język Polski
Cieżkowice

 

 

Podziękowanie
Uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG
Uzupełnienie numeru PESEL w CEIDG
Urząd Gminy Ciężkowice informuje, że 19 maja 2018 r. upływa termin uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Ustawa z dnia 15 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (art. 61 ust. 1) dała przedsiębiorcom 2 lata od czasu wejścia w życie przepisów na uzupełnienie niezbędnych danych. Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upływa zatem 19 maja 2018 r. Niewykonanie tego obowiązku będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem przedsiębiorcy przez system CEIDG.
więcej »

Komunikat CEIDG (www.firma.gov.pl) z dnia 17.05.2018 r. :

Uwaga! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Jak sprawdzić, czy PESEL jest na wpisie?

1. Znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz w historii wpisu, czy składałeś jakieś wnioski po 1 stycznia 2012 roku. Jeśli tak - już uzupełniłeś PESEL i nie musisz nic robić.

2. Jeżeli nie składałeś wniosków po 1 stycznia 2012 roku, znajdź swój wpis w bazie przedsiębiorców i zobacz, czy pod statusem działalności jest informacja "wpis nie przeszedł weryfikacji, przyczyna: braku numeru PESEL". Jeśli jest - udaj się do dowolnego urzędu gminy, żeby uzupełnić dane.

3. Nie możesz znaleźć wpisu lub nie składałeś żadnych wniosków przez CEIDG? Udaj się do dowolnego urzędu gminy, gdzie urzędnik odnajdzie Twój wpis i sprawdzi, czy jest na nim PESEL. Jeśli go nie ma - od razu przyjmie od Ciebie wniosek o zmianę, na którym uzupełnisz brakujące dane.

Co jeśli nie zdążysz uzupełnić numeru PESEL do 19 maja 2018 r. i wpis zostanie wykreślony z urzędu? Będziesz mógł wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie na nim brakujących danych. Pismo będzie trzeba przesłać do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii na adres sekretariatDMP@mpit.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa." 

« schowaj
OGŁOSZENIE - DWA PSY SZUKAJĄ WŁAŚCICIELA
OGŁOSZENIE - DWA PSY SZUKAJĄ WŁAŚCICIELA
więcej »

Ogłoszenie Nr1

W miejscowości Ciężkowice znaleziono bezdomną suczkę. Szukamy osoby dobrego serca, która ją przygarnie i zapewni jej bezpieczny dom. Suczka jest średniej wielkości, bardzo spokojna i przyjaźnie nastawiona do człowieka. Jest towarzyska, lubi się bawić i czeka na nowego opiekuna.


 

 

Ogłoszenie Nr2

Poszukuje osoby dobrego serca, która przygarnie i zaopiekuje się psem znalezionym w miejscowości Ciężkowice. Pies jest spokojny, towarzyski. Będzie wiernym przyjacielem.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach w godzinach od 7.00 do 15.00 w pok. nr 30, lub pod nr tel. (14) 62 85 830.

 

« schowaj
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ciężkowicach
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ciężkowicach
więcej »

Od kwietnia w Ciężkowicach ruszył Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zajęcia odbywają się w ramach projektu Złoty indeks wiedzy – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w przestrzeni senioralnej”, którego partnerem jest Stowarzyszenie „Cieszko”. Wszystkie działania projektowe, tj. wykłady naukowe, warsztaty w ramach kształcenia praktycznego, lektoraty rozwijające sprawność intelektualną, spotkania integracyjne czy wyjazdy edukacyjne, stanowią proces praktycznego kształcenia seniorów. Dotąd odbyło się już pięć wykładów dotyczących zróżnicowanej tematyki (historyczne, o zdrowiu, filozoficzne, itp.), a od maja ruszyły pierwsze warsztaty i zajęcia praktyczne, w najbliższym czasie planowane są także wyjazdy edukacyjne dla uczestników wykładów, do Krakowa i Warszawy, a jesienią wyjazd pozwalający poznać najbliższą okolicę.

