLN (trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych). 

Wadium ustalono na kwotę 3.520,00 PLN (trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych) 

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do pokrycia kosztu wykonania operatu szacunkowego, oraz kwot opłat notarialno-sądowych i podatków związanych z transakcją.

I nieograniczony ustny przetarg, na zbycie wyżej wskazanych nieruchomości odbędzie się w dniu 28 grudnia 2015r., w budynku Urzędu Gminy w Ciężkowicach, przy ul. Tysiąclecia 19, 33-190 Ciężkowice, w pokoju nr 33, o godz. 13.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 23 grudnia 2015r., które powinno być wpłacone w kasie Urzędu Gminy Ciężkowice lub  na konto Urzędu Gminy Ciężkowice: 09 8591 0007 0290 0000 2118 0020. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Ciężkowice lub wpłaty w kasie Urzędu Gminy.

 Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później jak w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu.

Burmistrz Gminy Ciężkowice może odwołać lub unieważnić  przetarg bez podania przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłaszania o przetargu.

Burmistrzowi Gminy Ciężkowice przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty . W tym przypadku wadium podlega zwrotowi.

Burmistrzowi Gminy Ciężkowice przysługuje prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. W tym przypadku wadium podlega zwrotowi.

Przetarg może się odbyć, chociażby przystąpił do niego tylko jeden oferent.

Informacje przetargowe można uzyskać w Urzędzie Gminy Ciężkowice, w pokoju nr 19, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 oraz na stronie internetowej www.bip.malopolska.pl/ugciezkowice oraz www.ciezkowice.pl

 

 

 

« schowaj
Zaproszenie na konsultacje z zakresu pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich
Zaproszenie na konsultacje z zakresu pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Urząd Gminy Ciężkowice zapraszają mieszkańców Gminy Ciężkowice na konsultacje z zakresu pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich.
więcej »

 

 

 

Spotkanie odbędzie się dnia 25 listopada 2015 roku (środa) o godz. 10.00-14.00 w budynku Urzędu Gminy Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19 w sali konferencyjnej (parter). 

Zapraszamy osoby fizyczne, przedsiębiorców oraz instytucje zainteresowane:

- informacją o możliwościach ubiegania się o wsparcie w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020;

- pozyskaniem dofinansowania z funduszy europejskich, projektów związanych m.in. z   rozpoczęciem lub rozwojem działalności gospodarczej, podnoszeniem kwalifikacji, uzyskaniem preferencyjnych pożyczek.

 
« schowaj
"Na leśnych tropach" - II międzygminny konkurs przyrodniczy w Ciężkowicach
"Na leśnych tropach" - II międzygminny konkurs przyrodniczy w Ciężkowicach
19 Listopada b.r. uczniowie z 12 szkół podstawowych powiatu tarnowskiego (Bogoniowice, Ciężkowice, Gromnik, Faściszowa, Filipowice, Jastrzębia, Kąśna Dolna, Paleśnica, Ryglice, Stróże, Tuchów, Zakliczyn) spotkali się w Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach na konkursie, który obejmował nie tylko wiedzę z zakresu podstawy programowej z przyrody w szkole podstawowej, ale był poszerzony o tematykę związaną z łowiectwem.
więcej »

Organizatorzy; Szkoła Podstawowa w Paleśnicy oraz Nadleśnictwo Gromnik, przygotowali szczegółowy zakres pytań indywidualnych, rozpoznawanie- w grupach szkolnych - gatunków zwierząt na prezentacji multimedialnej oraz test ze znajomości słownictwa łowieckiego. W wyniku tych zmagań wyłoniono zwycięzców w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali: I miejsce- Weronika Pochroń ze szkoły w Paleśnicy, II miejsce- Zuzanna Woźniak, również reprezentantka szkoły w Paleśnicy, III miejsce- Dominika Kuk z Jastrzębi. W rywalizacji zespołowej najlepsi okazali sie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Paleśnicy, II miejsce przypadło Szkole Podstawowej w Jastrzębi, III zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Filipowicach, tuż za nimi znalazł się zespół z Ryglic. Poziom konkursu zdaniem opiekunów uczniów i organizatorów był bardzo wyrównany, a różnice punktowe pomiędzy uczestnikami indywidualnie i drużynowo niewielkie. 

