język Polski
Cieżkowice

 

 

Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie województwa małopolskiego do BEZPŁATNEGO udziału w SENIORALNEJ SZKOLE WOLONTARIATU.
Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza osoby powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie województwa małopolskiego do BEZPŁATNEGO udziału w SENIORALNEJ SZKOLE WOLONTARIATU.
więcej »
Jeśli jesteś aktywną osobą? Lubisz działać? Chcesz coś zmienić?
Zgłoś się! Przygotuj się z nami do nowej przygody jaką jest wolontariat!

 


SENIORALNA SZKOŁA WOLONTARIATU to kompleksowa forma działań, których zadaniem jest upowszechnianie idei wolontariatu, edukowanie, motywowanie i zaangażowanie osób w wieku 60+ w działalność woluntarystyczną. Realizowana jest w ramach projektu „Senior w akcji”, będącego kontynuacją zeszłorocznego projektu „Senior z pasją...”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem przez seniorów z całej małopolski.

I. Szkolenia - 3 dni szkoleniowe, realizowane w okresie II połowa września-listopad- średnio jedno szkolenie w miesiącu, każde szkolenie trwające 6 godzin dydaktycznych, realizowane na terenie Krakowa.

Tematyka szkoleń:
     “Dlaczego warto zostać wolontariuszem 60+?”- współcześnie rozumiany wolontariat, sposoby pomagania innym, wolontariat formalny i nieformalny, przywileje i obowiązki wolontariusza, korzyści zdrowotne, społeczne i osobiste dla seniorów z pełnionej “pracy” w charakterze wolontariuszy.
     “Ja jako wolontariusz - moje mocne i słabe strony” -  moja wiedza, umiejętności, kompetencje - co umiem? co potrafię? jak mogę to wykorzystać? - asertywność - jak mądrze stawiać granice? - moje emocje i stres - jak sobie z tym radzić?
    

Szkolenie specjalistyczne – propozycje tematyczne:

 •  „Wrażliwym być - czyli jak postępować z osobami niepełnosprawnymi,
 •  „Wolontariat w szpitalach i hospicjach - jak radzić sobie z emocjami ,
 •  „Społeczny animator - wolontariat w kulturze” ,
 •  „Wolontariat na sportowo - mój sposób na aktywność”,
 • „Współczesne pomysły na zabawę - aktywne metody na spędzenie czasu z dziećmi”.


II. Wizyta studyjna - wizyta w warszawskich placówkach aktywnie i systematycznie współpracujących z wolontariuszami-seniorami.
 

Termin i czas wizyty studyjnej: 17-19 października 2016r. , 3 dni w 3 spotkaniach, każdorazowo trwających około 3 godzin, składających się z trzech części: spotkania z seniorem, który opowie o swoich doświadczeniach, z koordynatorem wolontariuszy, który przedstawi zasady współpracy z seniorami -wolontariuszami oraz możliwością zobaczenia danej instytucji. 

miejsca wizyt - placówki współpracujące z wolontariuszami - seniorami z różnych dziedzin życia: sportu, kultury, opieki nad chorymi itp. np.: Muzeum Powstania Warszawskiego, Stadion Narodowym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Na wolontariat nigdy nie jest za późno! Udział w projekcie to sposób na:

 •      profesjonalne przygotowanie do rozpoczęcia wolontariatu w swoim środowisku,
 •      przełamanie barier i obaw związanych z własnymi ograniczeniami,
 •      zdobycie nowych umiejętności i znajomości;
 •      aktywnie spędzony czas;
 •      świetną zabawę.


Udział w projekcie jest BEZPŁATNY! Zapewniamy:

 •      materiały dydaktyczne i poczęstunek podczas szkoleń;
 •      zwrot kosztów dojazdu na zajęcia;
 •      wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy na wizytę studyjną;
 •      ubezpieczenie NNW


Na zgłoszenia czekamy do 13 września 2016r.! Do udziału w projekcie można zapisać się:
wysyłając formularz zgłoszeniowy pocztą mailową na adres: rodacka@wolontariat.org.pl
wysyłając pocztą tradycyjną lub dostarczając formularz zgłoszeniowy do Biura projektu: ul. Krasickiego 18/IIp., 30-503 Kraków

Do pobrania:
     Regulamin Senioralnej Szkoły Wolontariatu [pobierz]
     Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

 