Wykłady organizowane w Ciężkowicach są dostępne dla wszystkich!
Zapraszamy serdecznie!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« schowaj
Mistrz Paderewski koncertuje na Rynku w Ciężkowicach
Mistrz Paderewski koncertuje na Rynku w Ciężkowicach
więcej »

W dniu 3 maja na ciężkowickim rynku miała miejsce wyjątkowa uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika jednego z największych artystów swoich czasów, mistrza fortepianu, kompozytora, szczodrego mecenasa, wrażliwego filantropa, a przede wszystkim męża stanu i  gorliwego patrioty - Ignacego Jana Paderewskiego, który w sposób szczególny związany jest z ciężkowicką ziemią.
Wydarzenie, w którym uczestniczyło kilkaset osób - wpisuje się w tegoroczne obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.  Uroczystości uświetnili ponadto dostojni goście: Poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Stanisław Kuropatwa, Burmistrzowie i Wójtowie gmin sąsiednich, Radni Gminy Ciężkowice na czele z Przewodniczącym Zdzisławem Szczerba, ppłk Piotr Waręcki z WKU w Tarnowie, Komendant Komisariatu Policji w Ciężkowicach asp. sztab.Łukasz Czeluśniak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tarnowie - druch Kazimierz Sady, Andrzej Jarocha - członek Zarządu Głównego Związku OSP RP, Prezesi i naczelnicy OSP z terenu gminy Ciężkowice, Łukasz Gaj - Dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Teresa Sławuta - zastępca Dyrektora ZSOiZ im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach, dyrektorzy jednostek oświatowych  i kulturalnych Gminy Ciężkowice, poczty sztandarowe, sołtysi, nauczyciele z młodzieżą, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich, media, mieszkańcy oraz turyści. Wartę honorową przy pomniku wystawiła Komenda Miejska Policji w Tarnowie. 
Na uroczystość przybyli także krewni Ignacego Jana Paderewskiego: prof. dr. hab. Juliusz Chrościcki  oraz Pani Jolanta de Vacqueret.
Na zaproszenie odpowiedzieli pozytywnie także: Witold Orzechowski - producent telewizyjny, reżyser, scenarzysta i twórca serialu o Ignacym Janie Paderewskim, oraz dr Franciszek Pulit – autor książek o Paderewskim. Na miejscu dla honorowych gości zasiedli także twórcy pomnika: Ewa i Roman Fleszar. Pani Ewa Fleszar – rzeźbiarka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu jest autorem projektu oraz rzeźby pomnika, Zbigniew Porada z Zaczernia, w którego pracowni powstał odlew z brązu oraz Waldemar Drozdowski – właściciel firmy SERVITECH z Tarnowa, dzięki której możliwym jest odtwarzanie z pomnika Menueta G-dur op.14 – utworu uważanego za najpopularniejszy w dorobku Mistrza Paderewskiego.
Obecna była także Pani Helena Mróz - żona śp Waldemara Mroza, który jako przedstawiciel lokalnej społeczności był współinicjatorem upamiętnienia Ignacego Jana Paderewskiego.
Po mszy świętej w Sanktuarium  Pana Jezusa Miłosiernego i św  Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach uczestnicy w uroczystym pochodzie prowadzeni przez Orkiestrę Dętą im. Jana Muchy oraz poczty sztandarowe przeszli na rynek w okolice pomnika. 
Uroczystość otworzył Burmistrz Gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz witając wszystkich zgromadzonych i wypowiadając krótkie uzasadnienie powstania idei budowy pomnika słowami; "….  Ignacy Jan Paderewski pozostaje w naszych sercach i umysłach jako genialny artysta, nieprzejednany orędownik sprawy polskiej, wzór Polaka - patrioty. Dla nas jednak jawi się także, jako patriota lokalny, który chcąc ziścić swoje marzenia o domu w ojczyźnie kupił posiadłość w nieodległej Kąśnej Dolnej, przez co nadał jej niezwykłą wartość i uczynił ją wyróżnikiem wśród wielu podobnych. Zarówno Kąśna, jak i Ciężkowice były mu bliskie, czego trwałym świadkiem, po dziś dzień jest chociażby figura św. Floriana, czy tablica ufundowana przez  Paderewskiego w 1910 r. dla upamiętnienia 500. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Dla nas to zaszczyt i honor, dlatego też czujemy się w obowiązku zachować w pamięci Jego dziedzictwo…".
Symbolicznego odsłonięcia pomnika dokonali: Poseł Michał Wojtkiewicz, Marszałek Stanisław Sorys, Burmistrz Zbigniew Jurkiewicz, Profesor Julian Chrościcki, Pani Jolanta de Vacqueret oraz Pani Helena Mróz. Monument poświecił Ks Marek Migacz.
Delegacje samorządu, instytucji i organizacji złożyły wiązanki kwiatów w barwach narodowych. Pan Burmistrz Zbigniew Jurkiewicz wręczył specjalne certyfikaty darczyńcom, którzy swoimi dobrowolnymi wpłatami przyczynili się do sfinansowania pomnika ławeczki Paderewskiego na rynku w Ciężkowicach.  
Następnie poprzedzony salutem armatnim w wykonaniu członka Bractwa Kurkowego z Ciężkowic - na rynek wjechał w powozie  Michał Niedbała. Młody pianista odtwarzając postać młodego Paderewskiego po krótkiej mowie do zgromadzonych  zasiadł przy  fortepianie   i zagrał dla wszystkich  niezwykle piękny  koncert.
Warto na zakończenie tej relacji przytoczyć słowa samego Mistrza Paderewskiego, które skierował do Polaków w 1940 roku:  „Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale – dla Was, dla nas i dla całej ludzkości.” (B.K)