Honorowy patronat nad konkursem objął Wicestarosta Tarnowski  Zbigniew Karciński oraz Prezes Okręgu PZŁ w Tarnowie – Roman Bukowski.
 
Na zakończenie konkursu i wręczenie nagród przybyli przedstawiciele organizatorów; Nadleśniczy Eugeniusz Piech, dyrektor szkoły w Paleśnicy Sylwester Gostek. Swoją obecnością rangę tego konkursu wzmocnili: Pan Zbigniew Jurkiewicz Burmistrz Gminy Ciężkowice oraz przedstawiciel związku łowieckiego z Tarnowa Pan Jakub Wrona. Przy takich konkursach tradycyjnie już jest obecny i gościnnością gospodarza służy dyrektor muzeum Pan Wojciech Sanek.
 
Nagrody w konkursie ufundowane przez Nadleśnictwo Gromnik i PZŁ Tarnów otrzymali zwycięzcy, a każdy z uczniów dostał karmnik. Atrakcją była również możliwość zwiedzenia wystaw w ciężkowickim muzeum oraz rozegrany dla uczniów i ich opiekunów konkurs w rozpoznawaniu głosów ptaków i zwierząt.
 
W przygotowanie i przebieg konkursu szczególnie zaangażowali się Pan leśniczy mgr inż. Marek Malinowski, a ze strony szkoły Pani Anna Moj - nauczycielka przyrody oraz czuwająca nad jego przebiegiem wraz z uczniami - asystentami Pani Krystyna Michałek.
 
Po zakończeniu zmagań konkursowych uczniowie, ich opiekunowie oraz zaproszeni goście zostali podjęci obiadem, podczas którego dyskutowano na temat przebiegu, organizacji przyszłych edycji konkursu oraz planach na kolejne tego typu przedsięwzięcia realizowane przez Nadleśnictwo Gromnik, Szkołę w Paleśnicy i Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach.
 
« schowaj
Świętowanie Dnia Niepodległości w Ciężkowicach
Świętowanie Dnia Niepodległości w Ciężkowicach
Obchody 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Gminie Ciężkowice, jak co roku, rozpoczęły się przy pomniku Ofiar Okupacji Hitlerowskiej oraz Terroru NKWD i UB.
więcej »

Po odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał Burmistrz Ciężkowic Zbigniew Jurkiewicz, który w swym wystąpieniu nawiązał do aktualnej rocznicy, wątków historycznych ówczesnych wydarzeń oraz złożył życzenia wszystkim mieszkańcom gminy w związku z przypadającym świętem państwowym. Delegacje ze szkół, instytucji, kombatanci i osoby prywatne złożyły u stóp pomnika okolicznościowe wiązanki kwiatów, a następnie wszyscy zebrani, prowadzeni przez Orkiestrę Dętą im. Jana Muchy, udali się w uroczystym pochodzie do Sanktuarium P. J. Miłosiernego na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny.

Dalsza część obchodów miała miejsce w godzinach popołudniowych, kiedy to liczna grupa osób zebrała się przy Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach, aby wziąć udział w III Marszu Niepodległości. Idea tego marszu narodziła się przed trzema laty z inicjatywy Burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza. Trasa marszu prowadzi do Dworku I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, gdzie przed pomnikiem wielkiego pianisty i męża stanu, zostały złożone wiązanki kwiatów. Uczestnicy marszu obejrzeli i wysłuchali także części artystycznej w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach, którzy ze swoim programem, przygotowanym pod okiem Małgorzaty Miłkowskiej, brali udział brali udział w XIII Małopolskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej.

Na powracających piechurów, tradycyjnie już, w Parku Sokoła czekał poczęstunek w postaci grillowanych kiełbasek, o które zadbali organizatorzy wydarzenia: Burmistrz Ciężkowic Zbigniew Jurkiewicz oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice.