Więcej informacji można uzyskać:  http://wolontariat.org.pl/krakow/projekty/senior-w-akcji/

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z opiekunką merytoryczną projektu: Anną Rodacka – rodacka@wolontariat.org.pl , tel: 603 33 42 52
 

« schowaj
Projekt ANIMATOR PRACY
Projekt ANIMATOR PRACY
Szukasz pracy?? Weź udział w projekcie ANIMATOR PRACY !! Zapraszamy osoby pozostające bez pracy, z woj. małopolskiego do udziału w projekcie.
więcej »


 

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

 • przygotowanie Indywidualnego Planu Działania
 • pośrednictwo pracy
 • warsztaty grupowe (doradztwo zawodowe, warsztaty motywacyjne lub psychologiczne)
 • szkolenie zawodowe wg indywidualnych potrzeb (w tym stypendium szkoleniowe)
 • 3-miesięczne płatne staże zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu

 

Do udziału zapraszamy osoby, które:

1)    pozostają bez pracy (są bezrobotne lub bierne zawodowo),

2)    zamieszkują powiat: myślenicki, proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimskim, nowotarski, brzeski, gorlicki, tarnowski, chrzanowski, olkuski, tatrzański, nowosądecki, limanowski lub dąbrowski

3)    mają 30 lat i więcej

4)    należą do co najmniej jednej z grup:

 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • kobiet.
   

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Informacje na temat zapisów i szczegóły projektu można uzyskać na stronie internetowej www.animator.edu-it.com.pl oraz w Biurze Projektu:

 

ul. Graniczna 8A, 33  – 100  Tarnów
tel. 14 692 49 77; 733 339 337
e-mail: animator.edu@gmail.com

 

 

« schowaj
Dożynki Gminy Ciężkowice
Dożynki Gminy Ciężkowice
Gminne Dożynki w Ciężkowicach 21 sierpnia w Ciężkowicach rolnicy tradycyjnie świętowali zakończenie tegorocznych żniw. Organizatorami gminnego Święta Plonów byli : Burmistrz Gminy Zbigniew Jurkiewicz oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Bruśniku, którego Przewodniczącą jest Bogusława Stec. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego pod przewodnictwem Księdza Dziekana Jana Zająca.
więcej »

Następnie korowody dożynkowe przeszły do Amfiteatru Letniego gdzie odbyła się część obrzędowa połączona z prezentacją wieńców dożynkowych. W rolę prowadzącego wcielił się Tomasz Tabaszewski - Radny Rady Miejskiej. Starostami Dożynek w tym roku zostali wybrani Państwo Beata i Tadeusz Koszyk - rolnicy i mieszkańcy Bruśnika. Wręczyli oni Burmistrzowi Gminy Ciężkowice symboliczny bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. Burmistrz Zbigniew Jurkiewicz otworzył Gminne Dożynki oraz powitał zaproszonych gości wśród których wymienił między innymi : Wicemarszałka Województwa Małopolskiego dr hab. Stanisława Sorysa, Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciecha Skrucha, księży celebransów na czele z Księdzem Dziekanem Janem  Zającem, przedstawicieli sąsiednich gminnych samorządów, przedstawicieli instytucji działających na rzecz rozwoju rolnictwa w powiecie tarnowskim oraz Ciężkowickiej Gminie, kierowników i prezesów gminnych instytucji, szkół, stowarzyszeń oraz przedstawicieli miejscowego biznesu. W krótkim wystąpieniu skierowanym do rolników - Burmistrz zawarł podziękowania za ich ciężką pracę, wyraził swój szacunek dla ich codziennej pracy na roli a następnie złożył im gratulacje i życzenia w dniu ich święta. Na ręce wicemarszałka Stanisława Sorysa złożył także  podziękowania dla Samorządu Województwa Małopolskiego  za wsparcie finansowe budowy dróg dojazdowych do gospodarstw i pól. Przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich  z 14 Sołectw Ciężkowickiej Gminy wręczyli pięknie uwite wieńce dożynkowe  wybranym gospodarzom, przedsiębiorcom, radnym oraz przedstawicielom samorządu gminnego i wojewódzkiego.
Jako pierwszy z rąk przedstawicieli KGW w Bruśniku wieniec otrzymał Burmistrz Zbigniew Jurkiewicz. KGW z Bogoniowic swój wieniec ofiarowało Markowi Wołkowiczowi - właścicielowi Zakładu Mleczarskiego MLEK-Bogoniowice. KGW z Ciężkowic złożyło wieniec  w ręce  Przewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Szczerby. KGW z Falkowej wieniec ofiarowało Prezesowi OSP Markowi Stecowi a KGW z Jastrzębi Dolnej Radnemu Zbigniewowi  Jurkiewiczowi. KGW Jastrzębia Górna natomiast obdarowało wieńcem Prezesa Gminnego Zarządu PSL Jana Baniaka. KGW z Kąśnej Dolnej uwity wieniec wręczyło Prezesowi Spółdzielni "Jedność" Markowi Wilga. KGW z Kąśnej Górnej  przygotowało swój wieniec dla Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa. Członkinie KGW z Kipsznej wręczyło wieniec Pani Zofii Rąpała. KGW Ostrusza uwity wieniec złożyło na ręce Radnego Edwarda Kuzery.  Małgorzata i Janusz Olechny otrzymali wieniec dożynkowy z rąk przedstawicieli KGW z Pławnej. Włodzimierz Gałka jako Sołtys wsi Siekierczyna wieniec otrzymał od KGW w Siekierczynie. KGW Tursko obdarowało wieńcem  Radnego Roberta Truchana a KGW Zborowice Radnego Sławomira Olszowskiego. Zarówno prezentacje wieńców jak i sam moment wręczania poszczególnym gospodarzom  "ogrywany" był i "ośpiewywany" jak tradycja nakazuje z towarzyszeniem kapel ludowych oraz Kapeli "Pogórzanie" z Jastrzębi.
W części rozrywkowej Dożynki Gminne w Ciężkowicach  uświetnił występ Zespołu "Fan Key" oraz koncert gwiazdy  wieczoru- Zespołu "Pectus". Ten ostatni zgromadził na terenie amfiteatru ponad 1500 osób, które mimo przelotnego deszczu przyszły aby podziwiać swoich ulubieńców. Zabawa taneczna odbyła się do muzyki w wykonaniu Zespołu "Con Amore".