« schowaj
Orkiestra z Ciężkowic ma 110 lat!
Orkiestra z Ciężkowic ma 110 lat!
więcej »

Według kronik parafialnych rok  1908  jest  datą  powstania  i  zarejestrowania  Orkiestry Dętej w Ciężkowicach.
Narodziła  się  z  inicjatywy  ówczesnego  burmistrza  a  równocześnie  prezesa  Towarzystwa  Strażackiego – Jana  Kapałki. Manifestacje patriotyczne organizowane w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem w 1910 roku, czy pierwsze dni niepodległości i upadek monarchii austrowęgierskiej to okazje do pierwszych występów Orkiestry. Wiadomo, że pierwszy  kapelmistrz  Orkiestry –Jakub  Hanak  pochodził  z  Tuchowa . Władysław  Górecki – były  kapelmistrz  orkiestry  wojskowej – prowadził  Orkiestrę  przez  krótki  okres  czasu  po drugiej  wojnie  światowej . Kolejni  wyrastali  z  Orkiestry . W  niej  rozwijali  swój  talent  i  z  nią  wiązali  swoje  życie . Tak  było z  Ignacym  Muchą , jego  bratankiem  Janem  Muchą,  Januszem Trelą  i  z  aktualnie  prowadzącym Tomaszem Wrońskim.
Po  zawierusze  wojennej  odżyła  działalność  ciężkowickiej  Orkiestry . Siedziba  Orkiestry  mieściła  się  w  Ratuszu , później w  budynku  obecnej  Poczty  a  także  w  prywatnym  domu  na  ulicy  św.  Andrzeja .
W 1953 r. kapelmistrz  Ignacy  Mucha  ze  względu  na  podeszły  wiek , przekazał  batutę  bratankowi Janowi. Trudna sytuacja bytowa Orkiestry i brak zainteresowania władz jej działalnością sprawiła że dom Państwa  Muchów  stał    świetlicą  Orkiestry.  Któż  policzyłby  tych , którzy  pierwsze  kroki  w  muzykowaniu  stawiali  właśnie  w  tym  domu , pod  bacznym  okiem  Pana  Jana .
W uznaniu jego zasług po kilkunastu latach na  wniosek  członków , Orkiestrze  nadano  imię Jana  Muchy .
Początkiem 2013 roku Orkiestra zamieniła swoją dotychczasową siedzibę na piękną salę do prób pod dachem strażackiej remizy. Dzięki ludziom mocno zaangażowanym w sprawy orkiestry, spełniły się marzenia wielu pokoleń ciężkowickich muzyków.
To zaledwie telegraficzny skrót bogatej historii tego zasłużonego dla Ciężkowic i regionu zespołu, który wychował przez lata swojej działalności setki muzyków. W słoneczną niedzielę 13 maja 2018 roku w towarzystwie druhów strażaków z macierzystej jednostki oraz  kilkuset strażaków z powiatu tarnowskiego Orkiestra obchodziła swój piękny jubileusz. 
Przybyły zaprzyjaźnione orkiestry dęte OSP ze Szczucina i Siedlisk/k Bobowej. Uroczystości połączone z obchodami powiatowymi Dnia Strażaka zaszczycili znamienici goście z resortu i świata polityki: Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak, Poseł na Sejm RP Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Edward Siarka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, Członek Zarządy Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Andrzej Jarocha, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP w Krakowie Krzysztof Kosiba, Wicestarosta Powiatu Tarnowskiego Zbigniew Karciński, Księża Kapelani na czele z Kapelanem Diecezjalnym Ks Czesławem Haus. Obecny był Burmistrz Gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz, Radni Rady Miejskiej  w Ciężkowicach, przedstawiciele samorządów sąsiednich Gmin.