 


 

« schowaj
'Żołnierze Wyklęci' - przedstawienie
'Żołnierze Wyklęci' - przedstawienie
Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice wraz z Kołem Teatralnym IMPROWIZACJA z Gromnika zapraszają na przedstawienie pt. "Żołnierze Wyklęci"
więcej »

 15 listopada (niedziela), godz. 17.00
Salka teatralna przy parafii Ciężkowice

« schowaj
Narodowe Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości
Burmistrz Gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz zaprasza wszystkich mieszkańców i gości do udziału w obchodach Święta Niepodległości w Gminie Ciężkowice
więcej »

 

 

 

 

 

Uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Okupacji Hitlerowskiej lat 1939 – 1945 oraz Terroru NKWD i UB lat 1945-1956 - Urząd Gminy

godz. 8.30 - zbiórka
- odśpiewanie Hymnu Państwowego - oprawa muzyczna Orkiestra dęta im. Jana Much z Ciężkowic
- złożenie wieńców i wiązanek
- przemarsz do Sanktuarium P.J. Miłosiernego w Ciężkowicach

godz. 9.00 - uroczysta Msza Święta w Sanktuarium P.J. Miłosiernego w Ciężkowicach


 III Marsz Niepodległości

godz. 13.30 - zbiórka przy Muzeum Przyrodniczym w Ciężkowicach i wspólny przemarsz do dworku I.J. Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
- program słowno- muzyczny przygotowany przez uczniów SP Ciężkowice
- powrót do Muzeum Przyrodniczego i spotkanie przy ognisku

Zapraszamy! 

« schowaj
Zaproszenie na spotkanie dla osób dotkniętych schorzeniami nererek
Zaproszenie na spotkanie dla osób dotkniętych schorzeniami nererek
Oddział Nefrologii Szpitala Jana Pawła II organizuje cykl kameralnych spotkań, na które chcielibyśmy zaprosić chorych dializowanych, osoby zagrożone chorobami nerek i ICH BLISKICH. Najbliższe spotkanie we środę 25 listopada - o godz 16,30 w Szpitalu Jana Pawła II
więcej »

 

Celem spotkań jest:

  • bezpośrednia możliwość poznania osób PO przeszczepach,
  • możliwość rozmowy z osobami, które były dawcami,
  • możliwość bezpośredniej rozmowy z LEKARZEM transplantologiem
Spotkanie nie ma zwyczajowego charakteru prelekcji - tylko "spotkania znajomych", do grona których zapraszamy osoby PRZED przeszczepem.
 
W naszym przekonaniu taka formuła pozwala na rozwianie wątpliwości do słuszności idei przeszczepu wyprzedającego, jako najlepszej metody leczenia osób w końcowym stadium niewydolności nerek.
 
Zapraszamy do udziału 
  • osoby z chorobami nerek
  • BLISKICH takich osób (mąż, żona, siostra, brat, dzieci, rodzice, konkubenci, partnerzy)
  • osoby zainteresowane tematyką
Zgłaszanie udziału prosimy wysyłać na maila:
 
« schowaj
Remont remizy OSP w Zborowicach
Remont remizy OSP w Zborowicach
Kolejna Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Ciężkowice została wyremontowana. Tym razem w ramach pozyskanego dofinansowania zrealizowano kompleksowe roboty remontowe w budynku remizy w Zborowicach.
więcej »

 

W ramach tegorocznej edycji programu Małopolskie Remizy 2015 udało się pozyskać środki zewnętrzne w łącznej wysokości 40 027,00 zł, z czego kwota 30 250,00 zł pochodziła z dotacji Województwa Małopolskiego, a kwota 9 777,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Łączna wartość zrealizowanych robót budowlanych wyniosła 79 890,00 zł, a rzeczowym wykonawcą zadania była Firma P.R.B.H. FIGO Robert Figas z Ciężkowic. Kompleksowy remont obejmował m. in. wymianę starego kotła gazowego na nowy kondensacyjny, remont instalacji CO i wod-kan, malowanie ścian, wykonanie nowych posadzek, wymianę stolarki drzwiowej oraz remont instalacji elektrycznej połączony z wymianą opraw oświetleniowych.

Nadmienić należy, że od 2010 w ramach programu Małopolskie Remizy i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013 zostały wyremontowane wszystkie remizy z terenu gminy Ciężkowice tj. Jastrzębia (2010), Falkowa (2011), Kipszna (2012), Ciężkowice (2013), Bruśnik (2014), Zborowice (2015). Ponadto w fazie przygotowań są dokumentacje projektowe na kolejne etapy remontów, które umożliwią aplikowanie o dotacje z dostępnych źródeł finansowania w tym z Unii Europejskiej.

   

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Kultura Dostępna
Pogórzański Jarmark
Zarządzanie kryzysowe
Monitoring powodziowy
Nowoczesna administracja
Strategia
Obywatel_gov_pl
WKU Tarnów
wybory parlamentarne 2015
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.