Partnerem wydarzenia był Tauron S.A.

Patronat medialny nad  imprezą roztoczył regionalny portal informacyjny www.pogórze24.pl.

Organizatorzy tą drogą pragną  złożyć podziękowania Burmistrzowi Zbigniewowi Jurkiewiczowi  oraz   ponad 47 podmiotom gospodarczym  i osobom prywatnym za finansowe i rzeczowe wsparcie tegorocznej organizacji Gminnych Dożynek w Ciężkowicach.


Partner Wydarzenia - Tauron S.A.     

   

« schowaj
POŻEGNANIE WAKACJI
POŻEGNANIE WAKACJI
Spółka Kumunalna Dorzecze Białej oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice zapraszają na POŻEGNANIE WAKACJI
więcej »

28 sierpnia – Park ‘Sokoła’ w Ciężkowicach przy Muzeum Przyrodniczym, start godz. 15.00

W programie:
15.00 – 17.00 Warsztaty malarskie oraz gry i zabawy animacyjne dla dzieci (przy braku pogody zajęcia odbywać się będą w budynku Muzeum)
17.00 – 18.00 Bezpłatne zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego oraz podróż Batyskafem
18.00 – 20.00 Biesiada przy ognisku z akompaniamentem muzyki
20.00 – 20.30 Wieczór z nietoperzem w Muzeum Przyrodniczym (lekcja multimedialna)
11.00 – 17.00 boiska TKKF – gry i konkursy sportowe z nagrodami

« schowaj
Dożynki Gminy Ciężkowice z Zespołem PECTUS
Dożynki Gminy Ciężkowice z Zespołem PECTUS
więcej »

 

Burmistrz Gminy Ciężkowice oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Bruśniku zapraszają na:

Dożynki Gminy Ciężkowice z Zespołem PECTUS


W PROGRAMIE:
 • 13.30 – zbiórka delegacji dożynkowych na Ciężkowickim Rynku
 • 14.00 – uroczysta Masz Św. dożynkowa w Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach
 • 15.00 – korowód dożynkowy (przemarsz do Amfiteatru Letniego ulicami Ciężkowic)
 • 15.20 – część obrzędowo – artystyczna w Amfiteatrze Letnim w Ciężkowicach:
 • Prezentacje wieńców dożynkowych
 • Konkurs wieńca dożynkowego
 • 17.30 - koncert zespołu FunKey
 • 20.00 – koncert zespołu PECTUS
 • 21.30 – zabawa taneczna
« schowaj
Zaproszenie do współpracy w ramach projektu MOT pt. „Wieś dla Smakoszy”
Zaproszenie do współpracy w ramach projektu MOT pt. „Wieś dla Smakoszy”
więcej »

Zarząd Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice serdecznie zapraszają lokalnych twórców ludowych, rzemieślników, producentów i rolników wytwarzających żywność wysokiej jakości (regionalną, tradycyjną, ekologiczną itp.) do współpracy przy tworzeniu oferty turystycznej w ramach projektu pn „Wieś dla Smakoszy”.