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą  w Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego i św Andrzeja Apostoła w Ciężkowicach. Następnie uczestnicy prowadzeni przez trzy orkiestry dęte, pięćdziesiąt pocztów sztandarowych i kompanię honorową przeszli na teren letniego amfiteatru gdzie miały miejsce oficjalne uroczystości związane z poświęceniem i przekazaniem nowego sztandaru dla Zarządu Oddziału powiatowego Związku OSP RP w Tarnowie, odznaczenia zasłużonych strażaków w tym wielu członków Orkiestry Jubilatki z Cieżkowic.   
Następnie połączone orkiestry dęte dały niezwykły koncert pod batutami swoich dyrygentów. Zjednoczona orkiestra liczyła 110 muzyków. Pełen wydarzeń i emocji dzień zakończył festyn i wspólna zabawa. (B.K)

   

« schowaj
Festiwal Piosenki Turystycznej Pod Słońce w Jamnej
Festiwal Piosenki Turystycznej Pod Słońce w Jamnej
więcej »

Wiosna szybko przywitała nas zielenią i na dobre w krajobrazie, a to znak, że nadszedł czas, aby na łonie natury rozpocząć liryczne spotkania. Festiwal Piosenki Turystycznej Pod Słońce w Jamnej od kilku lat otwiera cykl imprez plenerowych. W tym roku do Jamnej zapraszamy 18-19 maja, aby wspólnie spotkać się przy ognisku, potańczyć, porozmawiać – po prostu z sobą pobyć. W muzyczny klimat wprowadza nas w dwóch nocnych koncertach. W piątek:  Tomasz Olesiński z Olą Daraż, Poki co i zespół Jan i Klan. W sobotnim koncercie wystąpią Ostania paczka, Cztery Pory Miłowania, Marek Andrzejewski i Byle do góry. Koncerty poprowadzą  Joanna Ulowska i Robert Marcinkowski.  Jak widać znanych artystów na scenie będzie sporo. Zespoły występujące w tym roku na festiwalu w Jamnej są laureatami przeglądów i festiwali  piosenki turystycznej, studenckiej i autorskiej.  Poza oficjalnymi koncertami jak zwykle będzie dużo grania i śpiewania do białego rana. To czas kiedy to zaprezentować  może się każdy, a znanych osób z tzw. Krainy łagodności również w tej formule nie zabraknie. Jak co roku będą konkursy, warsztaty artystyczne, rajd, jarmark i wiele miłych niespodzianek. Wydarzeniu patronują Starosta Tarnowski i Burmistrz Zakliczyna, Radio RDN i Mikroklimat - audycja w PR Rzeszów. Warto zarezerwować sobie ten czas i spędzić go w Chatce Włóczykija na Jamnej w pięknych okolicznościach przyrody z widokiem na Tatry i Pogórze Rożnowskie. Noclegów na polu namiotowym nie zabraknie, a kuchnia Schroniska Dobrych  Myśli  przygotuje na tę okazje specjalne menu. Kto może niechaj przybywa do nas już nawet 17 maja. Więcej szczegółów na stronie festiwalowej www.podslonce.pl  Serdecznie zapraszamy i czekamy na Was!

« schowaj
Oferta spędzania wolnego czasu dla seniorów z terenu LGD Dunajec-Biała w okresie lata i jesieni
Oferta spędzania wolnego czasu dla seniorów z terenu LGD Dunajec-Biała w okresie lata i jesieni
więcej »

 

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała działająca na terenie Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn pozyskała od Zarządu Województwa Małopolskiego kwotę 34 000,00 zł (słownie: trzydziestu czterech tysięcy zł 00/100) dofinansowania na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. Mowa tu o projekcie o nazwie „Cudze chwalicie swego nie znacie - integracja społeczna 55+” rozbudowa oferty spędzania wolnego czasu, edukacja w zakresie odżywiania i integracja seniorów w 2018 r.  którego całkowita wartość wynosi 46 554,60 zł. 
 

W ramach tego projektu grupa 50 seniorów w wieku od 55 lat wzwyż weźmie udział w ponad 40 spotkaniach. Spotkania te zostaną przeprowadzone w okresie od maja do października 2018 roku. W ramach spotkań seniorzy będą uczestniczyć w warsztatach z gotowania, szycia, w warsztatach artystycznych, wydarzeniach i wyjazdach kulturalnych takich jak np. wyjście do kina, do opery czy do teatru. Ponadto  wezmą udział w zajęciach fizycznych (joga, aerobic, pilates, zumba gold), integracyjno – animacyjnych, spotkają się z specjalistami takimi jak: dietetyk, kardiolog, a także spotkają się z ciekawymi ludźmi, czy też wezmą udział projektach nastawionych na integrację międzypokoleniową jak np. przy okazji Senioriady w Zakliczynie, wyjazdu do Kopalni Soli w Bochni, wyjazdu na basen do Solca Zdroju, przy spotkaniu upamiętniającym 100 lecie odzyskania Niepodległości, podczas majówki międzypokoleniowej,  czy w ramach wieczoru z produktem lokalnym i tradycyjnym.
 

Projekt ten skierowany jest do seniorów zamieszkujących gminy LGD Dunajec-Biała czyli Gminę Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn oraz gminy ościenne.  Tytułowe – cudze chwalicie, swego nie znacie ma nawiązać do faktu, iż w każdej z grup społecznych drzemie ogromny potencjał, który trzeba tylko dobrze spożytkować i animować, nakierować na właściwe tory. Pomysł na projekt zrodził się w trakcie spotkania z seniorami w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, które zostało zorganizowane przez KGW w tej wsi (było to spotkanie opłatkowe). Na tym spotkaniu padły słowa 80-letniej seniorki cyt.  “Cieszę się bardzo z tego spotkania, jestem zadowolona, że udało nam się tu i w tej sali spotkać, mam nadzieję, że uda nam się też poznać. Bo ja nie poznaję wsi. To nie jest ta wieś co po 48 roku, co po Wojnie. Dawniej ludzie się znali, pomagali sobie, a teraz…?“; Podczas spotkania zostały poruszone różne kwestie, między innymi jak bardzo seniorzy chcieli by uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych, które będą szansą na wyjazd gdzieś dalej od domu i niepowtarzalną okazją do integracji grupy. Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2017 roku i odpowiada na potrzeby osób starszych jak również ma  za zadanie zintegrowanie “rdzennej lokalnej społeczności seniorskiej” wraz z “napływowymi seniorami”. Projekt pomoże ocalić od zapomnienia wspomnienia seniorów o drodze do niepodległości, o sołectwach terenu LGD, wesprze zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz pozwoli na przekazanie fachowej wiedzy jak dbać o własne zdrowie fizyczne jak i intelektualne.
 