Realizatorzy projektu starają się o to by znaleźć się w gronie miejsc województwa Małopolskiego, w których można zaopatrzyć się w lokalne specjały lub ręcznie wykonane, folkowe przedmioty. Ma to być miejsce dające możliwość zakupu rękodzieła lub lokalnie produkowanej żywności, najlepiej z możliwością jej zakosztowania i wzięcia udziału w warsztatach, jako dopełnienie atrakcji turystycznych regionu! W ramach tej współpracy będzie możliwa sprzedaż lokalnych produktów.

Projekt „Wieś dla smakoszy” finansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i dotyczy rozbudowy Małopolskiej Trasy Smakoszy poprzez wprowadzenie do niej miejsc i obiektów, tworzących punkty właśnie pod nazwą „Wieś dla Smakoszy”. Będą to najciekawsze miejsca w Małopolsce o walorach turystycznych, przystosowane do prezentacji, degustacji, warsztatów i sprzedaży produktu lokalnego.  Jednym z takich miejsc będzie Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej oraz stoisko przy bramie wejściowej do „Skamieniałego Miasta” w Ciężkowicach.  Stąd ważną rolę przy tworzeniu stoiska odegrają lokalni producenci, rzemieślnicy i twórcy ludowi oraz ich aktywne oraz kreatywne włączenie się w realizację projektu.

Projekt realizowany jest przez Małopolską Organizację Turystyczną (MOT), a wybrane punkty otrzymają w ramach projektu wsparcie organizacyjne: szkolenia, oznakowanie oraz promocję w formie wydawnictwa, filmu promocyjnego dla TV oraz gry planszowej.

Powodzenie przedsięwzięcia w dużej mierze będzie zależało od lokalnych twórców ludowych, programu warsztatów, pokazów i prezentacji. 

Wszystkie osoby zainteresowane pomysłem i chętne do współpracy przy Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej w ramach projektu „Wieś dla smakoszy” zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń bezpośrednio do Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA, 33-114 Rzuchowa 1 lub po zeskanowaniu na adres e-mail: grupaodrolnika@wp.pl do dnia 31 sierpnia 2016 roku. Więcej informacji można uzyskać pod w/w adresem lub w Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice. 

« schowaj
List Prezesa KRUS, Jacka Dubińskiego, do rolników
List Prezesa KRUS, Jacka Dubińskiego, do rolników
W związku z sezonowym nasileniem uciążliwych prac w rolnictwie, Prezes Kasy w otwartym liście do rolników przypomina o podstawowych zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, apelując o ich stosowanie.
więcej »

 

« schowaj
Zaproszenie do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+
Zaproszenie do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+
Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej »
Projekt „Niepełnosprawny pracownik 30+ (...)” ma na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej  i skierowany jest do 30 osób niepełnosprawnych w wieku 30 lat i więcej, biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących województwo małopolskie.
 
Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017.
W ramach realizacji projektu Uczestnikom i Uczestniczkom zostanie udzielone wsparcie z zakresu:
a) Identyfikacji osób pozostających bez zatrudnienia 
b) Staży zawodowych 
c) Szkoleń zawodowych 
d) Pośrednictwa pracy 
e) Wsparcia trenera pracy 
Ponadto projekt gwarantuje- stypendia szkoleniowe oraz stażowe, zwroty kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad os. zależną.

Zgłoszenia do udziału w projekcie, szczegółowe informacje: 
• Telefon- 512 053 545
• E-mail- malopolskie@kontraktor.biz.pl
• w Biurze Projektu w Krakowie- ul. Bajana 4, 31-465 Kraków
• na stronie internetowej – www.kontraktor.biz.pl
 
« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe
Rewitalizacja
Nieruchomości - ogłoszenia
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
WKU Tarnów
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.