Grupą docelową są osoby powyżej 55 roku życia zamieszkujące Gminę Ciężkowice (12 sołectw), Pleśna (11 sołectw), Wojnicz (14 sołectw), Zakliczyn (23 sołectwa) oraz Gminy ościenne. Planuje się objąć projektem 50 seniorów z terenu gmin wymienionych wcześniej, zarówno mężczyzn jak i kobiety. Do projektu mogą zgłaszać się osoby samotne jak i zarówno żyjące z innymi w jednym gospodarstwie domowym. Podczas rekrutacji do projektu będą przyznawane dodatkowe punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów:

 1. Ilość osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym - osoby samotne będą punktowane dodatkowo, ponieważ zazwyczaj to one są wykluczone z życia społecznego i spychane w chroniczną samotność.
 2. Płeć – Mężczyźni to zazwyczaj ta grupa, która niechętnie bierze udział w zajęciach integracyjnych. To właśnie mężczyźni zazwyczaj mniej społecznie się udzielają. Dlatego też oni będą punktowani.
 3. Ilość lat zamieszkania na terenie objętym zadaniem – będą preferowane osoby (po jednej z każdego sołectwa, z każdej Gminy) które mieszkają na terenie Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz, Zakliczyn i Gmin ościennych krócej niż 5 lat. W przypadku braku osób z każdego sołectwa dopuszcza się udział większej ilości osób z innych sołectw czy nawet Gmin.
 4. Niepełnosprawność – osoby z grupą inwalidzką będą otrzymywały preferowane punkty (bez względu na rodzaj grupy).

 
Poniżej dostępny jest do pobrania formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń do 14 maja 2018 roku tj. poniedziałek włącznie do godz. 15:45. Liczba osób uczestniczących w projekcie to max 50. W przypadku gdy zgłosi się większa liczba osób z preferowanymi wymaganiami, będzie decydowała kolejność zgłoszeń do projektu spośród tej grupy.

Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

Udział kobiet w projekcie to minimum 33% czyli 17 Pań.
Dodatkowo część zajęć jak np. majówka, rękodzieło ludowe itp. będzie miała wymiar międzypokoleniowy. Seniorzy będą w nich brać udział wraz z własnymi wnukami, co będzie dodatkowym aspektem integrującym grupę wewnątrzpokoleniowo jak i międzypokoleniowo.


 
„Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”
 

 

« schowaj
Harmonogram zbiórki odpadów
Harmonogram zbiórki odpadów
Urząd Gminy Ciężkowice informuje, że w dniach 12 i 19 maja 2018r. odbędzie się zbiórka odpadów przez Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zbiórka odbędzie się w poszczególnych miejscowościach według poniższego harmonogramu (PSZOK).
więcej »

« schowaj
Kalendarz wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Najbliższe wydarzenia
 • 2018-05-24
  Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku

  1. O cudzie nad Wisłą zwyczajnie i niezwyczajnie.

  wykładowca: dr Marek Smoła

  Muzeum Przyrodnicze
  godz. 17.00

Kontakt
Facebook
Zarządzanie kryzysowe

 

Wybory Samorządowe 2018
Rewitalizacja
Śmieci
Nieruchomości - ogłoszenia
Pogórzański Jarmark
Muzeum przyrodnicze
Wokół Rezerwatu Skamieniałe Miasto
Zostrań odkrywcą
Encyklopedia Ciężkowic
Obywatel_gov_pl
WKU Tarnów
Kącik Przedsiębiorcy
FIO
Fundacja Społeczna PROGRES
WFOŚ
Powietrze Ciężkowice
Strona wykorzystuje cookie w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.